Angioplastika pomoću balona obloženog lijekom u usporedbi s angioplastikom pomoću neobloženog balona za stenozu stentova u arterijama donjih udova

Dosadašnje spoznaje
Mnogi ljudi imaju bolest nožnih arterija koja se može razviti u začepljenje i uzrokovati gubitak cirkulacije i popratnu bol, kožne vrijedove i amputaciju noge. Kako bi se spriječilo oštećenje noge radi gubitka krvi, mogu se poduzeti postupci za premoštenje začepljene arterije putem vene ili umjetnog presatka ili križanjem pomoću žice i otvaranjem arterije pomoću balona te umetanjem stenta radi sprječavanja ponovnog začepljenja. Iako su stentovi vrlo čvrsti i mogu veoma dugo trajati, ponekad je moguće da se stent u arteriji suzi, a s vremenom se može i začepiti. Ovaj proces poznatiji je kao restenoza u stentu. Začepljen stent može se liječiti na nekoliko načina kao što je isisavanje ugruška ili uvođenje balona ili postavljanje drugog stenta unutar stenta koji je popustio. Iako sve mogućnosti liječenja imaju prednosti i nedostatke, učinjeni su tehnološki napretci u metodama liječenja ovog problema. Jedna od tih metoda uključuje oblaganje balona za liječenje začepljenja stenta citotoksičnim lijekom koji se primjenjuje u kemoterapiji kako bi se usporio proces začepljenja stenta nakon što se isti obradi. Takvi posebno pripremljeni baloni, odnosno „baloni obloženi lijekom“, pokazali su obećavajuće rezultate za liječenje pacijenata s bolestima nožnih arterija.

Istraživačko pitanje
Cilj ovog sustavnog pregleda bio je odrediti kako se angioplastika pomoću balona obloženog lijekom mjeri sa standardnom angioplastikom pomoću neobloženog balona, koja se još naziva angioplastika pomoću običnog balona, za liječenje restenoze u stentovima koji su postavljeni u nožnim arterijama.

Obilježja ispitivanja
U pregled su uključena tri randomizirana klinička ispitivanja s ukupno 263 ispitanika (najnovija pretraga obavljena je 28. studenog 2017.). Ispitivanja su uključivala nožne arterije u razini koljena i iznad koljena, a provodila su se u Europi. U svim ispitivanjima upotrebljavali su se baloni obloženi lijekom koji su sadržavali tvar paclitaksel. Upotrebljavani su baloni dvaju proizvođača: poduzeća Eurocor i poduzeća Medtronic. Većinu ispitanika u ispitivanjima pratilo se u razdoblju od šest ili više mjeseci (razdoblje praćenja).

Ključni rezultati
Rezultati su pokazali da baloni obloženi lijekom nisu bolji od angioplastike pomoću neobloženog balona za ispitanike u smislu potrebe za amputacijom. U 24. mjesecu praćenja, baloni obloženi lijekom povezivali su se s manje revaskularizacija ciljnih lezija, što se odnosi na potrebu za obradom stenta koji je već bio liječen balonom obloženim lijekom ili angioplastikom pomoću neobloženog balona radi restenoze u stentu. Ustanovilo se da baloni obloženi lijekom također imaju bolje stope binarne restenoze, što se odnosi na postotak liječenih stentova kod kojih se razvila nova stenoza nakon obrade balonom obloženim lijekom ili angioplastikom pomoću neobloženog balona. Na koncu, više ljudi liječenih balonom obloženim lijekom prijavilo je poboljšanje nožnih simptoma, mjereno prema promjeni u klasifikaciji po Rutherfordu. Baloni obloženi lijekom nisu bili bolji za ispitanike od angioplastke pomoću neobloženog balona u smislu smrtnog ishoda.

Kvaliteta dokaza 
Kvaliteta dokaza ocijenjena je kao vrlo niska jer su pronađena samo tri ispitivanja s malim brojem ispitanika, uz činjenicu da mnogi ispitanici u tim ispitivanjima nisu do kraja sudjelovali u razdoblju praćenja. Nadalje, rizik otklona u izvedbi i otklona u gubitku ispitanika bio je značajan, kao i rizik od drugih sustavnih pogrešaka zbog nedostatka navođenja vrste liječenog stenta i potrebe za postavljanjem spasilačkog stenta.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Zorana Stanko
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information