Glasovni zapis: Učinak molekularno usmjerene terapije na napredak i preživljenje ljudi u kasnim fazama raka želuca

Rak želuca je peti najčešći rak i treći vodeći uzrok smrti povezanih s rakom širom svijeta. Molekularno usmjerena terapija jedan je od novijih načina liječenja, a novi Cochrane sustavni pregled iz srpnja 2016. sažima dokaze iz randomiziranih pokusa. Glavni autor, Huan Song s Karolinska instituta u Švedskoj, objašnjava što su pronašli u ovom Cochrane glasovnom zapisu, a Ivana Bokan, iz Zdravstvene škole Split, prevela je razgovor i govorit će nam o tome.

- Pročitajte prijepis

Irena: Rak želuca je peti najčešći rak i treći vodeći uzrok smrti povezanih s rakom širom svijeta. Molekularno usmjerena terapija jedan je od novijih načina liječenja, a novi Cochrane sustavni pregled iz srpnja 2016. sažima dokaze iz randomiziranih pokusa. Glavni autor, Huan Song s Karolinska instituta u Švedskoj, objašnjava što su pronašli u ovom Cochrane glasovnom zapisu, a Ivana Bokan, iz Zdravstvene škole Split, prevela je razgovor i govorit će nam o tome.

Ivana: Molekularna terapija je primjena lijekova ciljano na specifične molekule uključene u rast i širenje stanica raka. Blokiranje tih molekula može ubiti stanice raka ili zaustaviti njihov rast i širenje. U teoriji, ta terapija može uzrokovati manje nuspojava od drugih vrsta liječenja raka zato što utječe samo na stanice raka. S razumijevanjem osnovne molekularne osnove procesa nastanka raka, razvijeno je nekoliko ciljnih sredstava, s obećavajućim ishodima liječenja ljudi s rakom pluća, debeloga crijeva, dojke i raka bubrega. Klinička istraživanja također su pokazala neke povoljne rezultate općenito za rak želuca, iako se čini da ta vrsta raka ima složeniji genetski mehanizam u procesu nastajanja. Međutim, procjena bilo kakvog učinka za napredni rak ostaje nejasna. Ovaj sustavni pregled je napravljen da bismo riješili tu nedoumicu.
Autori su istražili ima li dodavanje molekularno usmjerenog liječenja kemoterapiji učinak na poboljšane ishoda preživljenja u pacijenata s karcinomom želuca u kasnoj fazi. Također su pratili ishode poput brzine odgovora raka, kvalitete života i štetnih učinaka liječenja.
Uključili su 11 studija koje su ispunile kriterije i koje su nasumično razvrstale pacijente u istraživačke skupine. Ukupno je bilo uključeno više od 4000 pacijenata koji su primali ciljano liječenje i kemoterapiju ili samo kemoterapiju. Ukupna kvaliteta dokaza bila je niska, ponajprije zbog tipa kliničkog istraživanja u kojemu su istraživači i sudionici znali koji se tretman primjenjuje i zbog nedosljednosti između rezultata pojedinih studija. Kombinacija tih rezultata sugerira da molekularno usmjerena terapija može imati mali učinak na smrtnost i na preživljenje bez napredovanja u rastu raka, u usporedbi sa samom konvencionalnom kemoterapijom. Analizom podskupina nisu pronađeni dokazi da su ishodi preživljenja različiti s obzirom na tip raka ili tip molekularno usmjerenog liječenja, što znači da nisu mogli objasniti učinak promjene tijekom istraživanja prisutnošću ili odsutnosti određenih prognostičkih biomarkera ili primjenom određene vrste molekularno usmjerenog liječenja.
Na temelju slabe kvalitete dokaza, utvrđeno je da dodavanje molekularno ciljane terapije kemoterapiji može povećati odgovor na tumor za 24%; ali se također značajno povećava rizik od općih ili teških štetnih učinaka. Nadalje, budući da su rezultati kvalitete života prijavljeni samo u jednom istraživanju, nemamo dovoljno dokaza za određivanje učinka tih terapija na kvalitetu života pacijenta.
Ukratko, ovaj pregled pokazuje da na temelju postojećih istraživanja ne možemo zaključiti poboljšava li dodavanje ciljane terapije kemoterapiji prvog reda ishode preživljenja u osoba s uznapredovalim rakom želuca, no pokusi pokazuju povećani rizik od štetnih učinaka, uključujući one koji se smatraju ozbiljnim. Nažalost, tekuća istraživanja u tom području su mala i malo je vjerojatno da će poboljšati naše zaključke učinaka ciljane terapije. Zato mislimo da su doista potrebna veća istraživanja u tom području.

Irena: Ako želite detaljnije proučiti taj Cochrane sustavni pregled i možda više saznati o intervencijama koje su se pokazale učinkovitima, potražite ga online: pristupite na Cochrane knjižnicu (Cochrane library.com) i u tražilicu upišite izraz ˝molekularno ciljana terapija raka želudca˝. Također treba paziti na sva ažuriranja ovog sustavnog pregleda koja će uzeti u obzir sva nova istraživanja iz ove teme budu li ona objavljena. 

Podcast translated by Ivana Bokan
Translated podcast edited by Matko Marušić
Podcast read by Ivana Bokan i Irena Zakarija-Grković
Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript