Glasovni zapis: Rano davanje udisanih kortikosteroida za sprječavanje kronične bolesti pluća kod prijevremeno rođene djece vrlo niske porođajne težine

Djeca koja se rode prijevremeno ili imaju vrlo nisku porođajnu težinu teže preživljavaju pa im je potrebna intenzivna njega. Čak i ako prežive, imaju visoki rizik za kronične bolesti pluća pa se kortikosteroidi rabe kao jedan od načina sprječavanja toga poremećaja. U obnovljenom Cochraneovom sustavnom pregledu iz siječnja 2017., Vibhuti Shah sa Sveučilišta u Torontu, u Kanadi, i suradnici, pregledavali su najnovije dokaze o uporabi udisanih kortikosteroida, objašnjava što su pronašli, a Irena Zakarija-Grković iz Hrvatskog Cochranea prevela je razgovor i govorit će nam o tome.

- Pročitajte prijepis

Teo: Dobar dan. Djeca koja se rode prijevremeno ili imaju vrlo nisku porođajnu težinu teže preživljavaju pa im je potrebna intenzivna njega. Čak i ako prežive, imaju visoki rizik za kronične bolesti pluća pa se kortikosteroidi rabe kao jedan od načina sprječavanja toga poremećaja. U obnovljenom Cochraneovom sustavnom pregledu iz siječnja 2017., Vibhuti Shah sa Sveučilišta u Torontu, u Kanadi, i suradnici, pregledavali su najnovije dokaze o uporabi udisanih kortikosteroida, objašnjava što su pronašli, a Irena Zakarija-Grković iz Hrvatskog Cochranea prevela je razgovor i govorit će nam o tome.

Irena: U neonatalnoj skrbi uočeno je da je kronična bolest pluća sve češća pojava u prijevremeno rođene djece, usprkos uporabi kortikosteroida u antenatalnom razdoblju i surfaktanta u postnatalnom razdoblju. To se donekle može objasniti većim preživljavanjem djece iznimno niske porođajne težine te postoji obrnuto razmjerna veza između pojave kronične bolesti pluća i porođajne težine i gestacijske dobi, i to tako da je učestalost najviša u djece niže porođajne težine i gestacijske dobi.
Jedan od pristupa liječenju je smirivanje upale, koja igra važnu ulogu u razvoju kronične bolesti pluća. U mnoge djece uočava se upalna reakcija ubrzo nakon rođenja, što sugerira da je upalni proces možda započeo već u maternici. Prema tome, intervencije usmjerene ka smirivanju upale mogle bi smanjiti učestalost ili ozbiljnost kronične bolesti pluća. Dati djetetu oralne ili intravenozne kortikosteroide je privlačna opcija za postizanje tog cilja s obzirom na njihova jaka protuupalna svojstva. No oni mogu uzrokovati kratkoročne komplikacija poput hipoglikemije, hipertenzije te dugoročne komplikacije uključujući cerebralnu kljenut i poremećaj razvoja. U teoriji, uporaba udisanih kortikosteroida bi mogla dovesti do izravnog učinka lijeka na pluća, s nižim rizikom nepoželjnih sustavnih nuspojava.
Prema tome, autori su istražili sprječava li davanje udisanih kortikosteroida prijevremeno rođenoj djeci, s porođajnom težinom do 1500 grama, počevši u prvi dva tjedna po porodu, kroničnu bolest pluća. No našli su da to nije pravilo razlike u pojavnosti kronične bolesti pluća u djece u 36. postmenstrualnom tjednu. Došlo je do značajnog smanjenja kombiniranog ishoda smrti ili kronične bolesti pluća u 36. postmenstrualnom tjednu među svom djecom i među preživjelom. Usprkos značajnim rezultatima, veličina učinka je vrlo mala pa bi trebalo liječiti svako dijete s udisanim kortikosteroidima da bi se spriječila jedna smrt ili slučaj kronične bolesti pluća u 36. postmenstrualnom tjednu, a to ne bi bilo prihvatljivo u kliničkoj praksi.
U zaključku, naš sustavni pregled pokazuje da postoji sve više dokaza koji upućuju da je rano davanje udisanih kortikosteroida djeci vrlo niske porođajne težine učinkovito u smanjenju smrti ili pojavnosti kronične bolesti pluća.

Teo: Ako želite pročitati ovaj Cochraneov sustavni pregled u cjelosti, pođite na Cochrane Library točka com i ubacite u tražilicu ‘udisani kortikosteroidi i novorođenčad’.

Podcast translated by Irena Zakarija-Grković
Translated podcast edited by Matko Marušić
Translated podcast read by Irena Zakarija-Grković and Teo Peričić
Translated podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript