Glasovni zapis: Pomažu li intervencije usmjerene prestanku pušenja a provedene tijekom liječenja ili oporavka od uzimanja sredstava ovisnosti pušačima da prestanu pušiti?

Nekoliko desetaka Cochrane preglednih radova istražuje učinke metoda koje pomažu ljudima da prestanu pušiti. Novi pregledni rad iz studenog 2016. godine pridonosi tim dokazima tako što istražuje intervencije na osobama koje uzimaju sredstva koja izazivaju ovisnost. Glavna autorica Dorie Apollonio sa Sveučilišta u Californiji, San Francisco, SAD objašnjava što su pronašli, a Helena Tomljenović s Medicinskog fakulteta u  Splitu prevela je razgovor i govorit će nam o tome.

- Pročitajte prijepis

Irena: Nekoliko desetaka Cochrane preglednih radova istražuje učinke metoda koje pomažu ljudima da prestanu pušiti. Novi pregledni rad iz studenog 2016. godine pridonosi tim dokazima tako što istražuje intervencije na osobama koje uzimaju sredstva koja izazivaju ovisnost. Glavna autorica Dorie Apollonio sa Sveučilišta u Californiji, San Francisco, SAD objašnjava što su pronašli, a Helena Tomljenović s Medicinskog fakulteta u Splitu prevela je razgovor i govorit će nam o tome.

Helena: Stope pušenja su posebno visoke među ljudima koji su ovisni o alkoholu ili drugim drogama, ali onima koji su u tretmanu zbog tih ovisnosti obično se istodobno ne nudi i tretman koji bi im pomogao prestati pušiti. Razlog tome je zabrinutost da će prestanak pušenja možda dovesti do težeg odvikavanja od drugih ovisnosti. Autori su htjeli vidjeti je li to točno i istražiti hoće li pružanje intervencija usmjerenih prestanku pušenja povećati vjerojatnost da osobe u tretmanu ili oporavku od ovisnosti o drogama prestanu pušiti. Također su gledali hoće li intervencije usmjerene prestanku pušenja imati ikakav učinak na vjerojatnost oporavka od ovisnosti o drugim drogama.

Pronađena su 34 randomizirana kontrolirana pokusa o intervencijama za prestanak pušenja za osobe u tretmanu ili oporavku od ovisnosti o drogama. Oni su uključili ukupno oko 5800 sudionika u pet zemalja i rezultati su bili obećavajući. Međutim, autori smatraju kako je sveukupna kvaliteta dokaza niska, zbog toga što mnoge studije nisu pružile dovoljno detalja o korištenim metodama. Studije su također istraživale vrlo različite tipove tretmana, što je otežavalo međusobnu usporedbu. Vrste tretmana za prestanak pušenja koje su testirane uključuju: savjetovanje (koje može biti kratko davanja savjeta ili višestruka bihevioralna podrška, bilo individualno ili skupno); lijekovi (farmakoterapija, uključujući nikotinsku zamjensku terapiju, sa ili bez drugih lijekova koji pomažu pušačima da prestanu pušiti); ili kombinacija savjetovanja i farmakoterapije.
Autori su kombinirali rezultate pokusa odvojeno za svaku od tih oblika liječenja, jer su različiti pokusi koristili različite tretmane. Osobe koje su bile u kontrolnim skupinama primile su uobičajenu skrb, kratke savjete o prestanku pušenja, ili su stavljene na listu čekanja da bi primili testni tretman kasnije. U većini pokusa bilježen je broj ljudi koji su prestali pušiti barem šest mjeseci nakon početka tretmana, ali su uključene i neke studije s kraćim praćenjem.
U jedanaest studija s ukupno 1800 ljudi testiran je učinak farmakoterapije, i one su donijele neke dokaze da su ljudi kojima je dana farmakoterapija bili uspješniji u prestanku pušenja. S druge strane, jedanaest studija, sa sličnim brojem ljudi, koje su testirale savjetovanje u odnosu na uobičajenu njegu nisu pronašle dokaze o korisnosti samog savjetovanja. Naposljetku, temeljem 12 studija s 2200 sudionika, nađeni su dokazi da su ljudi kojima je pružena kombinacija farmakoterapije i savjetovanja bili uspješniji u prestanku pušenja.
Autori su mogli iskoristiti podatke od 2231 sudionika u jedanaest studija da bi istražili učinak intervencija za prestanak pušenja na zloupotrebu alkohola i drugih droga. Nisu pronašli da bi pružanje takvih intervencija povisilo vjerojatnost povratka korištenju alkohola i drugih droga.
Sveukupno, rezultati upućuju da bi postupci koji pomažu prestanku pušenja trebali biti ugrađeni u programe koji se bave ovisnostima o alkoholu i drugim drogama. U pregledu je pronađeno da pružanje intervencija za prestanak pušenja pušačima u tretmanu ili oporavku od ovisnosti o alkoholu i drugim drogama pridonosi vjerojatnosti da će prestati pušiti, te da takve intervencije nemaju učinak na vjerojatnost oporavka od drugih ovisnosti.

Irena: Ako želite saznati nešto više o ovim rezultatima, uključujući odvojene nalaze za osobe koje su ovisne o alkoholu ili drugim drogama, kao što je heroin, možete ih pronaći na Cochrane library.com s upitom 'prestanak pušenja i zloupotrebe sredstava'.

Podcast translated by Helena Tomljenović
Translated podcast edited by Matko Marušić
Translated Podcast read by Irena Zakarija-Grković and Helena Tomljenović
Translated Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript