18F PET s florbetabenom u ranoj dijagnostici Alzheimerove demencije i drugih demencija kod osoba s umjerenim kognitivnim oštećenjem (MCI)

Istraživačko pitanje:
Pomaže li korištenje 18F PET snimanja s florbetabenom u predviđanju napredovanja prema Alzheimerovoj demenciji i drugim demencijama kod osoba s umjerenim kognitivnim oštećenjem?

Dosadašnje spoznaje:
U sljedećih se nekoliko desetljeća zbog starenja stanovništva očekuje dramatičan porast oboljelih od demencija. Poželjno je dijagnosticiranje demencija u ranim fazama, ali još uvijek ne postoji široko prihvaćeni dogovor oko najboljeg pristupa. Za procjenu osoba sa slabim pamćenjem ili kognitivnim oštećenjem koriste se razni testovi koje provode zdravstveni radnici i koji zahtijevaju samo olovku i papir. Još uvijek ostaje nejasno da li korištenje specifičnih PET snimanja koja detektiraju amiloid - jedan od glavnih obilježja Alzheimerove bolesti - pomaže u predviđanju napredovanja umjerenih kognitivnih poremećaja prema Alzheimerovoj bolesti ili drugim oblicima demencija. S obzirom da su navedeni testovi skupi, važno je da donose dodatne prednosti.

Cilj istraživanja

Cilj ovog Cochrane sustanovog pregleda literature je procijeniti učinkovitost PET snimanja s F-florbetabenom u prepoznavanju osoba s umjerenim kognitivnim oštećenjem koje s vremenom klinički napreduju prema Alzheimerovoj demenciji ili drugim oblicima demencije.

Obilježja uključenih istraživanja:
Dokazi se odnose na studije dostupne do svibnja 2017. Pronađena je 1 studija s 45 sudionika s blagim kognitivnim oštećenjem i praćenjem od 4 godine; spol sudionika nije opisan, a medijan dobi za sudionike s pozitivnim nalazom PET snimanja iznosi 73,5 godina. Za sudionike s negativnim nalazom PET snimanja prosječna dob iznosila je 71,8 godina. Sudionici su uglavnom uključeni iz lokalnih klinika koje se bave problemima memorije.

Izvori financiranja: studiju je financirao proizvođač testa.

Kvaliteta dokaza:
Glavno ograničenje ovog preglednog članka je da su naši rezultati temeljeni na samo jednoj studiji s nedovoljno detalja o tome kako su sudionici odabrani . Smatra se da studija ima visok rizik od pristranosti s obzirom da završna dijagnoza Alzheimerove demencije nije postavljena neovisno o PET snimanjima, kao i zbog činjenice da je studiju financirao proizvođač testa.

Ključni rezultati:
U ovom preglednom članku, temeljnom na samo jednoj studiji, našli smo da PET snimanja s 18F-florbetabenom, kao zasebni test vizualne procjene, u praćenju od 4 godine točno klasificira 100% sudionika kod kojih će se razviti Alzheimerova demencija i 83% sudionika kojih se Alzheimerova demencija neće razviti. Ovo znači da se u grupi od 100 ljudi s umjerenim kognitivnim oštećenjem, od kojih će se kod njih 47 razviti Alzeheimerova demencija, može očekivati da će se kod svih prije navedenih 47 sudionika s blagim kognitivnim oštećenjem uočiti pozitivan rezultat snimanja s 18F-florbetabenom i 0 lažno negativnih rezultata (tj. nijedan od 47 sudionika neće imati negativan test i ipak razviti Alzheimerovu demenciju). Osim toga, očekujemo da će 44 od 53 sudionika, koji neće razviti Alzheimerovu demenciju, imati negativan rezultat snimanja s 18F-florbetabenom, dok će preostalih 9 rezultata biti lažno pozitivno (tj. 9 od 53 sudionika će imati pozitivan rezultat, a ipak neće progredirati prema Alzheimerovoj demenciji).

Mala veličina studije smanjuje povjerenje u procjenu točnosti i još uvijek postoji mogućnost da je točnost ovog testa značajno manja u usporedbi s onim na što rezultati ukazuju.

Zaključujemo da je snimanje s 18F-florbetabenom obećavajući test za procjenu napredovanja blagih kognitivnih oštećenja prema Alzheimerovoj demenciji; ipak, potrebne su daljnje studije kako bi se jasnije pokazala točnost ovog testa.


Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Igor Iskra
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information