Strategija za 2020.

Kako to radimo

Cilj je Strategije Cochraneove dokaze staviti u središte pozornosti prilikom donošenja odluka o zdravlju diljem svijeta.

Strategija određuje na koji način to namjeravamo ostvariti, pruža okvir za donošenje budućih odluka za Cochrane, te nam pomaže odgovoriti na strateške prilike i izazove s kojima ćemo se suočiti u narednom desetljeću i dalje. Rezultat je suradnje naše globalne mreže te predstavlja sveobuhvatnu viziju organizacije do 2020. godine, oslanjajući se na našu mrežu kako bi se vizija uspješno ostvarila.

Strategija za 2020. ima četiri ključna cilja koja su strukturirana kao tri povezana područja, s jednakim fokusom i prioritetima (ciljevi 1-3), potkrijepljeni četvrtim temeljnim područjem (cilj 4) koji je namijenjen jačanju organizacije i podržavanju naše misije:

Cilj 1: Izrada dokaza

Izrađivati kvalitetne, relevantne i suvremene sustavne preglede te druge dokaze iz istraživanja za donošenje odluka o zdravlju.

Cilj 2: Učiniti naše dokaze dostupnima

Učiniti Cochraneove dokaze dostupnima i korisnima svima, svugdje u svijetu.

Cilj 3: Zalagati se za dokaze

Učiniti Cochrane ‚središtem dokaza‘ za informiranje prilikom donošenja odluka o zdravlju, izgraditi što veće priznanje za naš rad, te postati vodeći u zalaganju za medicinu utemeljenu na dokazima.

Cilj 4: Izgradnja učinkovite i održive organizacije

Biti raznolika, uključiva i transparentna međunarodna organizacija koja učinkovito koristi entuzijazam i vještine naših suradnika, vodi se postavljenim načelima, kojom se odgovorno upravlja i koja optimalno koristi resurse.

Kliknite da biste pročitali tekst Strategije za 2020.