Manualna terapija i vježbe za bolesti rotatorne manšete

Dosadašnje spoznaje

Bolesti rotatorne manšete najčešći su uzrok boli ramena. Osobe koje pate od bolesti rotatorne manšete često kažu da im je bol gora tijekom noći i da se pogoršava prilikom pokreta u određenim smjerovima, uključujući aktivnosti ruke iznad glave. Često je povezana s gubitkom funkcije, a neki pacijenti opisuju i slabost.

Fizikalna terapija uključuje pokretanje zglobova i drugih struktura koje provodi zdravstveni radnik (fizioterapeut). Vježbanje se sastoji od svrhovitog pokretanja zglobova, stezanja mišića i propisanih aktivnosti. Cilj obaju pristupa je ublaženje boli, povećanje opsega zglobnih pokreta i popravak funkcije.

Obilježja uključenih istraživanja

Ovaj sažetak predstavlja rezultate obnovljenog Cochrane sustavnog pregleda u kojem su istraženi dokazi o djelotvornosti i štetnosti manualne terapije i vježbi uspoređenih sa placebom, bez intervencija ili nekom drugom vrstom intervencije u osoba koje pate od bolesti rotatorne manšete. Nakon pretraživanja svih relevantnih studija objavljenih do ožujka 2015. uključeno je 60 studija (3620 ispitanika), ali samo 10 je analiziralo manualnu terapiju u kombinaciji s vježbom. Od uključenih ispitanika 52% bile su žene, prosječne starosti od 51 godine, a prosječno trajanje simptoma ispitanika bilo je 8 mjeseci. Prosječno trajanje intervencija pomoću manualne terapije i vježbi bilo je šest tjedana.

Ključni rezultati: jedna studija o učinku manualne terapije i vježbi u usporedbi s placebom (neaktivan ultrazvučna terapija) tijekom 10 tjedana u osoba s kroničnom boli rotatorne manšete.

Ukupna bol (viši rezultati znače veće poboljšanje u smanjenju boli)

Osobe koje su koristile manualnu terapiju i vježbe opisale su poboljšanja u boli koja se malo razlikuju ili se ne razlikuju od osoba koje su primale placebo. Poboljšanje u boli je 6,8 boda veće (raspon od 0,7 bodova manje do 14,3 bodova veće) nakon 22 tjedna (7% apsolutno poboljšanje).

Osobe koje su liječene manualnom terapijom i vježbama ocijenile su svoje promjene u boli kao 24,8 bodova na ljestvici od 0 do 100 bodova.

Osobe koje su liječene placebom ocijenile su svoje promjenu u boli kao 17,3 bodova na ljestvici od 0 do 100 bodova.

Funkcija (veći broj bodova znači veće poboljšanje funkcije)

Kod osoba koje su liječene manualnom terapijom i vježbama poboljšala se funkcija malo više nego kod osoba koje su primali placebo. Poboljšanje u funkciji je 7,1 bodova veće (raspon od 0,3 manje do 13,9 bodova veće) nakon 22 tjedna (7% apsolutne poboljšanje).

Osobe koji su liječene manualnom terapijom i vježbama ocijenile su svoje promjenu u funkciji kao 22,4 bodova na ljestvici od 0 do 100 bodova.

Osobe koje su primale placebo ocijenile su svoje promjenu u funkciji kao 15,6 bodova na ljestvici od 0 do 100 bodova.

Uspješnost liječenja

16 osoba više od ukupno 100 osoba u skupini ocijenilo je svoje liječenje kao uspješno pomoću manualne terapije i vježbanja u usporedbi s placebom, 16% apsolutno poboljšanje ( raspon od 2% manje do 34% veće poboljšanje).

57 osoba od ukupno 100 osoba opisalo je uspjeh liječenja s manualnom terapijom i vježbama.

41 osoba od ukupno 100 osoba opisalo je uspjeh liječenja s placebom.

Nuspojave

23 osobe više od ukupno 100 osoba imalo je malo nuspojava kao što su kratkotrajne boli nakon tretmana manualnom terapijom i vježbanjem u usporedbi s placebom.

31 osoba od ukupno 100 osoba opisala je nuspojave nakon liječenja manualnom terapijom i vježbama.

8 osoba od ukupno 100 osoba opisalo je nuspojave nakon liječenja s placebom.

Kvaliteta dokaza

Visoka kvaliteta dokaza iz jedne studije ukazuje da manualna terapija i vježbe mogu poboljšati funkciju tek nešto više od placeba kroz 22 tjedna, da je malo ili nimalo drugačije od placeba u pogledu drugih rezultata koji su važni pacijentima (npr. opća bol), i bila je povezana uz relativno česte, ali blage nuspojave.

Dokazi niske kvalitete ukazuju da može postojati mala ili nikakva razlika u ukupnoj boli i funkciji kada uspoređujemo manualnu terapiju i vježbe s glukokortikoidnim injekcijama. Može postojati mala ili nikakva razlika u ukupnoj boli i funkciji kada uspoređujemo manualnu terapiju i vježbe s artroskopskom subakromijalnom dekompresijom. Osobe koje su liječene akupunkturum uz prehrambeno savjetovanje i Phlogenzym dodatak mogu imati manje bolova i bolju funkciju nego osobe koje su liječene manualnom terapijom i vježbama.

Nije sigurno prvo, mogu li manualna terapija i vježbe poboljšati funkciju bolje od oralnih nesteroidnih protuupalnih lijekova (NSAID),i drugo, da li kombinacija manualne terapije i vježbi s glukokortikoidnim injekcijama daje dodatno poboljšanje u funkciji, naspram samih glukokortikoidnih injekcija. Sve to nije sigurno zbog toga što su postojeći dokazi vrlo niske kvalitete.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevele: Magdalena Stoilova i Ivana Kovač
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information