Glasovni zapis: Dodatak enteralnog laktoferina za sprječavanje sepse i nekrotizirajućeg enterokolitisa u nedonoščadi

Sepsa je diljem svijeta najčešći uzrok smrti novorođenčadi. Mohan Pammi i Gautham Suresh s Baylor medicinskog fakulteta u Houstonu, SAD, obnovili su u ožujku 2020. godine Cochraneov sustavni pregled o dokazima za uporabu laktoferina. Mohan opisuje najnovije rezultate, a doc. dr. sc. Irena Zakarija-Grković, su-voditeljica Hrvatskog Cochranea s Medicinskog fakulteta u Splitu, prevela je razgovor s Mohanom i govorit će nam o tome. 

- Pročitajte prijepis

Teo: Dobar dan! Ja sam Teo Peričić, suradnik Hrvatskog Cochranea. Sepsa je diljem svijeta najčešći uzrok smrti novorođenčadi. Mohan Pammi i Gautham Suresh s Baylor medicinskog fakulteta u Houstonu, SAD, obnovili su u ožujku 2020. godine Cochraneov sustavni pregled o dokazima za uporabu laktoferina. Mohan opisuje najnovije rezultate, a doc. dr. sc. Irena Zakarija-Grković, su-voditeljica Hrvatskog Cochranea s Medicinskog fakulteta u Splitu, prevela je razgovor s Mohanom i govorit će nam o tome.

Irena: Laktoferina u značajnim količinama ima u ljudskom kolostrumu, mlijeku, suzama, slini i u neutrofilnim granulama. Ima značajan antimikrobni utjecaj na mikroorganizme koji uzrokuju neonatalnu sepsu, pojačava imunost na infekciju i utječe na upalni proces. Neonatalna sepsa i nekrotizirajući enterokolitis značajno su odgovorni za mortalitet i morbiditet prijevremeno rođene djece, čak i kada ona dobiju odgovarajuću antibiotsku terapiju. Prema tome, korisne mogu biti nove strategije liječenja, koje djeluju protuupalno, a ne samo antimikrobno. Ovaj sustavni pregled proučava učinak laktoferina dodanog hrani, s obzirom da je oralni oblik kravljeg laktoferina široko dostupan i općenito se smatra sigurnim.
Autori su obnovili ovaj Cochraneov sustavni pregled u siječnju 2020. godine tražeći dokaze o njegovoj sigurnosti i učinkovitosti kao dodataka prehrani, za prevenciju sepse i nekrotizirajućeg enterokolitisa u nedonošene djece. Također su proučili utjecaj laktoferina na druge važne probleme prijevremeno rođene djece, ponajprije na duljinu strojnoga disanja, razvoj kronične plućne bolesti i duljinu hospitalizacije. Također ih je zanimala pojava nepovoljnih neuro-razvojnih ishoda u dobi od dvije godine.
Pronađeno je dvanaest randomiziranih istraživanja koja su objavljena u četrnaest radova, od kojih su tri opisala jednu talijansku multicentričnu studiju. Podatci iz dvanaest istraživanja daju nam niske do vrlo nisko-kvalitetne dokaze da dodatci enteralnog laktoferina smanjuju pojavu sepse koja se pojavljuje više od 72 sata nakon porođaja. Doduše, on ne utječe na pojavu nektorizirajućeg enterokolitisa 2. ili 3. stupnja, opću smrtnost ili na neuro-razvojne ishode u prve dvije godine života. 
U istraživanjima koja su proučavala dodatak laktoferina prehrani s probioticima, postoje dokazi niske ili vrlo niske pouzdanosti koji upućuju da ta kombinacija smanjuje pojavu kasne sepse i nektorizirajućeg enterokolitisa drugog i trećeg stupnja, bez nuspojava.
U sažetku, trenutno ima dokaza niske kvalitete koji upućuju na to da dodatci laktoferina enteralnoj prehrani, sa ili bez probiotika, smanjuju kasnu pojavu sepse ali vrlo malo utječu na druge ishode. Metodološka ograničenja istraživanja otežavaju davanja preporuka za kliničku praksu

Teo: Ako želite detaljnije proučiti ovaj Cochraneov sustavni pregled i pratiti nove kako se budu objavljivali novi dokazi, pođite online na Cochrane knjižnicu (Cochrane library.com) i u tražilicu upišite izraz 'lactoferrin and preterm infants'.

Podcast translated by Irena Zakarija-Grković
Translated podcast edited by Matko Marušić
Translated podcast read by Irena Zakarija-Grković and Teo Peričić
Translated podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript