Glasovni zapis: Učinak djelomičnih agonista nikotinskih receptora na prekid pušenja

“Cochrane skupina za istraživanje ovisnosti o duhanu“ slavila je 2016. godine svoj 20. rođendan i nastavlja s radom te donosi nove i ažurirane sustavne preglede koji mogu pomoći ljudima koji žele prestati pušiti, informirajući ih o načinima kako to postići. U svibnju 2016. godine ta skupina istraživača revidirala je i obnovila sustavni pregled o učinku djelomičnih agonista nikotinskih receptora, o čemu je izvijestio Nicola Lindson-Hawley sa Sveučilišta u Oxfordu, koji je i jedan od autora istraživanja i urednik Skupine za istraživanje ovisnosti o duhanu. Ivana Kolčić, s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i članica Hrvatskog Cochranea, prevela je razgovor, a Irena Zakarija-Grković pričat će nam o tome što su našli.

- Pročitajte prijepis

Danijel: “Cochrane skupina za istraživanje ovisnosti o duhanu“ slavila je 2016. godine svoj 20. rođendan i nastavlja s radom te donosi nove i ažurirane sustavne preglede koji mogu pomoći ljudima koji žele prestati pušiti, informirajući ih o načinima kako to postići. U svibnju 2016. godine ta skupina istraživača revidirala je i obnovila sustavni pregled o učinku djelomičnih agonista nikotinskih receptora, o čemu je izvijestio Nicola Lindson-Hawley sa Sveučilišta u Oxfordu, koji je i jedan od autora istraživanja i urednik Skupine za istraživanje ovisnosti o duhanu. Ivana Kolčić, s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i članica Hrvatskog Cochranea, prevela je razgovor, a Irena Zakarija-Grković pričat će nam o tome što su našli.

Irena: Kada ljudi prestanu pušiti doživljavaju žudnju za pušenjem duhana i neugodne promjene raspoloženja. Lijekovi čija učinkovitost je procijenjena u najnovijem sustavnom pregledu, a koji se zovu djelomični agonisti nikotinskih receptora, trebali bi ublažiti te simptome ustezanja i učiniti pušenje manjim užitkom djelujući kao aktivatori receptora u mozgu koje inače aktivira nikotin iz duhana. Jedan od najbolje istraženih i najviše korištenih lijekova je vareniklin, koji je dobio odobrenje kao lijek prvoga izbora za potporno liječenje simptoma ustezanja od pušenja, a poznat je pod zaštićenim imenima Champix i Chantix. Drugi lijekovi su citizin, koji nije svugdje odobren, i dianiklin, koji je povučen iz daljnjeg razvoja lijeka.
Obnovljeni sustavni pregled obuhvaća 27 kliničkih istraživanja, u koja je bilo uključeno ukupno oko 12.500 pušača koji željeli prestati pušiti, a svrstani su ili u skupinu koja je dobivala vareniklin ili u skupinu koja je dobila placebo. Provedena metaanaliza rezultata primarnih istraživanja s dugoročnim praćenjem uspješnosti prestanka pušenja pokazala je da vareniklin povećava vjerojatnost za prestanak pušenja za dva do tri puta, u odnosu na placebo. Taj rezultat temelji se na istraživanjima visoke kvalitete prema standardima GRADE, zbog čega se može zaključiti da je taj rezultat blizu stvarne vrijednosti.
Također su pronađena dva istraživanja koja su uspoređivala učinkovitost citizina i placeba u potpori prestanka pušenja. Ta su istraživanja uputila na uspješnost citizina, ali je stopa pušača koji su uspjeli pobijediti ovisnost i prestali pušiti bila niska u obje skupine, a i kvaliteta istraživanja je bila niska, jer se temeljila na samo dva istraživanja s malim brojem promatranih ishoda. Potrebna su daljnja istraživanja toga lijeka, posebice zato što su rezultati kliničkog istraživanja iz 2014. godine, u kojem je uspoređen citizin i nikotinska zamjenska terapija, pokazali da je citizin imao višu stopu uspješnosti u prestanku pušenja i veću dobrobit u odnosu na nikotinsku zamjensku terapiju.
Pronađena su dva eksperimentalna istraživanja o dianiklinu, ali jedan od radova nije bio dostupan. To istraživanje nije pronašlo statistički značajnu razliku uspješnosti prestanka pušenja između dianiklina i placebo-skupine.
Vezano uz nuspojave, glavna neželjena reakcija primjene vareniklina bila je mučnina, koja je uglavnom bila blaga do umjerena, ali je obično slabila tijekom primjene i nije uzrokovala prestanak uzimanja lijeka u mnogo ispitanika. U ovaj novi, revidirani sustavni pregled, uključena je analiza incidencije depresije i suicidalnih ideja. Stopa incidencije tih događaja bila je veća u skupini ispitanika koji su dobivali placebo nego u skupini koja je dobivala vareniklin, iako razlika između skupina nije bila statistički značajna.
Naposljetku, u dijelu metaanalize o nuspojavama, koja je uključila 29 pojedinačnih istraživanja, upućuje se na povećanje rizika za depresiju i suicidalne ideje za 25% u pušača koji su rabili vareniklin u odnosu prema placebo skupini, a visoka razina kvalitete dokaza podupire vjerodostojnost tih rezultata. Međutim, iako je rezultat bio statistički značajan, treba naglasiti da je temeljen samo na broju nuspojava, pri čemu je jedan ispitanik mogao prijaviti više od jedne nuspojave, a nije se analizirala razlika između ishoda koji jesu i onih koji nisu bili povezani s lijekom.
U zaključku, ovaj revidirani i obnovljeni sustavni pregled pokazuje da dokazana učinkovitost primjene vareniklina u osoba koje žele prestati pušiti značajno nadilazi potencijalne neželjene događaje. Raniji rezultat o mogućoj povezanosti između uzimanja vareniklina i suicidalnih ideja nije potvrđen u ovom istraživanju.

Danijel: Da biste više saznali o dokazima o primjeni vareniklina i drugih lijekova za pomoć u prestanku pušenja, puni članak možete pročitati u Cochrane knjižnici na Cochrane Library točka com, korištenjem ključnih riječi ‘nicotine receptor partial agonists’.

Zatvorite transkript