Glasovni zapis: Terapija vježbom za shizofreniju

Upoznati smo s koristima vježbe za tjelesno zdravlje, no može li ona pomoći duševnome zdravlju? Paul Gorczynski i Guy Faulkner sa Sveučilišta u Torontu u Kanadi razmotrili su dokaze za osobe sa shizofrenijom, Ivana Turudić, je prevela njihov razgovor, a Irena Zakarija-Grković, iz Hrvatskog Cochranea, će nam govoriti više o tome.

- Pročitajte prijepis

Danijel: Upoznati smo s koristima vježbe za tjelesno zdravlje, no može li ona pomoći duševnome zdravlju? Paul Gorczynski i Guy Faulkner sa Sveučilišta u Torontu u Kanadi razmotrili su dokaze za osobe sa shizofrenijom, Ivana Turudić, je prevela njihov razgovor, a Irena Zakarija-Grković, iz Hrvatskog Cochranea, će nam govoriti više o tome.

Irena: Kada su Paul i Guy započeli ovaj Cochraneov pregled znali su tek za šačicu kvalitativnih i kvazi-eksperimentalnih programa aktivnosti za liječenje shizofrenije. No, bili su znatiželjni može li se dokazati da vježba utječe na duševno zdravlje samo ako se pregleda podatke randomiziranih pokusa koje se uobičajeno smatra najjačim ustrojem istraživanja za ispitivanje terapeutskih učinaka neke intervencije.
U iscrpnom pretraživanju literature našli su tri pokusa koji su zadovoljavali kriterije uključenja u sustavni pregled. Iako se ovo može činiti malim brojem studija, ohrabrujuće je bilo to što su provedeni u proteklih nekoliko godina, čime su uputili na rastući interes za istraživanjem u tom području.
Kada su temeljito ispitali sva tri pokusa, našli su da vježba značajno poboljšava negativne simptome u usporedbi s uobičajenom brigom. Drugo važno otkriće bilo je promatranje jednoga pokusa koji je usporedio uobičajenu vježbu s jogom gdje su otkrili da joga ima veći učinak na duševno zdravlje nego obična vježba. Ta zanimljiva studija iz Indije također je pronašla da osobe u skupini koja vježba jogu imaju bolju kvalitetu života, nego vježbači uobičajenih vježbi.
S obzirom na tjelesno zdravlje, uvidjeli su da osim poboljšanja tjelesne spremnosti studije nisu pronašle značajne razlike promjene indeksa tjelesne mase ili BMI-ja, omjera struka i bokova, konačne težine ili stabilizaciju krvnoga tlaka. No, nemogućnost da se utvrde bilo kakve promjene vezano za te ishode može odražavati kratko trajanje istraživanja.
Možda je više od svega iznenađujuće otkriće koje nije postojalo u trima razmatranim pokusima, nego u velikom broju studija koje još čekaju uključenje u sustavni pregled. Još traže više podataka za sedam studija, od kojih je pet provedeno u Kini. Za njih to znači potrebu za povezivanjem zapadnih istraživača s međunarodnim kolegama i poboljšavanje protoka informacija, diseminacije I prijenosa znanja. Kao istraživači koji se bave poboljšanjem kvalitete života osoba koje žive sa shizofrenijom, zasigurno mogu mnogo toga naučiti jedni od drugih.
Prije završetka, Paul je poželio poslati brzu poruku kliničarima i onima koji se bave javnim politikama u duševnome zdravlju da bi trebali prepoznati velike koristi koje vježba ima ne samo za tjelesno zdravlje pojedinaca sa shizofrenijom nego također i njihovo psihološko i socijalno stanje. Smatra to potencijalnom “win-win” preporukom. Dodavanje vježbe i tjelesne aktivnosti u programe koji postoje u kliničkoj praksi koristit će pacijentima te Paul i kolege ohrabruju sve uključene da nađu načine kako bi taj važan način liječenja učinili dostupnim svojim pacijentima. Još je potrebno istražiti kako osobe sa shizofrenijom uključiti u programe vježbe i kako se takve programe može razviti i implementirati u usluge u području duševnoga zdravlja. To smatra jednim od najvećih izazova toga tipa intervencija.

Danijel: Dostupno je više informacija o tipovima vježbi koje su Paul i Guy proučavali, te o pokusima na kojima se još radi u njihovom potpunom sustavnom pregledu. Moguće ih je pronaći na www točka Cochrane library točka com.

Prevela: Ivana Turudić
Lektorirao: Matko Marušić
Pročitala: Irena Zakarija-Grković i Danijel Nejasmić
Snimio: Teo Peričić

Zatvorite transkript