Glasovni zapis: Integrirana skrb dječjih bolesti-strategija za djecu mlađih od pet godina

Osim tisuća Cochraneovih sustavnih pregleda o lijekovima i drugim individualnim intervencijama, postoji i niz sustavnih pregleda koji istražuju učinke sustava zdravstvene skrbi. Jedan takav sustavni pregled objavljen je prvi put u lipnju 2016. godine, a proučio je strategiju integrirane skrbi o dječjim bolestima. Glavni autor, Tarun Gera, iz SL Jain bolnice u New Deliju, Indiji, govori nam zašto je taj sustavni pregled toliko važan i što su našli, a Irena Zakarija-Grković, iz Hrvatskog Cochranea, prevela je razgovor i pročitat će nam ga.

- Pročitajte prijepis

Teo: Srdačan pozdrav! Osim tisuća Cochraneovih sustavnih pregleda o lijekovima i drugim individualnim intervencijama, postoji i niz sustavnih pregleda koji istražuju učinke sustava zdravstvene skrbi. Jedan takav sustavni pregled objavljen je prvi put u lipnju 2016. godine, a proučio je strategiju integrirane skrbi o dječjim bolestima. Glavni autor, Tarun Gera, iz SL Jain bolnice u New Deliju, Indiji, govori nam zašto je taj sustavni pregled toliko važan i što su našli, a Irena Zakarija-Grković, iz Hrvatskog Cochranea, prevela je razgovor i pročitat će nam ga.

Irena: Svake godine više od 7,5 milijuna djece umire prije navršenih pet godina starosti, pretežno u zemljama niskih i srednjih prihoda. To je uglavnom zbog interakcije čestih zaraznih bolesti, poput neonatalne sepse, ospica, proljeva, malarije i upale pluća, s lošom prehranom, nedostatnom zdravstvenom zaštitom i siromaštvom. Učinkovite i jeftine intervencije koje smanjuju dječji morbiditet i mortalitet su poznate, ali njihova dostupnost i prihvatljivost krajnjim korisnicima je niska. Jedan od problema je to što prisutnost više bolesti čini dijagnozu i liječenje teškim. Da bi se suočili s tim izazovom, SZO je, u suradnji s UNICEF-om i drugim agencijama, izradio strategiju integrirane skrbi dječjih bolesti. Ona se sastoji od tri glavna dijela: poboljšanje sposobnosti zdravstvenih djelatnika za zbrinjavanje pojedinih slučajeva; poboljšanje sveukupnog zdravstvenog sustava; poboljšanje zdravstvene prakse obitelji i zajednice.
Više od 75 zemalja provodi tu integriranu strategiju na visokoj razini. Pojedini dijelovi su ispitani u randomiziranim istraživanjima i u sustavnim pregledima gdje su dokazani učinkovitm, ali nam također trebaju dokazi o učinku na ishode poput dječjeg mortaliteta i kvalitete skrbi. To su autori proučili u svojemu sustavnom pregledu, istražujući učinke integrirane skrbi na mortalitet, nutritivni status, kvalitetu skrbi i obuhvat strategije.
Uključena su četiri istraživanja, od kojih svako testira drugu komponentu integrirane skrbi. Dva su ugniježđena istraživanja, iz Indije i Bangladeša, a dva su kontrolirana istraživanja prije i poslije intervencije, u Tanzaniji i Indiji. Združeni rezultati, niske razine pouzdanosti, sugeriraju smanjenje mortaliteta djece, dojenčadi i novorođenčadi. Tri studije, iz Tanzanije, Indije i Bangladeša, proučile su nutritivni status i njihovi dokazi umjerene i niske kvalitete pokazali su slabe ili nikakve učinke na zaostajanje u razvoju i pothranjenosti. Kvaliteta skrbi je ocijenjena na temelju propisivanje lijekova za dvije učestale bolesti. Rezultati su različiti i uključuju izostanak učinka i veliki učinak. Također, autori nisu mogli doći do dosljednog rezultata u odnosu na propisivanje lijekova u zdravstvenim ustanovama kao i onih od laičkih zdravstvenih djelatnika, jer je pouzdanost dokaza bila niska. Što se obuhvata intervencija tiče, proučili su cijepljenje, prikladnost traženja zdravstvene skrbi i stope isključivog dojenja, ali su našli niske ili nikakve učinke na cijepljenje i uzimanje vitamina A. Sva četiri istraživanja su proučila prikladno traženje zdravstvene skrbi I, u nekim dijelovima gdje se provela strategija za zajedničku skrb, stanje se popravilo dok u drugima nije. Također su dobiveni različiti rezultati niske kvalitete u odnosu na isključivo dojenje: u nekim dijelovima se popravilo, dok su u drugima razlike bile beznačajne.
U zaključku, autori su pokazali da strategija integrirane skrbi za dječje bolesti može imati skroman učinak na mortalitet i prema tome se možda isplati njezina provedba. Istodobno, donositelji odluka trebaju biti oprezni prilikom odobravanja značajnih sredstava za provedbu te strategije na temelju očekivanja velikih smanjenja mortaliteta. Pronađeni su nekonzistentni učinci različitih dijelova strategije na kvalitetu skrbi, ali oni koji provode te programe trebali bi uključiti komponente usmjerene na novorođenče kao integralni dio strategije.

Teo: Ako želite više saznati o učincima strategije integrirane skrbi za dječje bolesti i njezine komponente, cijeli sustavni pregled besplatno je dostupan svima u Cochrane knjižnici. Idite na Cochrane knjižnica točka kom i upišite u tražilicu “integrirana skrb” pa ćete ju pronaći i moći pohraniti.

Podcast translated by Irena Zakarija-Grković
Translated podcast edited by Matko Marušić
Translated podcast read by Irena Zakarija-Grković and Teo Peričić
Translated podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript