Glasovni zapis: Vladina regulacija, obuka ili koordinacija privatne zdravstvene zaštite u zemljama s niskim i srednjim dohotkom

Pored tisuća Cochraneovih pregleda o učincima upravljanja, neki su oni koji gledaju na učinkovitost različitih načina organiziranja i plaćanja zdravstvene zaštite. U novom Cochrane pregledu iz kolovoza 2016., Charles Wiysonge iz Cochrane Južna Afrika sa South African Medical Research Council u Južnoj Africi je s kolegama proučavao dokaze o javnom upravljanju privatnim profitnim pružateljima zdravstvenih usluga u zemljama s niskim i srednjim dohotkom. Wiysonge govori što su pronašli u ovom razgovoru koji je prevela volonterka Jela Ravnjak, a Irena Zakarija-Grković, iz Hrvatskog Cochranea, će nam ga pročitati.

- Pročitajte prijepis

Iva: Pored tisuća Cochraneovih pregleda o učincima upravljanja, neki su oni koji gledaju na učinkovitost različitih načina organiziranja i plaćanja zdravstvene zaštite. U novom Cochrane pregledu iz kolovoza 2016., Charles Wiysonge iz Cochrane Južna Afrika sa South African Medical Research Council u Južnoj Africi je s kolegama proučavao dokaze o javnom upravljanju privatnim profitnim pružateljima zdravstvenih usluga u zemljama s niskim i srednjim dohotkom. Wiysonge govori što su pronašli u ovom razgovoru koji je prevela volonterka Jela Ravnjak, a Irena Zakarija-Grković, iz Hrvatskog Cochranea, će nam ga pročitati.

Irena: Privatni pružatelji zdravstvenih usluga igraju važnu ulogu u pružanju zdravstvenih usluga u okruženjima gdje javni sektor ne pruža usluge visoke kvalitete. Međutim, zdravstvena zaštita koju pruža privatni sektor nije uvijek visoke kvalitete, što je ponekad zato što privatni sektor u zdravstvu ne prati uvijek preporučene prakse i smjernice. Stoga bi vlade trebale osigurati da privatni zdravstveni sektor slijedi određenu kvalitetu, a javno upravljanje njime je jedan od načina za to. Postoje razni tipovi javnog upravljanja, autori su se usredotočili na tri, odnosno na: obuku, regulaciju i koordinaciju.
Regulacija se odnosi na postavljanje i provedbu standarda kvalitete; obuka uključuje edukaciju i podršku privatnim pružateljima zdrastvenih usluga; a koordinacija podrazumijeva organiziranje i stvaranje referalnih sustava između privatnih pružatelja usluga i pružatelja zdravstvenih usluga u javnom sektoru.
Autori su istražili učinke ove tri metode u zemljama s niskim i srednjim dohotkom tako što su pregledali dokaze o nastojanjima javnog sektora za rad s privatnim pružateljima zdravstvenih usluga zbog poboljšanja kvalitete postojećih zdravstvenih usluga. Također su željeli pogledati sekundarne rezultate poput jednakosti, troškova, smrtnosti, morbiditeta i štetnih učinaka; ali je samo glavni ishod zabilježen u svim promatranim studijama.
Uključeno je šest studija koje su ciljale djelatnike u privatnim ljekarnama u Africi i Aziji. Dvije studije su procjenjivale samo obuku; jedna samo regulaciju; tri su procijenjivale višestruku intervenciju koja uključuje obuku i regulaciju; ali nijedna nije ocijenjivala koordinaciju.
Krenuvši s obukom: u studijama iz Kenije i Indonezije, Ministarstvo zdravstva je privatnim prodavačima lijekova ponudilo kratke treninge o propisivanju i izdavanju lijekova. Ti prodavači su uspoređeni s prodavačima lijekova kojima nije bilo ponuđena obuka, a rezultati su pokazali da trening vjerojatno poboljšava kvalitetu zdravstvenih usluga.
Što se tiče regulacije: u studiji u Demokratskoj Republici Lao, Ministarstvo zdravstva nadziralo je usluge u privatnim ljekarnama u pojedinim okruzima tijekom razdoblja od tri mjeseca, primjenjujući sankcije kada su pravila prekršena i pružajući informacije o područjima koja trebaju poboljšanja. Kada su ti okruzi uspoređeni s okruzima bez ovakvog pojačanog nadzora, u kvaliteti skrbi pronađeno je malo ili nikakvih razlika.
Konačno, kada su kombinirane obuka i regulacijske intervencije; tri studije u Vijetnamu i Tajlandu testirale su je li privatne ljekarne, koje su imale edukacijske posjete, kao i posjete inspektora za provedbu propisa, pružale bolju kvalitetu skrbi od ljekarni u četvrtima koji nisu primile takve posjete. Istraživanje je pokazalo da ove vrste posjeta mogu poboljšati kvalitetu skrbi.
Zaključno, iako su rezultati za neke intervencije obećavajući, još uvijek su potrebne stroge procjene utjecaja za dobivanje odgovora na važna pitanja o učincima tih intervencija. Te studije trebaju procijeniti ishode i izvan kvalitete skrbi, uključujući učinke na pravednost, troškove, smrtnost, morbiditet i štetne učinke.

Iva: Pojedinosti o postojećim istraživanjima i intervencijama javnog upravljanja koje su ispitane, dostupne su u potpunom Cochrane pregledu, koji se može naći na www.cochranelibrary.com, jednostavnim pretraživanjem “javno upravljanje”. To je također mjesto za pronalaženje budućih ažuriranja pregleda ako bi se napravile ove nove procjene učinaka.

Podcast translated by Jela Ravnjak
Translated Podcast read by Irena Zakarija-Grković and Iva Mikulić 
Translated Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript