Glasovni zapis: Fluoridne vodice za ispiranje usne šupljine za prevenciju karijesa u djece i adolescenata

Cochraneova skupina za oralno zdravlje provela je mnogo sustavnih pregleda relevantnih za prevenciju zubnoga karijesa, a u lipnju 2016. godine obnovili su svoje istraživanje o fluoridnim vodicama za ispiranje usne šupljine za djecu i adolescente. Helen Worthington, glavna urednica Cochraneove skupine za oralno zdravlje sa Sveučilišta u Manchesteru u Ujedinjenom Kraljevstvu i autorica na ovom sustavnom pregledu govori o tome što su pronašli o ovoj temi. Tina Poklepović Peričić sa Studija dentalne medicine Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu prevela je razgovor s Helen i govorit će o tome u ovom glasovnom zapisu.

- Pročitajte prijepis

Danijel: Cochraneova skupina za oralno zdravlje provela je mnogo sustavnih pregleda relevantnih za prevenciju zubnoga karijesa, a u lipnju 2016. godine obnovili su svoje istraživanje o fluoridnim vodicama za ispiranje usne šupljine za djecu i adolescente. Helen Worthington, glavna urednica Cochraneove skupine za oralno zdravlje sa Sveučilišta u Manchesteru u Ujedinjenom Kraljevstvu i autorica na ovom sustavnom pregledu govori o tome što su pronašli o ovoj temi. Tina Poklepović Peričić sa Studija dentalne medicine Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu prevela je razgovor s Helen i govorit će o tome u ovom glasovnom zapisu.

Tina: Zubni karijes značajan je javnozdravstveni problem koji pogađa veliku većinu odraslih i djece. Liječenje karioznih zubi predstavlja trošak i vremena i novca, a prevencija karijesa u djece i adolescenata smatra se isplativijom od njegova liječenja.
Najčešće korištena metoda za prevenciju karijesa trenutno je četkanje zubi zubnim pastama s dodatkom fluora, ali fluoridi mogu također biti i direktno naneseni na zub u vidu lakova, gelova i vodica za ispiranje.
Vodice za ispiranje usne šupljine s dodatkom fluora koriste se u školskim programima za prevenciju karijesa koji se, ovisno o dobi djeteta, provode u obliku nadziranog ili nenadziranog ispiranja fluoridnim vodicama i koje treba provoditi redovito kako bi imalo učinak.
Ovaj sustavni pregled promatra također i to koliko su vodice za ispiranje učinkovite i sigurne u prevenciji karijesa u djece i odraslih, u usporedbi s placebom ili bez liječenja. Pronađeno je da ispiranje usta fluoridnim vodicama može smanjiti karijes, ali da postoje ograničeni dokazi o štetnim učincima ili prihvatljivosti toga postupka. 
Sustavni pregled objedinio je 37 randomiziranih kontroliranih studija uključujući gotovo 16 000 djece u dobi od 6-14 godina. Studije su bile provedene u nekoliko zemalja i objavljivale su svoje rezultate u razdoblju od 1965. do 20005. Godine. Sve su studije procjenjivale školske programe s nadziranom uporabom fluoridnih vodica za ispiranje usne šupljine s dvjema studijama koje su također uključivale i kućnu uporabu. Većina djece koristila je vodice za ispiranje u obliku otopine natrijeva fluorida u dozi od 230 jedinica fluora na milijun dnevno, ili 9000 jedinica na milijun tjedno.
Bilo je moguće kombinirati rezultate iz 35 studija koje su pokazale veliko smanjenje pojavnosti karijesa na trajnim zubima kroz dvije do tri godine uz redovitu uporabu vodica za ispiranje. Dokazi su ocijenjeni umjerenom kvalitetom, pa iako je analizirano nadzirano ispiranje u sklopu školskih programa prevencije karijesa, rezultati bi mogli biti primijenjeni i na djecu u drugim okružjima s nadziranom ili nenadziranom uporabom. 
Također je vjerojatno da postoji karijes protektivni učinak ako djeca koriste fluoridne zubne paste ili žive u područjima u kojima se provodi fluoridacija vode.
Nekoliko studija navelo je druge ishode koji su relevantni za sustavni pregled, uključujući štetne ishode kao što su obojanost zubi ili iritacija sluznice, ali i odustajanja koja bi mogla ukazivati na neprihvatljivost postupka, što znači da nije bilo dostatnih podataka na temelju kojih bismo mogli biti sigurni o utjecaju na ove ishode.
Zaključno, u školske djece koja su uz nadzor ispirala usta fluoridnim vodicama nekoliko minuta i potom ispljunula, koristeći pritom ili niske koncentracije vodica za ispiranje svakodnevno ili jače koncentracije jednom tjedno, vjerojatno je da će imati manje karijesa nakon dvije do tri godine.
Međutim, dokazi o vjerojatnosti pojave značajnih štetnih učinaka oskudni su te stoga informacije o prihvatljivosti postupka nisu konačne.

Danijel: Cjelovitu verziju ovoga sustavnoga pregleda možete pročitati na internetu na mrežnoj stranici Cochrane Library. com gdje ćete ga pronaći pretraživanjem izraza "Fluoridne vodice za prevenciju zubnoga karijesa".

Zatvorite transkript