Glasovni zapis: Psihosocijalna potpora za neformalne njegovatelje ljudi s karcinomom

Rastuća učestalost karcinoma i uspjesi u njegovom liječenju znače da sve veći broj ljudi živi s karcinomom što dovodi do uključivanja sve više neformalnih njegovatelja u njihovu skrb. U Cochraneovom sustavnom pregledu iz lipnja 2019. Charlene Treanor iz Centra za javno zdravstvo na Sveučilištu Queens iz Belfasta u Sjevernoj Irskoj i njeni kolege istražili su dokaze o učincima psihosocijalnih intervencija za te ljude. Rezultate istraživanja pročitati će nam docentica Tina Poklepović Peričić, su-voditeljica Hrvatskog Cochranea, s Medicinskog fakulteta u Splitu.

- Pročitajte prijepis

Teo: Dobar dan, ja sam Teo Peričić, suradnik Hrvatskog Cochranea. Rastuća učestalost karcinoma i uspjesi u njegovom liječenju znače da sve veći broj ljudi živi s karcinomom što dovodi do uključivanja sve više neformalnih njegovatelja u njihovu skrb. U Cochraneovom sustavnom pregledu iz lipnja 2019. Charlene Treanor iz Centra za javno zdravstvo na Sveučilištu Queens iz Belfasta u Sjevernoj Irskoj i njeni kolege istražili su dokaze o učincima psihosocijalnih intervencija za te ljude. Rezultate istraživanja pročitati će nam docentica Tina Poklepović Peričić, su-voditeljica Hrvatskog Cochranea, s Medicinskog fakulteta u Splitu.

Tina: Neformalni njegovatelji, što znači oni ljudi koji nisu plaćeni ili obučeni zdravstveni radnici, imaju važnu ulogu u pružanju podrške osobama koje žive s karcinomom. Uključuju članove obitelji, prijatelje i susjede, a vrsta podrške koju pružaju široka je. Između ostalog, uključuje odlazak na preglede u bolnicu, preuzimanje dodatnih uloga u kućanstvu poput kupovine i kuhanja i pružanje emocionalne podrške.
Neformalni njegovatelji mogu provesti do 30 sati tjedno pružajući skrb, često uz svoj posao i ostale obiteljske uloge koju imaju. Ova dodatna uloga, zajedno s time što se moraju pomiriti s dijagnozom karcinoma voljene osobe, može utjecati na sve aspekte njihova zdravlja, uključujući povećani umor, poremećen san i narušenu kvalitetu života.
Formalna podrška neformalnim njegovateljima često je ograničena ili je uopće nema, ali važno je znati postoje li stvari koje bi se mogle učiniti kako bi im se pomoglo. To smo analizirali za psihosocijalne intervencije kroz interakciju zdravstvenih radnika i neformalnih njegovatelja osmišljenih za informiranje, obrazovanje i povećanje sposobnosti za nošenje sa situacijom u kojoj se nalaze. Željeli smo vidjeti može li ovakva intervencija poboljšati ishode za neformalne njegovatelje i, možda, za pojedince koji žive s rakom.
Identificirano je 19 istraživanja koja obuhvaćaju niz psihosocijalnih intervencija, uključujući psihoedukaciju i psihoterapiju koja se grupama njegovatelja, parovima njegovatelja i pacijentima (obično supružnicima) ili pojedinačnim njegovateljima pruža licem u lice ili telefonom. U istraživanjima je sudjelovalo gotovo 2000 njegovatelja i nešto više od 1700 pacijenata. Svi su bili iz zemalja s visokim dohotkom. Obzirom na razlike u dostupnim resursima koje znače da bi neformalni njegovatelji u uvjetima s manje resursa mogli preuzeti zadatke sličnije zadacima zdravstvenog radnika, njihova iskustva i potreba za podrškom vrlo vjerojatno nisu obuhvaćeni ovim sustavnim pregledom.
Rezultati su razočaravajući budući da je otkriveno da psihosocijalne intervencije nisu pomogle zdravlju ili dobrobiti neformalnih njegovatelja ili pacijenata. Iako se činilo da je postojala mala korist za ukupnu kvalitetu života njegovatelja odmah nakon intervencije, to nije potrajalo. Naprotiv, neke su intervencije imale i negativan učinak, uključujući nelagodu povezanu sa sadržajem intervencije, zabrinutost u njegovatelja koji su prethodno bili manje zabrinuti i negativne promjene u zadovoljstvu u odnosima.
Može biti nekoliko razloga za nedostatak dobrobiti intervencije. Primjerice, nije bilo jasno jesu li njegovatelji uključeni u dizajn intervencija, tako da postoji mogućnost da intervencija nije na odgovarajući način odgovorila na potrebe njegovatelja. Štoviše, njegovatelji s anamnezom ili trenutnom psihološkom bolešću bili su isključeni iz istraživanja, a to bi mogli biti oni kojima je pomoć najpotrebnija.
Identificirano je 13 istraživanja koja su u provedbi i bit će zanimljivo vidjeti kako se ona nadopunjuju s trenutnim dokazima, iako se čini da su intervencije koje se ispituju slične onima koje su već uključene u sustavni pregled. Međutim, može biti da su intervencije učinkovite za druge važne ishode njegovatelja, poput kvalitete odnosa, a ti bi ishodi trebali biti zabilježeni u budućim sustavnim pregledima. Gledajući dalje u budućnost, potrebno je provesti istraživanje za njegovatelje u zemljama s niskim i srednjim prihodima kao i za njegovatelje kojima je to najpotrebnije. Istraživači koji rade ova ispitivanja također bi trebali uključiti njegovatelje u dizajn i razvoj intervencija. 

Teo: Ako želite saznati više o intervencijama i istraživanjima koja se nalaze u ovom sustavnom pregledu i pratiti ažuriranja kada postanu dostupna nova istraživanja možete ih pronaći na internetu. Samo posjetite Cochrane Library dot com i pretražite pojam 'psihosocijalna potpora za njegovatelje osoba s karcinomom'.

Podcast translated by: Ivana Vuka
Podast read by: Tina Poklepović Peričić and Teo Peričić
Podcast recorded by: Teo Peričić

Zatvorite transkript