Glasovni zapis: Standardizirani programi obuke novorođenačke reanimacije za smanjenje smrtnosti i poboljšanje zdravlja

Oko 4 milijuna novorođenčadi godišnje diljem svijeta umire prije nego navrše mjesec dana života, a gotovo polovica tih smrtnih slučajeva pojavljuje se prvoga dana njihova života. U rujnu 2015. objavljen je novi Cochrane sustavni pregled koji je donio dokaze o mogućim prednostima standardiziranih programa obuke novorođenačke reanimacije. Jedan od autora je Mohan Pammi s medicinskog fakulteta Baylor u Houstonu u SAD-u, koji je prikazao rezultate istraživanja, a Andrija Babić iz Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije preveo je razgovor i govorit će nam o tome.

- Pročitajte prijepis

Irena: Oko 4 milijuna novorođenčadi godišnje diljem svijeta umire prije nego navrše mjesec dana života, a gotovo polovica tih smrtnih slučajeva pojavljuje se prvoga dana njihova života. U rujnu 2015. objavljen je novi Cochrane sustavni pregled koji je donio dokaze o mogućim prednostima standardiziranih programa obuke novorođenačke reanimacije. Jedan od autora je Mohan Pammi s medicinskog fakulteta Baylor u Houstonu u SAD-u, koji je prikazao rezultate istraživanja, a Andrija Babić iz Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije preveo je razgovor i govorit će nam o tome.

Andrija: Gotovo svih četiri milijuna novorođenačkih smrtnih slučajeva godišnje dogode se u zemljama srednjeg i niskog dohotka, a gušenje uzrokuje otprilike jednu četvrtinu tih smrti. Također znamo da oko 10% novorođenčadi zahtijeva neku medicinsku intervenciju pri porođaju, a do 1% zahtijeva napredne postupke oživljavanja. Zbog toga se dobrom obukom medicinskog osoblja koje provodi oživljavanje tijekom poroda, može smanjiti novorođenačka smrtnost i poboljšati zdravlje. Programima obuke novorođenačkog oživljavanja nastoji se znanstvene spoznaje o oživljavanju prevesti u praksu edukacijom i osposobljavanjem zdravstvenih radnika. Značajna sredstava za zdravstvenu zaštitu troše se na standardizirane programe obuke novorođenačke reanimacije (SPONR). Autori ovoga Cochrane sustavnoga pregleda željeli su vidjeti koliko su oni učinkoviti i pronašli su neke obećavajuće rezultate. Primarni cilj bio im je utvrditi učinkovitost SPONR-a u smanjenju novorođenačke smrtnosti i poboljšanju zdravlja. Također su željeli vidjeti je li SPONR promijenio ponašanje pružatelja zdravstvene skrbi i njihovo stjecanje i zadržavanje znanja i vještina.
U izradi ovog sustavnog pregleda autori su slijedili standardne metode Cochrane novorođenačke skupine (Cochrane Neonatal Review Group) i pretražili literaturu u travnju 2015. Tražili su randomizirane, kvazirandomizirane ili ugniježdene randomizirane pokuse koji su uspoređivali skupine sa SPONR s onima bez SPONR, dodataka SPONR ili neke druge vrste SPONR. No, u ovom prijevodu usredotočili su se na rezultate pokusa koji uspoređuju skupine sa SPONR s onima bez SPONR ili onima koji imaju samo osnovnu skrb o novorođenčadi.
Pronašli su tri ugniježdena randomizirana pokusa (community-based cluster-randomised trials) u zemljama u razvoju koja su usporedila SPONR s osnovnom skrbi o novorođenčadi. Oni su pružili dokaze umjerene kvalitete da je SPONR smanjio ranu novorođenačku smrtnost koja je definirana kao smrtnost u prvih 7 dana života i dokaze niske kvalitete iz jednog pokusa koji pokazuju da SPONR može smanjiti 28-dnevnu smrtnost, iako je učinak na kasnu novorođenačku smrtnost bio manje izražen.
Također su pronašli dva pokusa (provedena u zajednici) i tri pokusa na lutkama za vježbanje koji su procijenili učinke SPONR u usporedbi sa poslenicima bez SPONR. U jednom pokusu vrlo niske kvalitete postojali su dokazi koji su upućivali na poboljšanje u stjecanju znanja i vještina i zadržavanje znanja, a drugi pokus upućivao je na poboljšanje postupka oživljavanja, kao i ponašanja zdravstvenih radnika.
Zaključno, ovaj Cochrane sustavni pregled pokazao je da SPONR, u usporedbi s osnovnom skrbi o novorođenčadi, donosi smanjenje rane i 28-dnevne novorođenačke smrtnosti u zemljama u razvoju. Međutim, još uvijek postoje pitanja na koja treba odgovoriti, a budući da bi randomizirani pokusi o SPONR trebali dati odgovor o poboljšanju zdravlja novorođenčadi, uključujući i oštećenje mozga zbog nedovoljne opskrbe kisikiom kao i trajne posljedice na rast i razvoj djeteta. Također treba procijeniti nove obrazovne metode koje povećavaju znanje i vještine te unaprjeđuju timski rad zdravstvenog osoblja.

Irena: Ako želite detaljnije proučiti taj Cochraneov sustavni pregled te druge uključene studije i usporedbe, potražite ga online: pristupite na Cochrane knjižnicu (Cochrane library.com) i u tražilicu upišite izraz ˝standardizirani programi obuke novorođenačke reanimacije˝.

Podcast translated by Andrija Babić
Translated podcast edited by Matko Marušić
Translated Podcast read by Irena Zakarija-Grković and Andrija Babić
Translated Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript