Postanite autor Cochraneovih sustavnih pregleda

Zahvaljujemo Vam na interesu da postanete autor Cochraneovih sustavnih pregleda. Uključivanje u izradu Cochraneovih sustavnih pregleda najzahtjevniji je zadatak u okviru Cochranea koji iziskuje mnogo vremena i specifične vještine. Kako biste odlučili je li to za Vas, nudimo Vam osnovne informacije o tome što očekujemo od autora Cochraneovih sustavnih pregleda. Molimo Vas da pročitate i potom odlučite kako želite nastaviti.

Cochraneove sustavne preglede izrađuju najmanje dva autora, a često je potrebno i više autora. Timovi autora koji izrađuju Cochraneove sustavne preglede trebaju imati niz vještina i znanja te znanstvenog iskustva, koje je nužno za završiti kvalitetan Cochrane sustavni pregled koji će udovoljavati visokim kriterijima Cochranea. Te vještine i iskustva uključuju:

  • znanje o području medicine koje se obrađuje u sustavnom pregledu;
  • osnovno znanje o znanstvenoj metodologiji izrade sustavnih pregleda (uključujući oblikovanje istraživačkog pitanja, kriterija uključenja, pretraživanje literature, procjena rizika od pristranosti);
  • osnovno statističko znanje kako bi se prikupili prikladni podatci, napravile meta-analize, protumačili i raspravili rezultati;
  • mogućnost pisanja znanstvenog rada na standardnom engleskom jeziku;
  • svaki tim treba imati kontakt osobu koja upravlja timom i vodi tim prema završetku pregleda literature.

Osim toga, svi autori Cochraneovih sustavnih pregleda trebali bi:

  • pristupiti izradi sustavnog pregleda koristeći rigoroznu Cochraneovu metodologiju, biti objektivni i izbjegavati bilo kakav sukob interesa;
  • pristupiti izradi sustavnog pregleda na detaljan, sustavan i metodičan način;
  • slijediti savjete i naputke Cochraneovog priručinika za izradu sustavnih pregleda, pri čemu treba uzeti u obzir i posebne naputke pojedinih Cochraneovih uredničkih skupina.

Cochrane edukacija omogućuje sudjelovanje u radionicama i internetskim seminarima o izradi sustavnih pregleda. Navedena edukacija će Vam možda biti korisna, no valja napomenuti da pohađanje pojedinih tečajeva ne može pružiti sva moguća znanja i iskustva koja su potrebna za dovršavanje Cochrane sustavnih pregleda.

Sudjelovanje u izradi Cochraneovih sustavnih pregleda od prijave naslova do objave zahtjeva značajnu količinu vremena i truda kroz dulje vrijeme od svih autora, pri čemu autorima pomaže Cochraneov urednički tim. Autori bi trebali uzeti u obzir koliko vremena mogu posvetiti izradi sustavnog pregleda, biti spremni na kritike i prijedloge Cochraneove uredničke skupine i recenzenata te voljni po potrebi popraviti i završiti Cochrane sustavni pregled. Također je sustavni pregled kasnije potrebno obnavljati kad se ukaže potreba za tim.

Kako bi se pomoglo autorima, nakon prihvaćanja i registracije naslova, Cochrane nudi niz mogućnosti za edukaciju koja obuhvaća korake uključene u izradu Cochrane sustavnog pregleda (npr. online predavanja, radionice i webinari). To ne znači da Cochrane ima sve moguće resurse i kapacitete za pružanje neograničene pomoći timovima i novim autorima. Od autora se i dalje očekuje poznavanje principa izrade sustavnog pregleda i dokazivanje da imaju kapacitete za dovršavanje Cochrane sustavnog pregleda.

Usprkos podršci i ohrabrenju neki timovi imaju problem sa završetkom sustavnog pregleda ili predaju gotovi pregled koji zahtijeva previše popravaka da bi se doveo do očekivanih standarda. U tim situacijama Cochraneove uredničke skupine mogu odlučiti oduzeti takav pregled autorima, pri čemu će se navesti razlozi za povlačenje naslova.

Autori trebaju znati da Cochrane u bilo kojoj fazi izrade sustavnog pregleda (prijava naslova, izrada protokola ili izrada sustavnog pregleda) može povući pregled iz uredničkog procesa zbog nerješivih problema s kvalitetom rada.

Ako smatrate da imate vremena i znanja za takav izazov, molimo nastavite dalje na stranicu "Postanite Cochraneov autor". Bit ćete proslijeđeni na stranicu za prijavu Cochraneovih suradnika gdje ćete napraviti svoj korisnički račun. Ako već imate Cochraneov korisnički račun, tu se u isti možete prijaviti.

Ako mislite da trenutno nemate vremena biti autor sustavnog pregleda, molimo razmotrite druge načine na koje se možete uključiti u rad Cochranea.

Postanite autor Cochraneovih sustavnih pregleda