Cochraneov rad na pregledima dokaza bitnim za COVID-19

U vrijeme pandemije COVID-19 moramo odgovoriti na vremenski osjetljive potrebe donositelja zdravstvenih odluka, istodobno pazeći da je zadovoljen znanstveni imperativ metodološke strogoće. U skladu s tim, mi smo:

Ubrzali proces uredničkog odlučivanja i dokumentacije

Napravili Metodološke upute za brze sustavne preglede dokaza (Rapid Reviews)

Cochraneov rad na

pregledima dokaza bitnim za COVID-19 

Prioretizirali pitanja koja trebaju odgovor, zajedno sa zdravstvenim djelatnicima na prvoj liniji obrane i zdravstvenim agencijama

Napravili COVID banku sustavnih pregleda

za praćenje napretka

Kome su namijenjeni Cochraneovi COVID sustavni pregledi?

Kao i svi Cochraneovi sustavni pregledi, Cochraneovi COVID sustavni pregledi nastoje odgovoriti na važna pitanja kliničara, donositelja odluka u zdravstvu i javnosti visokokvalitetnim, pravodobnim sintezama dokaza. Teme obrađene u Cochraneovim COVID sustavnim pregledima identificirane su pomoću određivanja prioriteta sa zdravstvenim djelatnicima na prvoj liniji obrane i zdravstvenim agencijama, kako bi se osiguralo da rješavamo najvažnija pitanja.

Kako se stvaraju Cochraneovi COVID sustavni pregledi?

Cochrane je uspostavio suradnju sa Svjetskom Zdravstvenom Organizacijom i drugim međunarodnim organizacijama kako bi prikupio i odredio prioritete za pitanja sustavnih pregleda, što je zatim prioretizirano i dorađeno u Cochraneove COVID sustavne preglede. Banka COVID sustavnih pregleda sadrži sve Cochraneove sustavne preglede važne za COVID-19 koji su u fazi izrade ili su objavljeni, bilo da su standardni ili ubrzani sustavni pregledi. Banka COVID sustavnih pregleda također naglašava ključna područja koja Cochrane nastoji istražiti kako bi pomogao istraživačima koji rade na primarnim COVID istraživanjima.

Situacija s COVID-19 kreće se izvanrednim tempom i potreba za dokazima neprestano raste. Cochraneovi COVID sustavni pregledi pomažu u rješavanju ove potrebe brzom isporukom sinteza dokaza, utvrđivanjem najvažnijih pitanja i pružanjem podrške kako bi se osiguralo njihovo provođenje na visokim standardima. Iskusni autorski timovi Cochranea iz cijelog svijeta dobrovoljno su donirali svoje vrijeme, a mi pomažemo koordinirajući se s autorskim timovima i pružajući pretraživanja literature, logističku i metodološku podršku.

Naši pojednostavljeni predlošci pomažu autorskim timovima da provode preglede dokaza brzo i učinkovito, uz održavanje visokih metodoloških standarda. Također nudimo podršku putem brze uredničke usluge koja ima za cilj procijeniti kvalitetu u roku od jednog tjedna od podnošenja sustavnog pregleda, te dovršiti urednički postupak u roku od dva tjedna. Cochrane će također podržati ažuriranje ovih brzih pregleda ako i kada budu dostupni relevantniji dokazi.

Kako ja mogu pomoći?

Početnici i iskusni istraživači i prevoditelji mogu pružiti pomoć u zadacima na Cochrane TaskExchangeu.

Ako imate uspostavljen tim i zainteresirani ste za provođenje Cochrane COVID sustavnih pregleda, kako biste predložili pregled u jednom od prioritetnih područja navedenih u u Banci COVID sustavnih pregleda kao "Još nije odgovoreno", pročitajte informacije o Autorizaciji COVID sustavnih pregleda u kojima se detaljno navodi postupak predaje i ocjenjivanja.