Glasovni zapis: Bezuvjetne novčane donacije u svrhu smanjenja siromaštva: utjecaj na korištenje zdravstvenih usluga i zdravstvenih ishoda u zemljama s niskim i srednjim dohotkom

Većina Cochraneovih pregleda ispituje učinke zdravstvenih intervencija, ali neki razmatraju i druge aspekte zdravstvenih sustava, kao što je npr. pomoć ljudima u pristupu zdravstvenim uslugama. Upravo jedan takav novi pregled napravio je u studenom 2017. godine tim sveučilišnih istraživača iz Kanade, Njemačke, Indije, Novog Zelanda i Sjedinjenih Država, u kojem su ispitali moguću ulogu bezuvjetnih novčanih transfera (donacija). Jedan od članova tima, Sze Yan Liu s Weill Medical Collegea na Sveučilištu Cornell u SAD-u, izvjestio je o njihovim saznanjima, a što je rekao prevela nam je Ivana Marasović Šušnjara iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

- Pročitajte prijepis

Irena: Dobar dan, ja sam Irena Grković – Zakarija i pozdravljam vas ispred hrvatskog Cochranea. Većina Cochraneovih pregleda ispituje učinke zdravstvenih intervencija, ali neki razmatraju i druge aspekte zdravstvenih sustava, kao što je npr. pomoć ljudima u pristupu zdravstvenim uslugama. Upravo jedan takav novi pregled napravio je u studenom 2017. godine tim sveučilišnih istraživača iz Kanade, Njemačke, Indije, Novog Zelanda i Sjedinjenih Država, u kojem su ispitali moguću ulogu bezuvjetnih novčanih transfera (donacija). Jedan od članova tima, Sze Yan Liu s Weill Medical Collegea na Sveučilištu Cornell u SAD-u, izvjestio je o njihovim saznanjima, a što je rekao prevela nam je Ivana Marasović Šušnjara iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Ivana: Bezuvjetni novčani transferi su gotovinska plaćanja namijenjena osobama lošeg financijskog stanja, s tim da se od njih ne zahtijeva da ih vrate. Vlade u zemljama niskog i srednjeg dohotka koriste te novčane transfere da bi smanjile siromaštvo ili druge probleme posebno ranjivih skupina stanovništva. Tako je u tim zemljama tijekom 2017. godine neki oblik novčanog transfera primilo negdje izmđu 800 milijna i milijardu ljudi.
Kreatori politika su primijetili da bi se te intervencije, koje potiču povećanje prihoda, mogle koristiti i u poboljšanju zdravlja ugroženih skupina stanovništva, naravno ukoliko se u tu svrhu utvrdi njihova učinkovitost. Upravo zato, ova skupina autora napravila je Cochrane pregled da bi utvrdila jesu li takve intervencije učinkovite i pri tom su doši do nekih obećavajućih rezultata.
Cilj im je bio, po prvi put do sada, ocijeniti učinke bezuvjetnih novčanih transfera na korištenje zdravstvenih usluga, zdravstvene ishode, socijalne determinante zdravlja i izdatke za zdravstvo kako za djecu tako i za odrasle u zemljama niskog i srednjeg dohotka.
Usporedili su ishode između ljudi koji su primili novčane transfere u odnosu na one koji nisu. Pronašli su dvadeset jednu studiju koja je obuhvatila više od milijun sudionika koji žive u Africi, Americi i jugoistočnoj Aziji. Studije su obuhvatile 17 različitih programa za prijenos gotovine, a gotovo sve su bile velika klasterska randomizirana istraživanja. Nažalost, većina studija imala je visok rizik pristranosti.
U kvantitativnoj meta-analizi kombinirali su jedanaest studija. Dobiveni rezultati upućuju na to da bezuvjetni transferi gotovine vjerojatno ne utječu na sumarnu mjeru korištenja zdravstvenih usluga. Međutim, mogu poboljšati neke zdravstvene ishode. Primjerice, bezuvjetni prijenos gotovine vjerojatno smanjuje izglede od 27% da ste bili bolesni u posljednja dva do dvanaest tjedana, što je veliko i klinički značajno smanjenje.
Također, postoje neki dokazi, iako niske kvalitete, koji sugeriraju da bezuvjetni novčani transferi mogu poboljšati sigurnost i kvalitetu hrane. Dodatno, otkrili su da vjerojatno pozitivno utječu na jednu socijalnu odrednicu zdravlja, bolju posjećenost škole; kao i povećan iznos novca koji su primatelji potrošili za korištenje zdravstvene skrbi.
Zaključno, iako bezuvjetni novčani transferi vjerojatno nisu utjecali na korištenje zdravstvenih usluga, vjerojatno su poboljšali neke zdravstvene ishode, kao i pohađanje škole te izdatke za zdravstvenu zaštitu.

Irena: Ako želite detaljnije pogledati učinke ovih bezuvjetnih programa prijenosa gotovine, kao i sadržaj samih programa, cjelokupni pregled možete pronaći online u Cochrane knjižnici. Jednostavno idite na Cochrane Library.com i pretražite izraz 'bezuvjetni prijenos novca'.

Podcast translated by Ivana Marasović Šušnjara
Translated podcast edited by Matko Marušić
Translated Podcast read by Ivana Marasović Šušnjara and Irena Zakarija-Grković 
Translated Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript