Glasovni zapis: Medicinske intervencije za prevenciju odbacivanja presatka nakon presađivanja jetre

Transplantacija jetre je glavna mogućnost liječenja osoba s teškom, uznapredovalom bolešću jetre, međutim to je izazovan postupak, koji može dovesti do ozbiljnih komplikacija. Cochrane hepato-bilijarna skupina je provela nekoliko pregleda tražeći u literaturi dokaze bolje od postojećih, pa novi pregled, iz ožujka 2017.,istražuje imunosupresivnu terapiju s ciljem sprječavanja odbacivanja presađene jetre od strane organizma. Vodeći autor, Kurinchi Gurusamy iz UCL Medical School u Londonu u Velikoj Britaniji objašnjava nam što su našli. Iva Mikulić sa Klinike za kirurgiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar prevela je razgovor i govorit će nam o tome.

- Pročitajte prijepis

Irena: Transplantacija jetre je glavna mogućnost liječenja osoba s teškom, uznapredovalom bolešću jetre, međutim to je izazovan postupak, koji može dovesti do ozbiljnih komplikacija. Cochrane hepato-bilijarna skupina je provela nekoliko pregleda tražeći u literaturi dokaze bolje od postojećih, pa novi pregled, iz ožujka 2017.,istražuje imunosupresivnu terapiju s ciljem sprječavanja odbacivanja presađene jetre od strane organizma. Vodeći autor, Kurinchi Gurusamy iz UCL Medical School u Londonu u Velikoj Britaniji objašnjava nam što su našli. Iva Mikulić sa Klinike za kirurgiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar prevela je razgovor i govorit će nam o tome. 

Iva: Nakon presađivanja jetre, tijelo osobe koja prima presadak može razviti imuni odgovor odbacivanja i gubitka jetre, s posljedičnom smrti pacijenta. S ciljem suzbijanja tog odgovora primjenjuju se različiti lijekovi, bilo sami ili u kombinaciji s drugim lijekovima, ali nije jasno koji je način najbolji. To su autori željeli saznati s pomoću ovog Cochrane pregleda. Usredotočili su se na dijelove koji se koriste u terapiji održavanja, koja obično počinje nekoliko mjeseci nakon presadbe i primjenjuje se tijekom cijeloga pacijentova života. U istraživanje su uključeni randomizirani pokusi objavljeni do listopada 2016. godine u kojima su pacijenti bili podvrgnuti presađivanju jetre. Autori su primijenili napredni oblik statističke analize, nazvan mrežna metaanaliza. Ona omogućuje istodobno kombiniranje dokaza za različite intervencije iz mnogih odvojenih ispitivanja. Međutim, budući da su nedostajale neke važne informacije iz studija koje su uključene u sustavni pregled, bila je potrebna opreznost u tumačenju rezultata mrežne metaanalize. Ukupno su pronašli 26 randomiziranih pokusa s gotovo 4000 sudionika. Rabili su se podatci o 3700 bolesnika iz 23 istraživanja, ali autori pregleda su ocijenili da su sva istraživanja bila izložena visokom riziku od pristranosti, kao i da je ukupna kvaliteta dokaza niska ili vrlo niska.
Usporedili su primjenu nekoliko imunosupresivnih metoda ali, ni uz primjenu mrežne metaanalize nisu pronašli nikakve dokaze o razlici u riziku od smrti ili gubitka presađene jetre između različitih imunosupresivnih metoda. U izravnoj usporedbi u pojedinačnom istraživanju s 222 ispitanika, rizik od smrti i gubitka jetre bio je veći s kombinacijom takrolimusa i sirolimusa nego samo s takrolimusom.
Nije bilo jasnih dokaza za bilo kakve razlike između različitih imunosupresivnih metoda u udjelu ljudi koji su imali neželjene događaje, probleme s bubrezima ili odbacivanju jetre, bez obzira na to jesu li ti događaji zahtijevali liječenje ili ne. No, broj nuspojava bio je niži s ciklosporinom A nego pri primjeni mnogih drugih imunosupresivnih metoda, iako su retransplantacije bile češće pri primjeni toga lijeka negoli takrolimusa.
Ukratko, unatoč više od 20 istraživanja provedenih do danas, još uvijek se ne može sa sigurnošću reći koja je održiva imunosupresivna metoda najbolja nakon presađivanja jetre. Postoji stalna potreba za dobro osmišljenim randomiziranim studijama i autori predlažu da se lijek takrolimus uključi u jednu od skupina koje se uspoređuju.

Irena: Ako biste željeli pročitati više o provedenim istraživanjima i naporima pri izradi ovih Cochrane pregleda te kako biste maksimalno iskoristili postojeće podatke, možete pronaći cijelu recenziju na Cochrane knjižnici (Cochrane library.com); u tražilicu unesite izraz „održavanje imunosupresija i transplantacija jetre“. To je također i način pronalaženja budućih ažuriranja ukoliko bi dodatna istraživanja postala dostupna.

Podcast translated by Iva Mikulić
Translated podcast edited by Matko Marušić
Translated Podcast read by Irena Zakarija-Grković and Iva Mikulić
Translated Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript