Glasovni zapis: Inhibitori aromataze za liječenje neplodnosti kod žena s sindromom policističnih jajnika

Cochrane skupina za ginekologiju i plodnost pripremila je više od 200 preglednih članaka, a u svibnju 2018. tim iz Njemačke, Nizozemske i Novog Zelanda ažurirao je jedan od tih pregleda koji je razmatrao uporabu letrozola za žene sa smanjenom plodnošću i sindromom anovulacijskih policističnih jajnika. Glavni autor, Sebastian Franik sa Sveučilišta Münster u Njemačkoj nedavno je opisao najnovija otkrića u ažuriranom pregledom radu. Tekst je prevela i ovdje će nam ga pročitati Blanka Roje s Medicinskog fakulteta u Splitu.

- Pročitajte prijepis

Irena: Dobar dan! Ja sam Irena Zakarija-Grković iz Hrvatskog Cochrane centra. Cochrane skupina za ginekologiju i plodnost pripremila je više od 200 preglednih članaka, a u svibnju 2018. tim iz Njemačke, Nizozemske i Novog Zelanda ažurirao je jedan od tih pregleda koji je razmatrao uporabu letrozola za žene sa smanjenom plodnošću i sindromom anovulacijskih policističnih jajnika. Glavni autor, Sebastian Franik sa Sveučilišta Münster u Njemačkoj nedavno je opisao najnovija otkrića u ažuriranom pregledom radu. Tekst je prevela i ovdje će nam ga pročitati Blanka Roje s Medicinskog fakulteta u Splitu.

Blanka: Sindrom policističnih jajnika je najčešći uzrok neredovite i potpuno odsutne menstruacije u svijetu, a pogađa gotovo petinu žena starijih od 15 godina te često dovodi do smanjene plodnosti. Testirani su različiti lijekovi, te se klomifen citrat pokazao najuspješnijim tijekom protekla četiri desetljeća. Međutim, 2002. godine uvedena je nova klasa lijekova pod nazivom inhibitori aromataze za indukciju ovulacije, a mnoga klinička ispitivanja su izvijestila da je jedan od tih lijekova, letrozol, barem jednako učinkovit kao i klomifen citrat. Međutim, rezultati istraživanja su bili neujednačeni te je postojala potreba za Cochrane preglednim radom da bi se procijenila učinkovitost i sigurnost inhibitora aromataze za žene s problemima s plodnošću i s anovulacijskim sindromom policističnih jajnika.
Pregledane su objavljene i neobjavljene randomizirane studije u kojima je aromatazni inhibitor primijenjen sam ili u kombinaciji s drugim lijekovima za indukciju ovulacije u anovulacijskih žena s tim sindromom. U zadnjem ažuriranju dodano je 16 istraživanja, čime je ukupan broj istraživanja u pregledu 42, te je ispitano gotovo 8000 žena sa sindromom anovulacijskih policističnih jajnika.
Primarni ishodi koji su mjereni su stopa živorođene djece, koja je zabilježena u 16 istraživanja, te stopa sindroma hiperstimulacije jajnika, za koju su korišteni podatci iz 21 istraživanja.
U 26 istraživanja uspoređivani su letrozol i klomifen citrat sa ili bez dodatnog liječenja. Trinaest studija izvijestilo je o povećanju stope rađanja, a njihovo kombiniranje u metaanalizi sugeriralo je da su izgledi za živorođeno dijete povećani za 70% u žena koje su koristile letrozol umjesto klomifen citrata. Nadalje, pronađeni su visokokvalitetni dokazi da se sindrom hiperstimulacije jajnika pojavio sa sličnom učestalošću s letrozolom kao i s klomifen citratom. Podatci iz 25 istraživanja su korišteni da bi se istražio udio žena koje su zatrudnjele te je otkriveno 60% povećanje stope zatrudnjivanja uz korištenje letrozola. Tamo gdje su bili dostupni podatci o nenamjernim nuspojavama, nije bilo dokaza o postojanju razlike između letrozola i klomifen citrata u utjecaju na stopu pobačaja ili višestruke trudnoće.
Uspoređen je i letrozol s laparoskopskim bušenjem jajnika s žena s otpornošću na klomifen i sindromom anovulacijskih policističnih jajnika. Postoje dokazi niske kvalitete da su stope rađanja bile slične, ali nije bilo dovoljno podataka koji bi pokazali razliku između letrozola i laparoskopskog bušenja jajnika u sindromu hiperstimulacije jajnika. Također nije bilo dovoljno podataka koji bi pokazali jesu li različite doze letrozola utjecale na glavne ishode.
Ukratko, ažurirani rezultati pokazuju veću stopu zatrudnjivanja i živorođene djece u subfertilnih žena sa sindromom anovulacijskih policističnih jajnika koje su liječene letrozolom u usporedbi sa ženama liječenim klomifenom, dok su stope sindroma hiperstimulacije jajnika slične. Međutim, ostaju neodgovorena pitanja, uključujući i neizvjesnost u vezi s doziranjem inhibitora aromataze, koje treba odgovoriti u istraživanjima koji uspoređuju različite lijekove i doze te testiraju je li uporaba više lijekova korisna.

Irena: Ako želite detaljnije istražiti nalaze ažuriranja, otiđite online na Cochrane library dot com i pretražite 'aromatazni inhibitori i sindrom policističnih jajnika'. Tu ćete naći i daljnja ažuriranja pregleda, budući da novi dokazi postaju dostupni.

Podcast translated by Blanka Roje
Translated podcast edited by Matko Marušić
Translated Podcast read by Irena Zakarija-Grković and Blanka Roje
Translated Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript