Cochraneove radne skupine

Cochraneova skupina za kronične bolesti i starenje

Cochraneova skupina za bolesti trbuha i endokrine poremećaje

Glavna urednica: Cindy Farquhar
Web stranica: abdo-endo.cochrane.org
Obrazac za kontakt


Cochraneova skupina za akutnu i hitnu skrb

Cochraneova skupina za akutnu i hitnu pomoć

Glavni urednik: Michael Brown
Web stranica: acutecare.cochrane.org
Obrazac za kontakt


Tumori

Cochraneova skupina za tumore

Glavna urednica: Nicole Skoetz
Web stranica: cancer.cochrane.org
Obrazac za kontakt


Djeca i obitelj

Cochraneova skupina za djecu i obitelj

Glavni urednik: Robert Boyle
Web stranica: childrenfamilies.cochrane.org
Obrazac za kontakt


Cirkulacija i disanje

Cochraneova skupina za cirkulaciju i disanje

Glavni urednik: Michael Brown
Web stranica: circulation.cochrane.org
Obrazac za kontakt


Cochraneova skupina za mentalno zdravlje i neuroznanost

Cochraneova skupina za mentalno zdravlje i neuroznanost

Web stranica: mhn.cochrane.org
Obrazac za kontakt


Mišićno-koštane, kožne, osjetilne i bolesti usne šupljine

Cochraneova skupina za mišićno-koštane, kožne, osjetilne i bolesti usne šupljine (MOSS)

Glavni urednik: Peter Tugwell
Web stranica: moss.cochrane.org
Obrazac za kontakt


Javno zdravstvo i zdravstveni sustavi

Cochraneova skupina za javno zdravstvo i zdravstvene sustave

Glavna urednica: Lisa Bero
Web stranica: publichealth.cochrane.org
Obrazac za kontakt


Mapa Cochraneovih skupina