Glasovni zapis: Smanjenje infekcija povezanih s centralnim venskim kateterom antisepticima za kožu

Jedan od najčešće korištenih pomagala u medicini je središnji venski kateter, koji omogućuje izravan pristup pacijentovom krvotoku. Međutim, on može uzrokovati infekcije, p je primjena antiseptika za kožu jedan je od načina da se taj rizik smanji. Nai Ming Lai s Medicinskog fakulteta Sveučilišta Taylor u Maleziji i suradnici proučili su značajne dokaze i objavili ovaj Cochrane sustavni pregled u srpnju 2016, a Ivana Bokan, iz Zdravstvene škole Split, prevela je razgovor i govoriti će nam o tome.

- Pročitajte prijepis

Irena: Jedan od najčešće korištenih pomagala u medicini je središnji venski kateter, koji omogućuje izravan pristup pacijentovom krvotoku. Međutim, on može uzrokovati infekcije, p je primjena antiseptika za kožu jedan je od načina da se taj rizik smanji. Nai Ming Lai s Medicinskog fakulteta Sveučilišta Taylor u Maleziji i suradnici proučili su značajne dokaze i objavili ovaj Cochrane sustavni pregled u srpnju 2016, a Ivana Bokan, iz Zdravstvene škole Split, prevela je razgovor i govoriti će nam o tome.

Ivana: Centralni venski kateter ili CVK važno je pomagalo za davanje tekućina, krvnih pripravaka, lijekova i parenteralne prehrane – prehrane koja se daje izravno u krvotok. Međutim, oni pružaju priliku mikroorganizma da se koloniziraju i šire unutar tijela, što može povećati smrtnost, obolijevanje i troškove zdravstvene zaštite. Da bi se smanjila učestalost infekcija povezanih s kateterom, zdravstveni djelatnici često rabe antiseptička sredstva za čišćenje kože oko mjesta postavljanja katetera, prije postavljanja i dok je kateter postavljen.
Ovaj sustavni pregled procjenjuje učinke antiseptika za kožu kao dijela skrbi CVK i analizira smanjuje li čišćenje kože antisepticima oko mjesta postavljanja CVK infekciju krvotoka povezu s kateterom u odnosu na nečišćenje kože.
U pregled je uključeno 13 istraživanja, s ukupno oko3500 CVK. Istraživanja su provedena u 8 zemalja diljem Amerike, Europe i Azije, a sudionici su uglavnom bili odrasli ljudi u jedinicama intenzivne skrbi ili drugim specijaliziranim bolničkim jedinicama. Većina istraživanja je procjenjivala učinak primjene antiseptika za kožu prije postavljanja i dok je CVK bio postavljen, ali je kvaliteta dokaza bila varijabilna, a zasljepljivanje sudionika i istraživača bio je glavni problem.
Istraživanja su pratila nekoliko različitih usporedbi. Prva od njih je bilo praćenje učinka primjene antiseptika za kožu u usporedbi s neprimjenom, a u tri takva istraživanja, nisu pronađeni nikakvi jasni dokazi u razlici infekcija krvotoka povezanih s kateterom, kolonizacijom katetera i potrebom za antibioticima.
Bilo je i nekoliko usporedbi između različitih sredstava za dezinfekciju kože. Najčešća usporedba bila je otopina klorheksidina u odnosu na otopinu povidon-joda, kao aktivnom tvari. Ta su istraživanja pokazala da otopina klorheksidina može umjereno smanjiti infekcije krvi povezane s kateterom, kao i kolonizaciju katetera u usporedbi s otopinom povidon-joda. Međutim, nije jasno je li antiseptičko čišćenje kože utjecalo na stopu mortaliteta, kao što je objavljeno u samo jednoj studiji, iako su slične stope smrtnosti zabilježene s klorheksidinom i povidon-jodom, mali brojevi čine da se razlika ne može isključiti.
Procjene ostalih antiseptičkih sredstava za kožu općenito su napravljene u pojedinačnim, malim studijama, od kojih mnoge nisu izvijestile o infekciji krvi povezanoj s kateterom ili drugim važnim ishodima kao što su infekcije kože i neželjeni štetni učinci.
Ukratko, nije jasno smanjuje li primjena antiseptika za kožu broj infekcija povezanih s centralnim venskim kateterima u usporedbi s nečišćenjem kože. Primjena otopine klorheksidina može smanjiti brzinu infekcije krvotoka povezane s kateterom i kolonizaciju u usporedbi s otopinom povidon-joda. Međutim, ti se rezultati temelje na vrlo niskoj kvaliteti dokaza, što znači da pravi učinci mogu biti vrlo različiti; na rezultate može utjecati i priroda antiseptičke bazne otopine, koristi li se vodena otopina ili alkoholna otopina. Potrebna su daljnja istraživanja za procjenu djelotvornosti i sigurnosti različitih načina uporabe antiseptika za kožu te mjerenja kritičnih kliničkih ishoda poput sepse, infekcija krvotoka povezanih s kateterom i smrtnosti.

Irena: Ako želite pročitati više o trenutnim dokazima ili pregledati buduća obnavljanja ovog sustavnog pregleda, potražite ga online: pristupite na Cochrane knjižnicu (Cochrane library.com) i u tražilicu upišite izraz ˝antiseptici za kožu.

Podcast translated by Ivana Bokan
Translated podcast edited by Matko Marušić
Podcast read by Ivana Bokan i Irena Zakarija-Grković
Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript