Glasovni zapis: Liječenje korjenskih kanala u jednom ili kroz više posjeta

Liječenje korjenskih kanala zuba uobičajeni je postupak u dentalnoj medicine, koji zahtijeva jedan ili više posjeta doktoru dentalne medicine. U obnovljenom Cochrane sustavnom pregledu objavljenom u prosincu 2016. godine, autori su objedinili studije koje su uspoređivale različit broj posjeta. John, urednik Cochraneove uredničke jedinice razgovarao je s glavnom autoricom na radu Maddalenom Manfredi sa Sveučilišta iz Parme u Italiji o tome što su pronašli. Razgovor je prevela i priredila dr. sc. Tina Poklepović Peričić sa Studija dentalne medicine Medicinskoga fakulteta u Splitu.

- Pročitajte prijepis

Danijel: Liječenje korjenskih kanala zuba uobičajeni je postupak u dentalnoj medicine, koji zahtijeva jedan ili više posjeta doktoru dentalne medicine. U obnovljenom Cochrane sustavnom pregledu objavljenom u prosincu 2016. godine, autori su objedinili studije koje su uspoređivale različit broj posjeta. John, urednik Cochraneove uredničke jedinice razgovarao je s glavnom autoricom na radu Maddalenom Manfredi sa Sveučilišta iz Parme u Italiji o tome što su pronašli. Razgovor je prevela i priredila dr. sc. Tina Poklepović Peričić sa Studija dentalne medicine Medicinskoga fakulteta u Splitu.

Tina: Liječenje korijenskih kanala, koje se još zove i endodontsko liječenje, obavlja se da bi se iz korijenskih kanala zuba uklonilo organsko tkivo, inficirani zaostatni sloj i bakterije. Postoje dvije glavne tehnike. Prvi pristup podrazumijeva uklanjanje preostalih bakterija i sprječavanje njihova ponovnog naseljavanje u korijenskim kanalima tako što se stavlja medikamentozni uložak u korijenske kanale, koji tamo ostaje do sljedeće posjete doktoru dentalne medicine. Drugi pristup ima za cilj ukloniti ili onesposobiti preostale bakterije potpunim trodimenzionalnim zatvaranjem kanala, čime se liječenje korijenskih kanala završava u jednoj posjeti. Ovaj Cochrane sustavni pregled istražio je relativne učinke obaju pristupa, koji bi pomogli pacijentima i doktorima dentalne medicine u odabiru između liječenja korijenskih kanala u jednoj ili tijekom dviju ili više posjeta. U sustavni pregled trenutno je uključeno 25 RCT-ova, a u analizama su korišteni podaci od otprilike 3570 ispitanika. Analiza je otkrila da trenutno nema dokaza značajne prednosti jednog pristupa u odnosu na drugi. Naime, otkriveno je da su oba pristupa pokazala slične učinke u smislu ishoda kao što su ekstrakcija zuba zbog endodontskih problema, radioloških znakova neuspjeha liječenja, neposredne postoperativne boli, oticanja, formiranja fistule, ili drugih komplikacija. Pronađene su neke razlike u korist višestrukih posjeta u smislu boli tijekom prvoga tjedna te u smislu potrebe za analgeticima, ali ti rezultati trebaju biti uzeti u obzir s oprezom zbog niske ili umjerene kvalitete dokaza. Ukratko, nema dokaza koji bi sugerirali da je liječenje korijenskih kanala bolje u jednom ili u više posjeta. Ni jedna strategija ne može spriječiti sve kratkoročne i dugoročne komplikacije te se na temelju dostupnih dokaza čini da se korist liječenja u jednoj posjeti, u smislu vremena i prikladnosti mora uravnotežiti s obzirom na više stope učestalosti kasne poslijeoperativne boli i potrebe za analgeticima.

Danijel: Ako biste htjeli detaljnije pogledati te rezultate i vidjeti rezultate za ishode koji su bili slični, možete pronaći cjelokupni tekst u Cochrane Knjižnici tako što ćete pristupiti na Cochrane Library. com i pretražiti je upisivanjem izraza “broj posjeta za endodontsko liječenje”.

Zatvorite transkript