Glasovni zapis: Liječenje fibromijalgije inhibitorima ponovne pohrane serotonina i noradrenalina

Cochrane skupina za bol, palijativnu i potpornu skrb donosi niz preglednih članaka o lijekovima za liječenje ljudi s fibromijalgijom. Jedan od njih, objavljen u ožujku 2018., ispituje učinke skupine antidepresiva nazvanih inhibitori ponovne pohrane serotonina i noradrenalina. U ovom glasovnom zapisu jedan od autora, Brian Walitt, s Nacionalnog instituta za istraživanje sestrinstva u SAD-u, opisuje što su pronašli, a Iva Jerčić Martinić-Cezar iz Kliničkog bolničkog centra Split prevela je razgovor i govorit će nam o tome.

- Pročitajte prijepis

Irena: Cochrane skupina za bol, palijativnu i potpornu skrb donosi niz preglednih članaka o lijekovima za liječenje ljudi s fibromijalgijom. Jedan od njih, objavljen u ožujku 2018., ispituje učinke skupine antidepresiva nazvanih inhibitori ponovne pohrane serotonina i noradrenalina. U ovom glasovnom zapisu jedan od autora, Brian Walitt, s Nacionalnog instituta za istraživanje sestrinstva u SAD-u, opisuje što su pronašli, a Iva Jerčić Martinić-Cezar iz Kliničkog bolničkog centra Split prevela je razgovor i govorit će nam o tome.

Iva: Fibromijalgija je često stanje boli i umora, čije podrijetlo ne razumijemo. Pojedinim se bolesnicima daju antidepresivi, a u SAD-u su za tu primjenu od američke agencije za hranu i lijekove (FDA) odobreni inhibitori ponovne pohrane serotonina i noradrenalina (SNRI) duloksetin i milnacipran. Međutim, u Europi ti isti lijekovi nisu odobreni za liječenje fibromijalgije od FDA-ine istoznačnice, Europske agencije za lijekove.
U svjetlu navedene razlike u tumačenju dokaza, ovaj sustavni pregled nastoji razjasniti učinkovitost i štetnost SNRI-a u odraslih osoba s fibromijalgijom.
Autori su pretražili randomizirana istraživanja kontrolirana placebom i pronašli ih ukupno 18, s nešto više od 7900 bolesnika, ali uz ocjenu kvalitete dokaza kao niske do vrlo niske. Najkraće istraživanje pratilo je sudionike tijekom 6 tjedana, dok je najdulje trajalo 27 tjedana. Dnevne doze duloekstina bile su u rasponu između 30 i 120 mg, dok su se doze milnaciprana kretale između 100 i 200 mg.
U istraživanjima su osobe koje su uzimale SNRI uspoređene s drugima koji su uzimali placebo, odnosno nedjelotvoran lijek napravljen da izgleda i ima okus kao pravi. Autori nisu pronašli razliku između osoba koje su uzimale SNRI ili placebo u postizanju klinički važnog poboljšanja ublažavanja boli u postotku od 50% ili više. Bolesnici koji su uzimali SNRI pokazali su češće od onih koji su uzimali placebo da je sveukupni dojam o njihovom zdravlju mnogo ili vrlo mnogo poboljšan te da im je bol ublažena 30% ili više. Međutim, SNRI-i nisu pokazali klinički značajnu korist u poboljšanju kvalitete života povezane sa zdravljem ni u smanjenju umora ili poteškoćama sa spavanjem, a prekid rada zbog štetnih djelovanja bio je veći u skupini sa SNRI-om u usporedbi s placebom.
U prosjeku su moguće prednosti SNRI-a u fibromijalgiji nadjačale njihovu moguću štetnost, iako manjina bolesnika s fibromijalgijom doživljava značajno ublažavanje znakova bolesti bez klinički važnih štetnih događaja s duloksetinom ili milnacipranom. 

Irena: Ukoliko želite pročitati više o različitim učincima duloksetina, milnaciprana i desvenlafaksina na znakove fibromijalgije ili pogledati detaljnije sustavni pregled u cjelini, možete ga pronaći na mrežnim stranicama Cochrane knjižnice upisivanjem “SNRI za fibromijalgiju” u tražilicu. Ukoliko želite vidjeti sve sustavne preglede o ovoj temi, u tražilicu upišite “lijekovi i fibromijalgija”. 

Podcast translated by Iva Jerčić Martinić-Cezar
Translated podcast edited by Matko Marušić
Translated Podcast read by Irena Zakarija-Grković and Iva Jerčić Martinić-Cezar
Translated Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript