Glasovni zapis: Dodatak enteralnog laktoferina za sprječavanje sepse i nekrotizirajućeg enterokolitisa u nedonoščadi

Sepsa je diljem svijeta najčešći uzrok smrti novorođenčadi. Mohan Pammi i Gautham Suresh s Baylor medicinskog fakulteta u Houstonu, SAD, obnovili su u lipnju 2017. godine Cochraneov sustavni pregled o dokazima za uporabu laktoferina. Mohan opisuje najnovije rezultate, a Irena Zakarija-Grković, s Medicinskog fakulteta u Splitu, prevela je razgovor s Mohanom i govorit će o tome u ovom glasovnom zapisu. 

- Pročitajte prijepis

Ivica: Sepsa je diljem svijeta najčešći uzrok smrti novorođenčadi. Mohan Pammi i Gautham Suresh s Baylor medicinskog fakulteta u Houstonu, SAD, obnovili su u lipnju 2017. godine Cochraneov sustavni pregled o dokazima za uporabu laktoferina. Mohan opisuje najnovije rezultate, a Irena Zakarija-Grković, s Medicinskog fakulteta u Splitu, prevela je razgovor s Mohanom i govorit će o tome u ovom glasovnom zapisu.

Irena: Laktoferin u značajnim količinama ima u ljudskom kolostrumu, mlijeku, suzama, slini i u neutrofilnim granulama. Ima značajan antimikrobni utjecaj na mikroorganizme koji uzrokuju neonatalnu sepsu. Laktoferin pojačava imunost na infekciju i utječe na upalni process. Neonatalna sepsa i nekrotizirajući enterokolitis značajno su odgovorni za mortalitet i morbiditet prijevremeno rođene djece, čak i kada ona dobiju odgovarajuću antibiotsku terapiju. Prema tome, nove strategije liječenja, koje djeluju protuupalno i antimikrobno mogu biti korisne. Laktoferin može pomoći na taj način pa su sada široko dostupni kravlji i ljudski oralni oblici laktoferina i općenito se smatraju sigurnim.
Autori su obnovili Cochraneov sustavni pregled o sigurnosti i učinkovitosti laktoferina kao dodataka prehrani, za prevenciju sepse i nekrotizirajućeg enterokolitisa u nedonošene djece. Također su proučili utjecaj laktoferina na druge važne probleme prijevremeno rođene djece, ponajprije na duljinu strojnoga disanja, razvoj kronične plućne bolesti i duljinu hospitalizacije. Također ih je zanimala pojava periventrikularne leukomalacije i nepovoljnih neuroloških ishoda u dobi od dvije godine ili poslije, ali nisu pronašli nikakve dokaze o tim pojavama u objavljenim i analiziranim istraživanjima.
Pronađeno je šest randomiziranih istraživanja koja su zadovoljila kriterije uključenja, a objavljeni su u osam radova, od kojih su tri opisala jednu talijansku multicentričnu studiju. Ostalih pet istraživanja su iz SAD, Turske, Kanade, Indije i Perua.
Podatci iz šest istraživanja pokazali su da dodatci enteralnog laktoferina smanjuju pojavu kasne sepse (sepsa koja se pojavljuje više od 72 sata nakon porođaja) te nekrotizirajućeg enterokolitisa drugog i trećeg stupnja, ali nisu utjecali na opću smrtnost. Autori su ocjenili te dokaze kao ˝nisko kvalitetne˝ zbog visokog rizika od pristranosti u uključenim istraživanjima i zbog nedosljednih podataka.
U jednon istraživanju, koji je imalo veliki rizik od pristranosti, dodatak laktoferina prehrani s probioticima, smanjio je pojavu kasne sepse i nektorizirajućeg enterokolitisa drugog i trećeg stupnja, ali ne onu ukupnog mortaliteta.
Što se drugih ishoda tiče, dodatci laktoferina enteralnoj prehrani, sa ili bez probiotika, smanjili su pojavu bakterijske sepse, gljivične sepse i urinarnih infekcija, ali ne i kroničnih bolesti pluća, trajanje strojnog disanja ili duljine hospitalizacije. Istraživači nisu pronašli nikakve nuspojave.
U sažetku, trenutno ima dokaza niske kvalitete koji upućuju na to da dodatci laktoferina enteralnoj prehrani, sa ili bez probiotika, smanjuju kasnu pojavu sepse i nekrotizirajućeg enterokolitisa drugog i trećeg stupnja u prijevremeno rođene djece, bez izazivanja nuspojava. Bolji dokazi će biti dostupni nakon završetka trenutnih istraživanja na 6000 prijevremeno rođene djece koja nasumice dobivaju laktoferin. Potrebna su istraživanja za određivanje optimalne doze laktoferina, vrste laktoferina (humani ili kravlji) i dugoročnih ishoda.

Ivica: Ako želite detaljnije proučiti taj Cochraneov sustavni pregled i pratiti nove kako se budu objavljivali novi dokazi, pođite online na Cochrane knjižnicu (Cochrane library.com) i u tražilicu upišite izraz "laktoferin i prijevremeno rođena djeca".

Zatvorite transkript