Strategija do 2020.

Kako radimo?

Cilj je Strategije do 2020.Cochrane dokaze staviti u središte pozornosti prilikom donošenja odluka o zdravlju diljem svijeta

Strategija određuje na koji način to ostvariti, pruža okvir za donošenje budućih odluka na temelju Cochraneovih dokaza te nam pomaže odgovoriti na strateške prilike i izazove s kojima ćemo se suočiti u narednom desetljeću i dalje. Rezultat je suradnje naše globalne mreže subjekata te predstavlja sveobuhvatnu viziju organizacije do 2020. godine, oslanjajući se na te subjekte kako bi se vizija uspješno ostvarila.

Strategija do 2020.ima za cilj postizanje četiri ključna cilja koja su strukturirana kao tri povezana područja s jednakim fokusom i prioritetima (ciljevi 1-3), potkrijepljeni četvrtim temeljnim područjem (cilj 4) i namijenjeni jačanju organizacije i podržavanju naše misije:

CILJ 1: Izrada dokaza

Izraditi visokokvalitetne, relevantne, ažurirane sustavne preglede i druge sintetizirane dokaze iz istraživanja, za informiranje prilikom donošenja zdravstvenih odluka.

CILJ 2: Učiniti naše dokaze dostupnima

Učiniti Cochraneove dokaze dostupnima i korisnima svima, svugdje u svijetu.

CILJ 3: Zalagati se za dokaze

Učiniti Cochrane „središtem dokaza" za informiranje prilikom donošenja odluka o zdravlju, izgraditi veće priznanje za naš rad i postati vodeći zagovornik za zdravstvenu skrb utemeljenu na dokazima.

CILJ 4: Izgradnja učinkovite održive organizacije

Biti raznolika, uključiva i transparentna međunarodna organizacija koja učinkovito koristi entuzijazam i vještine svojih suradnika te se vodi svojim načelima. Organizacija kojom se upravlja odgovorno i učinkovito te koja optimalno koristi svoje resurse.

Kliknite da biste pročitali tekst Strategije do 2020.

Ciljevi 2019.

Cochraneov Upravni odbor odobrava godišnje ciljeve za Cochrane zajednicu i Cochraneov Središnji izvršni tim u prilog Strategije 2020

U 2019., Cochrane Istraživačke Skupine i Cochraneov Središnji Izvršni Tim će:

  1. Ostvariti godišnje ciljeve i planove Cochraneove Strategije Sadržaja
  2. Osigurati kvalitetu i postojanost Cochrane uredničkog postupka
  3. Učiniti Cochrane sustavne preglede dostupnijima donositeljima odluka
  4. Pregledati i revidirati naša pravila o Otvorenom pristupu Cochrane sustavnim pregledima i setovima podataka
  5. Ponuditi više opcija i poboljšanja Cochrane knjižnice
  6. Pružiti potporu donositeljima odluka u zdravstvu, kako bi lakše koristili Cochrane dokaze i nove inicijative
  7. Pružiti potporu Cochrane zajednici, kako bi proizveli zahtjevnije sustavne preglede i razvijali aktivnosti prijenosa znanja
  8. Procijeniti, planirati i započeti primjenu poboljšanog Sustava Uredničkog Upravljanja za Cochrane sustavne preglede
  9. Ojačati Cochrane kao globalnu organizaciju kroz niz inicijativa

Pročitajte više o Ciljevima za 2019. godinu  na Cochrane Community web stranici.


Kako ćemo definirati uspjeh?

Cochrane je razvio dokument koji Cochraneovoj široj zajednici i svim Cochraneovim vanjskim dionicima nudi definiciju uspjeha za svaki od ciljeva Strategije 2020; procjenu predviđenog napretka do kraja 2018. godine i okvir za određivanje daljnjeg rada kojeg je potrebno izvršiti kako bi se dostigla definicija uspjeha. Dokument je namijenjen da bude relevantan do 2020. godine, ali se neprestano razvija i ažurira te se organizacija prilagođava novim okolnostima. To je ažurirana verzija dokumenta koji je prethodno objavljen 2017. godine.

Saznajte više

Share/Save