Glasovni zapis: Pomaže li motivacijski intervju ljudima da prestanu pušiti?

Pušenje je još uvijek u svijetu značajan javnozdravstveni problem i potraga za učinkovitim načinima pomoći ljudima da prestanu pušiti traje, a više od 50 Cochraneovih sustavnih pregleda pruža dokaze o različitim mogućnostima intervencija. Jedan od pregleda o motivacijskom intervjuiranju obnovljen je u srpnju 2019. godine, a glavni autor Nicole Lindson sa Sveučilišta Oxford u Velikoj Britaniji donosi nam novosti u ovom glasovnom zapisu. Prim.mr.sc. Maja Štimac, pedijatar i neonatolog iz Osijeka, prevela je razgovor, a doc. dr. sc. Irena Zakarija-Grković, iz Hrvatskog Cochranea, s Medicinskog fakulteta u Splitu, će ga pročitati.

- Pročitajte prijepis

Andrijana: Dobar dan, ja sam dr. sc. Andrijana Perković Paloš, suradnica Hrvatskog Cochranea. Pušenje je još uvijek u svijetu značajan javnozdravstveni problem i potraga za učinkovitim načinima pomoći ljudima da prestanu pušiti traje, a više od 50 Cochraneovih sustavnih pregleda pruža dokaze o različitim mogućnostima intervencija. Jedan od pregleda o motivacijskom intervjuiranju obnovljen je u srpnju 2019. godine, a glavni autor Nicole Lindson sa Sveučilišta Oxford u Velikoj Britaniji donosi nam novosti u ovom glasovnom zapisu. Prim.mr.sc. Maja Štimac, pedijatar i neonatolog iz Osijeka, prevela je razgovor, a doc. dr. sc. Irena Zakarija-Grković, iz Hrvatskog Cochranea, s Medicinskog fakulteta u Splitu, će ga pročitati.

Irena: Motivacijski intervju vrsta je savjetovanja koje se može koristiti da bi se pomoglo ljudima promijeniti vlastito ponašanje. Cilj mu je pomoći ljudima istražiti razloge zbog kojih se osjećaju nesigurno u vezi s promjenom ponašanja i pronaći načine da se osjete spremnije i sposobnije za promjenu. Savjetnici, umjesto da nekome kažu zašto i kako bi trebali promijeniti svoje ponašanje, pokušavaju im pomoći odlučiti promijeniti vlastito ponašanje povećavajući njihovo samopouzdanje da mogu uspjeti. Motivacijski intervju prvi put su razvili klinički psiholozi William Miller i Stephen Rollnick 80-ih godina 20. stoljeća, kada su ga definirali kao "direktni stil usmjeren prema klijentu savjetovanja, za izazivanje promjene ponašanja pomažući klijentima da istraže i razriješe ambivalentnost". Uglavnom se rabio za utjecanje na zdravstveno ponašanje, poput zlouporabe alkohola, ovisnosti o drogama, smanjenja težine, poštovanja liječenja i prestanka pušenja. Fokus ovog sustavnog pregleda je na potonjem. Pregled istražuje pomaže li motivacijski intervju ljudima da prestanu pušiti više nego nikakvo liječenje ili neke druge vrste liječenja. Također su autori proučili pomaže li ljudima da prestanu pušiti u većoj mjeri dulje motivacijsko intervjuiranje, s većim brojem savjetodavnih sastanaka, od kraćeg motivacijskog intervjua s manjim brojem sastanaka. Jednako tako pokušali su istražiti utječe li motivacijski intervju za prestanak pušenja na dobrobit ljudi, ali o tome gotovo uopće nije bilo dokaza i morat ćemo pričekati više studija prije nego što dobijemo odgovor na to pitanje.
U sustavni je pregled bilo uključeno 37 randomiziranih studija koje su obuhvatile ukupno preko 15 000 ispitanika koji su pušili duhan. Većina studija novačila je ispitanike s određenim značajkama, često iz skupina ljudi za koje je manja vjerojatnost da će tražiti potporu za prestanak pušenja od opće populacije, poput onih s problemima zlouporabe opojnih droga, bolničkih pacijenata s akutnim bolestima i mladih. Vrste motivacijskih intervjua testiranih u studijama kretale su se u rasponu od jednog do 12 sastanaka, a ukupno su trajali od pet do 315 minuta.
Nažalost, problemi s dizajnom studija, velike razlike između njihovih rezultata, te malog uzorka u nekim studijama, upućivali su da je ukupna kvaliteta dokaza niska. To znači da trenutna baza dokaza nije dovoljna za utvrđivanje pomaže li motivacijski intervju bolje od drugih pristupa ljudima da se odreknu pušenja, te pomaže li intenzivnije motivacijsko intervjuiranje većem broju ljudi da prestanu pušiti od manje intenzivnog oblika intervjuiranja.
Na kraju, zaključci su i dalje usmjereni na načine kako poboljšati buduće studije. Takve studije trebaju imati za cilj smanjivanje zbunjujućih čimbenika minimiziranjem broja intervencija koje se pružaju uz motivacijski intervju, a tamo gdje se koriste druge intervencije, one bi trebale biti usklađene u usporednoj skupini. Buduće studije također bi trebale povećati kvalitetu motivacijskog intervjua, razmotriti njegovo neovisno praćenje i izvijestiti o tim podacima. Standardiziranje metoda korištenih za praćenje kvalitete u istraživanom polju omogućilo bi lakšu usporedbu studija i olakšalo buduća ažuriranja ovog pregleda. To bi trebalo donijeti jasne odgovore o učincima motivacijskog intervjua.

Andrijana: Kako biste pratili buduća ažuriranja i pročitali stanje trenutnih dokaza, posjetite web stranicu Cochrane Library i upišite "Motivacijski intervju za prestanak pušenja" kako biste pronašli ovaj Cochraneov sustavni pregled.

Podcast translated by Maja Štimac
Translated Podcast edited by Matko Marušić
Translated Podcast read by Irena Zakarija-Grković and Andrijana Perković Paloš
Translated Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript