Glasovni zapis: Mogu li individualizirani savjeti putem računala ili mobilnih uređaja smanjiti opijanje?

Znanstvenici iz Cochrane skupine za droge i alkohol napravili su nekoliko preglednih članaka o učincima intervencija namijenjenih smanjenju opijanja. Popis je proširen u rujnu 2017. s istraživanjem o korištenju računala za pružanje individualiziranih savjeta, a autorica je Fiona Beyer sa sveučilišta Newcastle u Velikoj Britaniji. Tekst je prevela i ovdje će nam ga pročitati Blanka Roje s Medicinskog fakulteta u Splitu.

- Pročitajte prijepis

Irena: Dobar dan! Ja sam Irena Zakarija-Grković iz Hrvatskog Cochrane centra. Znanstvenici iz Cochrane skupine za droge i alkohol napravili su nekoliko preglednih članaka o učincima intervencija namijenjenih smanjenju opijanja. Popis je proširen u rujnu 2017. s istraživanjem o korištenju računala za pružanje individualiziranih savjeta, a autorica je Fiona Beyer sa sveučilišta Newcastle u Velikoj Britaniji. Tekst je prevela i ovdje će nam ga pročitati Blanka Roje s Medicinskog fakulteta u Splitu.

Blanka: Ispijanje alkohola je opasno po zdravlje kada se redovito konzumira alkohol u količinama koje su veće od preporučenih ili ako se povremeno konzumira velika količina alkoholnih pića. Takvo konzumiranje alkohola može uzrokovati preko 60 bolesti, kao i mnoge nesreće, ozljede i rane smrti. Jedan od načina na koji ljudi mogu smanjiti konzumiranje alkohola za 2 do 3 pića tjedno je razgovor s liječnikom ili medicinskom sestrom koji osobi pružaju povratne informacije i savjete. Međutim, većina ljudi danas sve više koriste mobilne uređaje, te je pitanje jesu li slične intervencije, dostavljene digitalno, putem računala ili mobitela, također djelotvorne te postoje li najučinkovitiji oblici intervencije. Rezultati su obećavajući i upućuju na to da se individualiziranom digitalnom intervencijom može pomoći ljudima da smanje opijanje.
Za ovaj pregledni članak pronađena su randomizirana istraživanja na ljudima koji su odgovorili na upitnik koji je sugerirao da su pili preko preporučenih granica, te su bili spremni testirati digitalnu intervenciju putem računala ili mobilnog uređaja osmišljenog da smanji njihovo pijenje. Provedena je analiza u kojoj se pijenje ljudi s intervencijom uspoređivalo s pijenjem sličnih ljudi koji su nisu primili intervenciju ili su dobili neke kratke pisane informacije o svom zdravlju i piću, te druga analiza u kojoj je usporedba bila s intervencijom temeljenom na razgovoru.
Pronađeno je 57 prihvatljivih istraživanja te su spojeni rezultati iz 41 istraživanja u primarnu metaanalizu. Pokazano je da u prosjeku ljudi koji primaju digitalnu intervenciju tjedno piju do 23 grama manje alkohola u usporedbi s onima koji nisu primili intervenciju. To je otprilike jedna i pol litra piva ili trećina boce vina svaki tjedan. Iako je taj učinak mali u usporedbi s količinom koju su neki ljudi pili na prvom mjestu, ako bi se digitalne intervencije naširoko koristile tako da se ta korist vidi u velikoj populaciji, to bi moglo imati velik utjecaj na pojavu bolesti i nesreća povezanih s alkoholom.
Pet manjih istraživanja usporedilo je pijenje ljudi koji su primili digitalnu intervenciju s onima koji su primali intervenciju temeljenu na razgovoru, ali nije bilo dokaza da je bilo koja intervencija bolja od druge.
Ispitane intervencije su su koristile 9 tehnika za promjenu ponašanja, što znači da se mnoge tehnike za promjenu ponašanja uopće nisu koristile u tim intervencijama. Od onih koje su bile uključene, tri su se pokazale uspješnim u smanjenju konzumacije alkohola. Te tehnike su zamjena ponašanja ili rađenje nečeg manje štetnog kada osoba osjeća potrebu za pijenjem; rješavanje problema ili poticanje osobe da razmisli o svojemu piću i kreira strategije za postizanje zdravijeg obrasca pijenja; i predstavljanje verbalnih ili vizualnih informacija iz vjerodostojnog izvora uz logotip dobro poznate i pouzdane organizacije.
Ukratko, iako nisu pronađeni dokazi da digitalne intervencije imaju više ili manje utjecaja na konzumiranje alkohola nego kratke intervencije temeljene na razgovoru, pokazano je da je došlo do malog ali značajnog smanjenja konzumacije alkohola ljudi koji su koristili digitalnu intervenciju za pijenje alkohola u usporedbi s onima koji nisu primili nikakvu intervenciju ili su dobili samo kratke pisane informacije.

Irena: Ako biste željeli pročitati više o tim intervencijama i načinima na koje su isporučene, cjeloviti pregled dostupan je online. Dovoljno je otići u Cochrane library dot com i pretražiti ' individualizirani savjeti za smanjenje opijanja'.

Podcast translated by Blanka Roje
Translated podcast edited by Matko Marušić
Translated Podcast read by Irena Zakarija-Grković and Blanka Roje
Translated Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript