Glasovni zapis: Učinci prehrane, tjelesne aktivnosti ili obojeg za sprječavanje ili odgađanje šećerne bolesti tipa 2 i njezinih komplikacija u osoba s povećanim rizikom

Diljem svijeta postoji zabrinutost zbog povećanja učestalosti šećerne bolesti ili dijabetesa tipa 2 što naglašava važnost dokaza o učinkovitim načinima za sprječavanje toga stanja. U srpnju 2017. Bianca Hemmingsen iz sveučilišne bolnice Herlev u Danskoj i njezini kolege obnovili su Cochrane sustavni pregled i saželi najnovije dokaze o učincima prehrane i tjelesne aktivnosti na osobe s povremenom hiperglikemijom ili preddijabetesom. Bianca nam je rekla što su pronašli u ovom glasovnom zapisu, a Andrija Babić iz Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatskog Cochranea preveo je razgovor i govorit će nam o tome.

- Pročitajte prijepis

Irena: Diljem svijeta postoji zabrinutost zbog povećanja učestalosti šećerne bolesti ili dijabetesa tipa 2 što naglašava važnost dokaza o učinkovitim načinima za sprječavanje toga stanja. U srpnju 2017. Bianca Hemmingsen iz sveučilišne bolnice Herlev u Danskoj i njezini kolege obnovili su Cochrane sustavni pregled i saželi najnovije dokaze o učincima prehrane i tjelesne aktivnosti na osobe s povremenom hiperglikemijom ili preddijabetesom. Bianca nam je rekla što su pronašli u ovom glasovnom zapisu, a Andrija Babić iz Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatskog Cochranea preveo je razgovor i govorit će nam o tome.

Andrija: Poznato je da sve više ljudi ima povremenu hiperglikemiju ili preddijabetes zbog prehrambenih navika i razine fizičke aktivnosti. Iako neki ljudi s preddijabetesom nikada neće razviti dijabetes tipa 2, intervencijske i opservacijske studije pokazale su smanjenje učestalosti dijabetesa tipa 2 kada se smanji unos kalorija i poveća tjelesna aktivnost osoba s tom dijagnozom; a u međunarodnim smjernicama za osobe s preddijabetesom savjetuje se i dijeta i povećana fizička aktivnost.
U ovoj obnovi Cochrane sustavnog pregleda iz srpnja 2008. autori su ispitali može li prehrana, tjelesna aktivnost ili oboje zajedno spriječiti ili odgoditi dijabetes tipa 2 i povezane komplikacije u ljudi s povećanim rizikom. Također su tražili dokaze o tome jesu li te intervencije povezane s ozbiljnim štetnim događajima, kao što su traumatske ozljede uzrokovane različitim vrstama i intenzitetima tjelesne aktivnosti.
Autori ovog pregleda su tražili randomizirana istraživanja u kojima su osobe s povremenom hiperglikemijom dodijeljene u skupine s intervencijom na temelju posebnog režima prehrane, pojačane tjelesne aktivnosti ili obojeg; ili kontrolnoj skupini sa standardnom intervencijom ili bez intervencije povezane s dijabetesom.
Ovaj obnovljeni pregled uključuje 12 istraživanja, s oko 5200 ljudi. Jedanaest istraživanja uspoređivalo je posebni režim prehrane i pojačanu fizičku aktivnost sa standardnom intervencijom ili bez intervencije. Dva su istraživanja uspoređivala pojačanu fizičku aktivnost sa standardnim tretmanom, a jedno istraživanje uspoređivalo je intervenciju s posebnim režimom prehrane s intervencijom pojačane fizičke aktivnosti ili standardnim liječenjem. Intervencije posebnog režima prehrane često su uključivale smanjeni unos kalorija i masti, dok su intervencije pojačane fizičke aktivnosti često uključivale biciklizam, hodanje ili slično.
Autori nisu pronašli čvrste dokaze da posebni režim prehrane ili pojačana tjelesna aktivnost zasebno utječu na rizik od dijabetesa tipa 2 u usporedbi sa standardnim liječenjem. Međutim, posebni režim prehrane skupa s pojačanom tjelesnom aktivnošću spriječio je ili odgodio pojavu dijabetesa tipa 2 u osoba s oštećenom tolerancijom glukoze. Nema dovoljno podataka o učinku posebnog režima prehrane i pojačane tjelesne aktivnosti na osobe s povremenom hiperglikemijom koju definiraju druge glikemijske (glukoza u krvi) varijable. Isto tako, nema dovoljno podataka za analizu učinaka istraživanih intervencija na komplikacije povezane s dijabetesom, socioekonomski status ili kvalitetu života pacijenata vezanu za zdravlje.
Zaključno, postoje dokazi umjerene kvalitete da posebni režim prehrane i pojačana tjelesna aktivnost smanjuju ili odgađaju pojavu dijabetesa tipa 2 u osoba s oštećenom tolerancijom glukoze. Međutim, ne postoje jasni dokazi o tome bi li se ta korist postigla za ostale osobe s povećanim rizikom koje definiraju druge glikemijske varijable, kao što su povišene vrijednosti glukoze u krvi u gladovanju ili povišene razine glikoziliranog hemoglobina A1c (HbA1c), kao i o tome utječu li na nju dijeta ili fizička aktivnost pojedinačno. Ostaje neizvjesno hoće li smanjenje učestalosti šećerne bolesti tipa 2 s pomoću posebnog režima prehrane i pojačane tjelesne aktivnosti u osoba s oštećenom tolerancijom glukoze smanjiti i njezine dugotrajne komplikacije. To je potrebno proučavati u budućim istraživanjima koja bi trebala istražiti i učinke u osoba s povišenom razinom glukoze u krvi u gladovanju ili s umjereno povišenim HbA1c, a trebala bi se usredotočiti na ishode važne za pacijenta.

Irena: Ako želite pročitati trenutačnu verziju ovog Cochrane sustavnog pregleda i pratiti daljnje obnove kada se ova istraživanja završe, možete ga pronaći online tako da u Internet tražilicu unesete 'cochrane prehrana i tjelesna aktivnost za sprečavanje dijabetesa'.

Podcast translated by Andrija Babić
Translated podcast edited by Matko Marušić
Translated Podcast read by Irena Zakarija-Grković and Andrija Babić
Translated Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript