Opioidi za liječenje karcinomske boli u djece i adolescenata

Zaključak

Ne postoje dokazi iz randomiziranih kontroliranih pokusa koji podupiru prijedlog da opioidi u bilo kojoj dozi smanjuju karcinomsku bol u djece i adolescenata.

Dosadašnje spoznaje

Rak u dječjoj dobi je jedan od glavnih uzročnika bolesti i smrti djece i adolescenata u svijetu danas. Bol povezana s rakom vodeći je zdravstveni problem, a specifični podatci za djecu još uvijek nisu dobro poznati. Karcinomska bol uglavnom je uzrokovana direktno tumorom koji pritišće živce ili upalom organa i može biti vrlo neugodna.

Opiodi se često koriste za liječenje boli. Opioidi su općenito dostupni u zdravstvenim sustavima većine razvijenih zemalja dok njihova dostupnost u zemljama u razvoju može biti ograničena. Primjerice, trenutno dostupni opioidi uključuju: buprenorfin, kodein, fentanil, hidromorfon, metadon, morfin, oksikodon i tramadol. Opiodi se daju u različitim dozama, a najčešći način primjene je injekcijom ili na usta u obliku tableta.

Ključni rezultati

U veljači 2017 pretraženi su klinički pokusi u kojima je bilo koji od opioida bio korišten za liječenje karcinomske boli u ljudi od rođenja do 17 godina starosti. Nije pronađeno niti jedno istraživanje koje je ispunilo kriterije za uključivanje u ovaj sustavni pregled. Više istraživanja testiralo je opioide u odraslih s karcinomskom boli, ali niti jedan od ispitanika nije bio u dobi od rođenja do 17 godina.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza u istraživanjima ocijenjena je kao vrlo niska, niska, umjerena ili visoka. Vrlo niska kvaliteta dokaza znači vrlo veliku nesigurnost oko rezultata. Visoka kvaliteta dokaza znači vrlo veliku sigurnost u rezultate.

Kvalitetu dokaza ocijenjena je kao vrlo niska. Zbog nedostatka podataka ne postoje dokazi iz randomiziranih kontroliranih pokusa koji bi poduprli ili osporili prijedlog da opioidi u bilo kojoj dozi smanjuju karcinomsku bol u djece i adolescenata.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Vuka
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information