Glasovni zapis: Poboljšanje liječničkog propisivanja antibiotika u bolnicama

Antibiotici su jedni od osnovnih lijekova u bolničkim uvjetima i u širokoj su upotrebi za liječenje bakterijskih infekcija, kao što je upala pluća. Međutim, sve više raste zabrinutost zbog otpornosti na antibiotike te je važno osigurati njihovo pažljivo propisivanje. U veljači 2017. Peter Davey sa Sveučilišta u Dundeeu u Velikoj Britaniji i njegovi kolege obnovili su svoj Cochrane sustavni pregled da bi u tome pomogli, a Andrija Babić iz Zavoda za hitnu medicinu Splitsko- dalmatinske županije, preveo je Podcast i govorit će nam o njihovim nalazima.

- Pročitajte prijepis

Irena: Antibiotici su jedni od osnovnih lijekova u bolničkim uvjetima i u širokoj su upotrebi za liječenje bakterijskih infekcija, kao što je upala pluća. Međutim, sve više raste zabrinutost zbog otpornosti na antibiotike te je važno osigurati njihovo pažljivo propisivanje. U veljači 2017. Peter Davey sa Sveučilišta u Dundeeu u Velikoj Britaniji i njegovi kolege obnovili su svoj Cochrane sustavni pregled da bi u tome pomogli, a Andrija Babić iz Zavoda za hitnu medicinu Splitsko- dalmatinske županije, preveo je Podcast i govorit će nam o njihovim nalazima.

Andrija: Otpornost na antibiotike postala je vodeći javnozdravstveni problem jer neke infekcije više nije moguće liječiti primjenom trenutno dostupnih lijekova. Infekcije uzrokovane bakterijama otpornim na antibiotike dovode do duljeg boravka u bolnici i imaju veći rizik od smrti. Neodgovarajuća primjena antibiotika povezana je s povećanjem otpornosti, a dokazano je da liječnici u bolnici u pola slučajeva ne propisuju antibiotike na ispravan način. Ovom Cochrane sustavnom pregledu cilj je bio to popraviti prikupljanjem dokaza o intervencijama za poboljšanje propisivanja antibiotika od strane liječnika u bolnicama.
Autori sustavnoga pregleda našli su ukupno 221 studiju s različitim istraživačkim projektima za testiranje intervencija usmjerenih prema zdravstvenim djelatnicima koji u bolnicama propisuju antibiotike akutnim bolesnicima ili onima koji dolaze na planirane operacije. Intervencije se uglavnom mogu podijeliti u dvije kategorije. "Restriktivne" tehnike primjenjivale su pravila kako bi liječnici trebali ispravno propisivati antibiotike, dok su tehnike "omogućavanja" pružale savjete ili povratne informacije da bi pomogle liječnicima donijeti bolje informirane odluke o propisivanju. U oba slučaja cilj je bio povećati broj ispravnih odluka o propisivanju tako da bolesnici kojima antibiotici nisu potrebni, antibiotike ne dobiju, a dobiju ih oni kojima su korisni.
Pronađeni su visoko kvalitetni dokazi iz 29 randomiziranih pokusa s ukupno više od 23.000 pacijenata koji su, zahvaljujući bilo kojoj od tih intervencija, bolje liječeni. U skladu sa smjernicama za propisivanje antibiotika liječeno je 58% bolničkih pacijenata, u usporedbi s 43% pacijenata za čije liječenje nisu primjenjene te intervencije. Intervencije vjerojatno smanjuju uporabu antibiotika i skraćuju boravak u bolnici u prosjeku od 12 do 13 dana po pacijentu. Podatci iz 28 randomiziranih pokusa, s gotovo 16.000 pacijenata, pokazali su da je rizik od smrti bio 11% u obje skupine, što upućuje na to da smanjenje uporabe antibiotika nije štetilo pacijentima. Istodobno su podatci iz 26 pokusa pokazali da su te intervencije povezane sa smanjenjem bolničkih infekcija.
Intervencije koje su uključivale tehnike "omogućavanja" ili „restriktivne“ tehnike bile su učinkovitije od intervencija koje su se temeljile samo na jednostavnom obrazovanju, poput stručnih sastanaka ili dijeljenja smjernica. Štoviše, dodavanje tehnika "omogućavanja" dovelo je do povećanja učinkovitosti „restriktivnih“ tehnika, a najučinkovitiji su bili postavljanje ciljeva, povratne informacije i planiranje djelovanja.
Ukratko, ovaj pregled je pokazao da širok raspon različitih intervencija uspješno smanjuje nepotrebnu uporabu antibiotika u bolnicama. Gledajući u budućnost, nije potrebno više studija da bismo odgovorili na osnovno pitanje smanjuju li te intervencije nepotrebnu uporabu antibiotika. Jasno je da smanjuju. Međutim, potrebno je više istraživanja da bi razumjeli zašto najučinkovitije tehnike promjene ponašanja nisu široko prihvaćene u bolničkim krugovima. Ispravna primjena antibiotika u bolnicama mora osigurati učinkovito liječenje bolesnika s infekcijom i smanjiti njihovu nepotrebnu primjenu. Usvajanje intervencija koje su istraživane u ovom sustavnom pregledu moglo bi imati značajan utjecaj na zdravstvenu službu, politiku i buduće odlučivanje za milijune pacijenata.

Irena: Ako želite detaljnije proučiti taj Cochraneov sustavni pregled i možda više saznati o intervencijama koje su se pokazale učinkovitima, potražite ga online: pristupite na Cochrane knjižnicu (Cochrane library.com) i u tražilicu upišite izraz ˝antibiotici u bolnici˝.

Podcast translated by Andrija Babić
Translated podcast edited by Matko Marušić
Translated Podcast read by Irena Zakarija-Grković and Andrija Babić
Translated Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript