Glasovni zapisi: Intervencije za poboljšanje ishoda u pacijenata s multimorbiditetom u primarnoj skrbi i unutar zajednice

Mnogi ljudi s kroničnim bolestima imaju više od jedne bolesti, što se naziva multimorbiditetom. Susan Smith s Odjela za opću-obiteljsku medicinu na Royal College of Surgeons u Irskoj donosi dopunjeni Cochrane sustavni pregled, ožujak 2016. godine, koji je istražio dokaze o intervencijama koje bi mogle pomoći u tim stanjima. " Nataša Mrduljaš-Đujić, SOM s praksom u Postirima na otoku Braču, na Katedri OM Medicinskog fakulteta u Splitu, prevela je razgovor sa Susan Smith i govorit će o tome u ovom glasovnom zapisu.

- Pročitajte prijepis

Ivica: Mnogi ljudi s kroničnim bolestima imaju više od jedne bolesti, što se naziva multimorbiditetom. Susan Smith s Odjela za opću-obiteljsku medicinu na Royal College of Surgeons u Irskoj donosi dopunjeni Cochrane sustavni pregled, ožujak 2016. godine, koji je istražio dokaze o intervencijama koje bi mogle pomoći u tim stanjima. " Nataša Mrduljaš-Đujić, SOM s praksom u Postirima na otoku Braču, na Katedri OM Medicinskog fakulteta u Splitu, prevela je razgovor sa Susan Smith i govorit će o tome u ovom glasovnom zapisu.

Nataša: U ordinacijama primarne zdravstvene zaštite tj. obiteljske medicine, oko 30% ljudi u dobi od 50 godina ima multimorbiditet, što u dobi od 70 godina raste na 70%. Osobe s multimorbiditetom imaju veću vjerojatnost ranije smrti, hospitalizacije i duljeg boravka u bolnici. Isto tako, imaju lošiju kvalitetu života, slabijeg su fizičkog funkcioniranja, imaju veću vjerojatnost pojave depresije i vjerojatno dobivaju više lijekova, što često za posljedicu ima neadekvatno pridržavanje terapije. Unatoč tome, postoji malo dokaza o načinima poboljšanja ishoda u bolesnika s više bolesti, tj. s multimorbiditetom. Skrb za te bolesnike je složena i zasnovana na dokazima o vođenju kroničnih stanja, te se temelji uglavnom na istraživanjima intervencija za pojedinačne bolesti, koje prečesto isključuju bolesnike s multimorbiditetom.
Željelo se ići korak dalje i pokušalo se utvrditi učinkovitost intervencija koje su bile posebno ustrojene za poboljšanje ishoda u pacijenata s multimorbiditetom u primarnoj skrbi i unutar zajednice.
Različite vrste studija bile su prikladne za pregled, uključujući ne-randomizirane pokuse i prekinute analize istraživanja u nekom vremenskom slijedu, kao i uobičajene randomizirane pokuse. U stvari, svih 18 studija koje su pronađene bili su randomizirani pokusi. Dok je većina studija bila iz SAD-a, sedam od 18 studija bilo je iz drugih zemalja - Velike Britanije, Australije i Kanade.
Poseban interes bio je za učinke na kliničke ishode, ishode mentalnog zdravlja, ishode liječenja prema ocjeni pacijenta, uključujući kvalitetu života i invaliditet ili funkcionalni status. Također su traženi podatci o mjerama ponašanja bolesnika i pružatelja usluga, uključujući pridržavanje uzimanju terapije, propisivanje, korištenje usluga i troškove.
Osamnaest studija ispitivalo je niz složenih intervencija, s više elemenata u svakoj od intervencija. Devet studija usredotočilo se na definirane kombinacije stanja s naglaskom na depresiju, dijabetes i kardiovaskularne bolesti. Preostale su se studije usredotočile na multimorbiditet, uglavnom u starijih ljudi. U 12 studija dominantni intervencijski element bio je promjena organizacije pružanja skrbi, obično kroz vođenje pacijenta ili kroz poboljšani multidisciplinarni timski rad. U šest studija, intervencije su bile izravno prenesene sudionicima i uglavnom usmjerene prema pacijentu, na primjer edukacijske ili one koje podržavaju samopomoć. Širok izbor intervencija, sudionika i ishoda značilo je da je meta-analiza bila moguća samo za mali broj ishoda.
Sveukupno, rezultat je bio mala ili nikakva razlika u kliničkim ishodima, ali i umjereno smanjenje srednjih vrijednosti depresije za studije istodobnog oboljenja od više bolesti tj. komorbiditeta koje su obuhvaćale sudionike s depresijom. Vjerojatno je bilo malog poboljšanja u rezultatima ishoda liječenja prema ocjeni pacijenta. Dvije studije koje su specifično ciljale funkcionalne poteškoće sudionika imale su pozitivne učinke na funkcionalne rezultate, a jedna od tih studija izvijestila je o smanjenju smrtnosti tijekom četiri godine praćenja. Intervencije su imale mali ili nikakav utjecaj na korištenje zdravstvenih usluga, neznatno je poboljšano pridržavanje uzimanja terapije, zdravstveno ponašanje vezano uz pacijenta i ponašanje pružatelja u smislu propisivanja i kvalitete pružanja njege. Podatci o troškovima bili su ograničeni.
Ovaj pregled obuhvaća cjelokupnu rastuću bazu dokaza o intervencijama za poboljšanje zdravstvenih ishoda u ljudi s multimorbiditetom. Još uvijek postoji jasna potreba za daljnjim dokazima za zakonodavca i za praksu za bolesnike, te za one od nas koji rade u primarnoj skrbi. Rješavanje preostalih nejasnoća zahtijeva daljnja istraživanja, s jasnim definicijama sudionika, odgovarajućim ishodima i intervencijama usmjerenim na specifične teškoće pacijenata.

Ivica: Ako biste željeli pročitati više o svakoj od studija u Susaninom pregledu, možete pronaći meta-analize i pripovjednu sintezu koju je spomenula unutar kompletnog pregleda u Cochrane Library dot com.

Zatvorite transkript
Share/Save