Glasovni zapis: Kognitivno-bihevioralni terapijski pristup za poremećaj pažnje i hiperaktivnosti (ADHD) kod odraslih

Cochrane skupina za razvojne, psihosocijalne i probleme učenja pokriva široki raspon tema vezanih uz mentalno zdravlje odraslih i djece, do današnjeg dana objavljeno je više od 140 Cochrane sustavnih pregleda. U ožujku 2018 u knjižnicu je pridodan novi pregledni rad o kognitivno-bihevioralnim intervencijskim postupcima za poremećaj pažnje i hiperaktivnosti kod odraslih. Zamolili smo jednog od autora, Pablom Lopezom iz INECO fondacije i Sveučilišta Favaloro Buenos Aireseu, Argentina, da nam ispriča malo više o toj temi. Jelena Bartolović, s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu prevela je razgovor, a Irena Zakarija-Grković s Hrvatskog Cochranea će nam ga pročitati.

- Pročitajte prijepis

Andrija: Lijep pozdrav, Cochrane skupina za razvojne, psihosocijalne i probleme učenja pokriva široki raspon tema vezanih uz mentalno zdravlje odraslih i djece, do današnjeg dana objavljeno je više od 140 Cochrane sustavnih pregleda. U ožujku 2018 u knjižnicu je pridodan novi pregledni rad o kognitivno-bihevioralnim intervencijskim postupcima za poremećaj pažnje i hiperaktivnosti kod odraslih. Zamolili smo jednog od autora, Pablom Lopezom iz INECO fondacije i Sveučilišta Favaloro Buenos Aireseu, Argentina, da nam ispriča malo više o toj temi. Jelena Bartolović, s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu prevela je razgovor, a Irena Zakarija-Grković s Hrvatskog Cochranea će nam ga pročitati.

Irena: Poremećaj pažnje i hiperaktivnosti, često oslovljavan kao ADHD, je složeni razvojni poremećaj. Karakteriziraju ga tri teškoće, odnosno poremećaj pažnje, hiperaktivnost i impulzivnost. Osobe s ADHD-om imaju teškoće u izvršnim funkcijama, regulaciji emocionalnih reakcija i motivaciji. U odrasloj dobi, poremećaj značajno utječe na socijalne interakcije, lošiji uspjeh tijekom izvršavanja poslovnih zadataka i učenja, a sve je to često povezano s anksioznošću, depresijom i neadekvatnom upotrebom medikamenata.
Jedan od terapijskih pristupa koji bi mogao pomoći je kognitivno-bihevioralna terapija (KBT), koja je koncipirana u relativno kratke, ciljane i strukturirane terapijske postupke. Većina KBT programa za odrasle osobe s ADHD-om sastoji se od 8-12 terapijskih postupaka, koji se mogu odvijati kroz individualnu ili grupnu terapiju. Glavni cilj terapije je utjecanje i mijenjanje ponašanja koji pospješuju pojavu negativnih simptoma ADHD-a kroz učenje klijenata kako da upravljaju osnovnim simptomima, kontroliraju emocionalne reakcije i poboljšaju samopoštovanje, te kako da se suočavaju s ostalim problemima koji su učestalo povezani s osnovnom teškoćom.
Potaknuti tim spoznajama, učinili smo ovaj sistematski pregled kako bi saznali utječe li KBT pristup u reduciranju simptoma ADHD-a kad se primjenjuje samostalno ili uz farmakoterapiju, i pronađeni su dokazi da KBT ima pozitivan učinak. Imali smo tri glavne usporedbe. Prva, KBT nasuprot suportivne psihoterapije, odgođene KBT i/ili izostanka specifičnog tretmana; drugo, KBT uz farmakoterapiju nasuprot samo farmakoterapije; i treće, KBT nasuprot specifičnim intervencijama koje uključuju terapijske postupke posebno usmjerene na ADHD.
Pronašli smo dokaze iz 14 randomiziranih istraživanja, koji su uključivali 700 odraslih osoba s ADHD-om. Trinaest istraživanja učinjeno ja na području sjeverne hemisfere, a jedan u Australiji. Niti jedno istraživanje nije učinjeno u zemlji okarakteriziranoj kao zemlja s niskim ili srednjim dohotkom po stanovniku, i niti jedno istraživanje nije izvijestilo o štetnim utjecajima terapijskih postupaka.
Zaključno, naši rezultati upućuju na to da usporedbom usmjerenih i neusmjerenih terapijskih intervencija, KBT može pozitivno utjecati na osnovne poteškoće ADHD-a; reducirati raspršenost pažnje, hiperaktivnost i impulzivnost. Također, postoje i dokazi da je tijekom kombinirane primjene KBT i farmakološke terapije došlo do poboljšanja u globalnim funkcijama i redukciji depresije i anksioznosti, u odnosu na samostalnu upotrebu farmakoterapije. No ipak, trebamo biti oprezni. Ukupna kvaliteta dokaza je niska, sa značajnim metodološkim ograničenjima koji reduciraju pouzdanost rezultata kod većine promatranih istraživanja. Na primjer, mnoga istraživanja uključivala su male skupine ispitanika i prezentirala su rezultate različitih postupaka što može utjecati na mogućnost pojave selektivne interpretacije rezultata.

Andrija: Hvala Pablo. Ukoliko želite detaljnije proučiti trenutne dokaze, cjeloviti Cochrane sažetak je dostupan online. Slobodno ga potražite u Cochraine knjižnici (Cochrane library.com) i u tražilicu upišite pojam 'KBT za ADHD' kako bi pronašli dostupne sažetke.

Podcast translated by Jelena Bartolović
Translated podcast edited by Matko Marušić
Translated Podcast read by Irena Zakarija-Grković and Andrija Babić
Translated Podcast recorded by Teo Peričić

 

Zatvorite transkript