Glasovni zapis: Poboljšanje provođenja školskih pravila i prakse za poboljšanje zdravlja učenika

Osim usvajanja znanja o matematici, povijesti, jezicima i mnogim drugim predmetima, škole su i preporučeno mjesto za provođenje intervencija za poboljšanje zdravlja. Međutim, to nije uvijek lako pa su Luke Wolfenden, sa Sveučilišta Newcastle u Callaghan, Australiji, i suradnici proučili u svom novom Cochraneovom sustavnom pregledu kako se to može postići. Doc. dr. sc Irena Zakarija-Grković, specijalistica obiteljske medicine i članica Hrvatskog Cochranea, prevela je razgovor s Lukom i govoriti će nam o tome.

- Pročitajte prijepis

Ana: Dobar dan, ja sam profesorica Ana Utrobičić, voditeljica Središnje knjižnice Medicinskog fakulteta u Splitu i članica Hrvatskoga Cochanea. Osim usvajanja znanja o matematici, povijesti, jezicima i mnogim drugim predmetima, škole su i preporučeno mjesto za provođenje intervencija za poboljšanje zdravlja. Međutim, to nije uvijek lako pa su Luke Wolfenden, sa Sveučilišta Newcastle u Callaghan, Australiji, i suradnici proučili u svom novom Cochraneovom sustavnom pregledu kako se to može postići. Doc. dr. sc Irena Zakarija-Grković, specijalistica obiteljske medicine i članica Hrvatskog Cochranea, prevela je razgovor s Lukom i govoriti će nam o tome.

Irena: Iako postoje različite intervencije koje mogu poboljšati prehranu, tjelesnu aktivnosti i tjelesnu težinu učenika ili smanjiti uporabu alkohola ili cigareta, provođenje tih intervencija u školama nije rutinska praksa. Stoga je naš cilj bio pretražiti literaturu i pronaći strategije koje mogu poboljšati provođenje intervencija u školama usredotočenih na prehranu, tjelovježbu, pretilost, duhan ili alkohol. Nažalost, trenutno su dokazi o toj važnoj temi dosta slabi.
Primjeri strategija koja se mogu provesti kada se pokušava uvesti intervencija za poboljšanje zdravlja su izobrazba, pregled stanja, povratne informacije ili poticaji. Tražili smo randomizirana i nerandomizirana istraživanja koja su ispitivala utjecaj tih i drugih strategija na uspješnost provođenja intervencije. Strategije su mogle biti usmjerene na politiku i praksu škole poput promjene jelovnika u školskom restoranu, ili promjene školskog programa, npr. uvođenje satova tjelesnog odgoja.
Uključeno je 27 kliničkih istraživanja, većina iz SAD-a. Bilo je 19 randomiziranih istraživanja i sva su proučila multi-komponentne intervencije. Najčešće intervencije su bile edukacijski sastanci, edukacijske posjete, i edukacijski materijali. Uglavnom su bile usredotočene na pravila ili programe usmjerene zdravoj prehrani ili tjelesnoj aktivnosti. Niti jedno od uključenih istraživanja nije proučavalo kako poboljšati provedbu intervencija za smanjenje unosa alkohola među školskom djecom. Među 13 istraživanja koja su prijavila promjenu udjela škola ili školskog osoblja koji su provodili ciljanu politiku ili praksu, prosječno poboljšanje variralo je od 10% do skoro 70%. Međutim, među 7 istraživanja koja su proučila postotak pravila, programa ili prakse koja se provodila, pronađen je pad od 8% do povećanja od 43%.Što se stvarnog učinka na zdravstvene ishode tiče, dobiveni podatci imaju vrlo nisku pouzdanost. Utjecaj na zdravstveno ponašanje učenika ili tjelesnu težinu je varirao, kao i utjecaj na zdravstveno ponašanje osoblja.
Sažeto, nema trenutno jasnih dokaza o utjecaju intervencija za provođenje zdravstvenih inicijativa u školama ili na zdravlje ili tjelesnu težinu učenika. To nam govori da treba provesti daljnja istraživanja da bi se doznalo kako na najbolji način provesti intervenciju da postigne željene učinke.

Ana: Ako želite saznati više o proučenim strategijama koje su do sada istraživane, kao I saznati o novim istraživanjima, jednostavno posjetite stranicu Cochrane Library točka com I unesite u tražilicu ‘implementacijske strategije za promicanje zdravlja u školama’.

Podcast translated by Irena Zakarija-Grković
Translated podcast edited by Matko Marušić
Translated podcast read by Irena Zakarija-Grković and Ana Utrobičić
Translated podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript