Glasovni zapis: Školske intervencije za sprječavanje HIV-a, spolno prenosivih infekcija i trudnoće u adolescenata

Seksualno i reproduktivno zdravlje adolescenata i mladih ljudi važno je i za njih dok ulaze u život odraslih i za sljedeću generaciju. Intervencije u školama mogu pomoći s ovime, a ažurirani Cochrane pregled iz studenog 2016. okuplja dokaze za to. Glavna autorica, Amanda Mason-Jones sa Sveučilišta Yorku u Velikoj Britaniji, govori nam što su ona i njezine kolege našle. Razgovor je prevela volonterka, Jela Ravnjak, a Irena Zakarija-Grković, iz Hrvatskog Cochranea, će nam ga pročitati.

- Pročitajte prijepis

Iva: Seksualno i reproduktivno zdravlje adolescenata i mladih ljudi važno je i za njih dok ulaze u život odraslih i za sljedeću generaciju. Intervencije u školama mogu pomoći s ovime, a ažurirani Cochrane pregled iz studenog 2016. okuplja dokaze za to. Glavna autorica, Amanda Mason-Jones sa Sveučilišta Yorku u Velikoj Britaniji, govori nam što su ona i njezine kolege našle. Razgovor je prevela volonterka, Jela Ravnjak, a Irena Zakarija-Grković, iz Hrvatskog Cochranea, će nam ga pročitati.

Irena: Seksualna i reproduktivna dobrobit adolescenata i mladih ljudi uvelike je zanemarena, unatoč mogućem utjecaju na javno zdravlje. Oni i dalje imaju visok rizik od spolno prenosivih infekcija, uključujući HIV, s više od polovice novih HIV infekcija koje se javljaju u dobnoj skupini od 15 do 24 godine, a afrička regija i dalje ima 90% ukupne svjetske smrti adolescenata uzrokovane HIV-om. Slično tome, iako je došlo do pada trudnoća adolescenata diljem svijeta, postoje nejednakosti između i unutar zemalja. Većina trudnoća žena mlađih od 18 godina je nepoželjna te su mnoge prekinute. Zemlje sa strogim zakonima o pobačaju imaju visoku razinu majčinske smrtnosti zbog nesigurnih pobačaja, a neželjene trudnoće koje nisu prekinute su povezane s nepovoljnim ishodima kako za majku tako i za zdravlje djeteta. Siromaštvo, nestabilnosti obitelji, rano napuštanje škole i nasilje partnera povezani su s lošim ishodima seksualnog i reproduktivnog zdravlja kod mladih ljudi, posebice djevojaka.
Školsko okruženje smatra se prikladnom i dostupnom platformom za promicanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja adolescenata jer dovodi veliki broj mladih ljudi u uhodanu infrastrukturu. Ono također igra ključnu ulogu u socijalizaciji i razvoju odnosa koji utječu na ponašanje unutar i izvan škole. Autori su istražili mogu li programi u školi smanjiti HIV, spolno prenosive bolesti i trudnoće u adolescenata. Pronašli su osam, uglavnom dobro provedenih, randomiziranih kluster istraživanja (istraživanja uzoraka skupine) koja su uključivala ukupno više od 55.000 sudionika iz Čilea, Engleske, Kenije, Malavija, Škotske, Južne Afrike, Tanzanije i Zimbabvea. Istraživanja su bila napravljena i u ruralnim i urbanim područjima, a sudionike se pratilo u rasponu između 18 mjeseci do 7 godina. Ukupna kvaliteta dokaza bila je niska do umjerena, uglavnom zbog toga što je bilo tako malo studija.
Kombinirajući rezultate, autori su otkrili da je zadržavanje mladih ljudi u školi pomoću poticaja kojima se dotiču čimbenici poput siromaštva, smanjilo broj trudnoća i spolno prenosivih infekcija. No, nije bilo dovoljno dokaza da su upravo školski obrazovni programi umanjili ove ishode, a ne nešto drugo.
Neka istraživanja uključivala su i samo-izvještavanje o mjerama ponašanja koje su uglavnom ishodi mjereni u istraživanju seksualnog zdravlja adolescenata. Autori su otkrili i da su studije koje su uključivale poticaje za dulje ostajanje u školi imale kasniji prvi seksualni čin mladih, dok one sa samo edukacijskim intervencijama nisu. No, niti jedna vrsta intervencije nije povećala uporabu kondoma u prvom ili posljenjem seksualnom odnosu.
Zaključno, intervencije na temelju poticaja koje se usredotočuju na zadržavanje mladih ljudi u školi pokazale su neke obećavajuće, iako proturječne, rane rezultate. Studije koje su još u tijeku istražuju te vrste intervencija, a kada autori ažuriraju ovaj osvrt, moći će razjasniti neke od trenutačnih nedosljednosti u dokazima. Međutim, obrazovne intervencije temeljene na nastavnim programima nisu dovoljno promijenile ponašanje adolescenata kako bi se smanjili štetni ishodi spolne aktivnosti. Moguće je da se u potpunosti ne bave širim strukturnim, kulturnim ili spolnim normama koje utječu na stanje seksualnog zdravlja te je potreban dodatan rad na razumijevanju odluka mladih ljudi vezanih za seksualno zdravlje i utjecaja u njihovim odnosima koji dovode do štetnih ishoda.

Iva: Da biste pročitali više o dokazima koje su Amanda i njezine kolege uključili u pregled te da biste vidjeli buduća ažuriranja kako trenutna i nova istraživanja postaju dostupna, možete ih pratiti na adresi www.cochranelibrary.com. Slobodno je za sve te se može pronaći pretraživanjem u tražilici knjižnice s izrazom "Školske intervencije za sprječavanje HIV-a".

Podcast translated by Jela Ravnjak
Translated Podcast read by Irena Zakarija-Grković and Iva Mikulić
Translated Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript