Glasovni zapis: Imunosupresivni lijekovi u liječenju IgA nefropatije

IgA nefropatija je stanje bubrega koje dovodi do zatajenja bubrega u mnogih oboljelih. Otprilike 10-20% bolesnika zahtijeva dijalizu ili presađivanje bubrega u roku od 10, a 30-40% u roku od 20 godina od početka bolesti. Ovo dugo razdoblje između prepoznavanja bolesti i zatajenja bubrega otežava uspostavljanje najučinkovitijeg i najsigurnijeg načina liječenja. U kolovozu 2015. godine Marinella Ruospo i njezine kolege iz Barija u Italiji obnovile su svoj Cochrane sustavni pregled o imunosupresivnom liječenju, a liječnica i suradnica Hrvatskog Cochranea Iva Jerčić Martinić-Cezar iz KBC-a Split je prevela ovaj razgovor i govorit će nam o tome.

- Pročitajte prijepis

Irena: Dobar dan! Ja sam doktorica Irena Zakarija-Grković, su-voditeljica Hrvatskog Cochranea. IgA nefropatija je stanje bubrega koje dovodi do zatajenja bubrega u mnogih oboljelih. Otprilike 10-20% bolesnika zahtijeva dijalizu ili presađivanje bubrega u roku od 10, a 30-40% u roku od 20 godina od početka bolesti. Ovo dugo razdoblje između prepoznavanja bolesti i zatajenja bubrega otežava uspostavljanje najučinkovitijeg i najsigurnijeg načina liječenja. U kolovozu 2015. godine Marinella Ruospo i njezine kolege iz Barija u Italiji obnovile su svoj Cochrane sustavni pregled o imunosupresivnom liječenju, a liječnica i suradnica Hrvatskog Cochranea Iva Jerčić Martinić-Cezar iz KBC-a Split je prevela ovaj razgovor i govorit će nam o tome.

Iva: Široki raspon liječenja djelovanjem na imunosni sustav istraživan je kao mogućnost u IgA nefropatiji, a najčešći je način liječenja kortikosteroidima uz kontrolu krvnog tlaka. Budući da IgA nefropatija napreduje vrlo sporo te su potrebna desetljeća da oboljeli postignu važne kliničke ishode, bilo je teško ustanoviti mogu li kortikosteroidi ili drugi lijekovi koji potiskuju imunosni odgovor spriječiti zatajenje bubrega bez neprihvatljivih štetnih djelovanja.
Autori su se nastojali izboriti s ovom nesigurnošću pregledom nasumičnih istraživanja kod djece i odraslih. Inačica ovog Cochrane sustavnog pregleda  iz 2003. godine obuhvaćala je trinaest istraživanja u kojima je sudjelovalo oko 600 sudionika. Autori su otkrili manju bojazan od zatajenja bubrega steroidnim liječenjem, premda u dostupnim istraživanjima nedostaju podaci o štetnosti liječenja, a činjenica je i da su istraživanja bila mala te su bila ograničenih metoda što je dovelo do značajne nesigurnosti u nalaze. Tada dostupnim dokazima nije se moglo zaključiti omogućavaju li ostali lijekovi koji potiskuju imunosni odgovor oboljelima od IgA nefropatije smanjenu izloženost steroidnom liječenju uz istovremenu sigurnost i sprječavanje razvoja krajnjeg stupnja bolesti.
Nakon dvanaest godina, autori su uspjeli obnoviti sustavni pregled spajajući prethodna istraživanja s devetnaest novih. U 32 obuhvaćena istraživanja sada je uključeno oko 1800 odraslih i djece. Liječenje je u prosjeku trajalo između 4 i 24 mjeseca, a klinički ishodi u bolesnika praćeni su između 1 i 6 godina. Nažalost, dostupna istraživanja i dalje imaju izražena metodološka ograničenja, zbog čega je niska povjerljivost u njihove nalaze.
U šest istraživanja proučavano je liječenje kortikosteroidima u 300 odraslih i djece. U njima je pokazano da je liječenje prednizonom spriječilo završni stupanj oštećenja bubrega i udvostručavanje serumske razine kreatinina, zamjenskog pokazatelja zatajenja bubrega. Steroidi, zajedno s lijekovima za snižavanje krvnog tlaka, spriječili su krajnju fazu oštećenja bubrega u usporedbi sa samostalnom primjenom lijekova za snižavanje krvnog tlaka, a mofetilmikofenolat je smanjio izglede za krajnji stupanj oštećenja bubrega uz primjenu lijekova za očuvanje krvnog tlaka.
Proučavajući moguća štetna djelovanja liječenja, autori su otkrili da istraživanja nisu dala puno detalja o štetnosti te su unatoč dodavanju novih studija od 2003. godine još uvijek ograničeni podaci o štetnosti liječenja, posebno o mogućnostima nastanka ozbiljnih infekcija i zloćudnih bolesti.
Ukratko, manje je vjerojatno da će u odraslih i djece s IgA bolesti bubrega koja su primala steroide u trajanju od 6 do 24 mjeseci doći do zatajenja bubrega i liječenja dijalizom, ali je malo podataka o utjecaju liječenja na smrt, nastanak zloćudnih bolesti i ozbiljnih infekcija. Prijeko je potrebno da se istraživanja usredotoče na štetnost tijekom kraćih i dužih razdoblja liječenja te da se utvrdi koji će bolesnici imati najveću korist od ovog načina liječenja.

Irena: Želite li pročitati više o ovom Cochrane sustavnom pregledu, sve pojedinosti možete pronaći na mrežnim stranicama Cochrane knjižnice (Cochrane library dot com) ako u tražilicu unesete 'imunosupresija i nefropatija'.

Podcast translated by Iva Jerčić Martinić-Cezar, dr. med.
Translated podcast edited by Matko Marušić
Translated Podcast read by Iva Jerčić Martinić-Cezar and Irena Zakarija-Grković 
Translated Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript