Inhibitori natrij-glukoza kotransportera 2 za prevenciju ili odgađanje nastupa šećerne bolesti tipa 2 i povezanih komplikacija u osoba s povećanim rizikom za obolijevanje od šećerne bolesti tipa 2

Istraživačko pitanje

Koji su učinci skupine lijekova za snižavanje glukoze u krvi pod nazivom „inhibitori natrij-glukoza kotransportera (engl. sodium-glucose cotransporter, SGLT) 2“ u vidu prevencije ili odgađanja nastupa šećerne bolesti tipa 2 i povezanih komplikacija u osoba s povećanim rizikom za obolijevanje od šećerne bolesti tipa 2?

Dosadašnje spoznaje

Inhibitori SGLT 2 (poput kanagliflozina, dapagliflozina i empagliflozina) lijekovi su za snižavanje razine glukoze u krvi, što postižu povećavanjem bubrežnog izlučivanja glukoze u mokraću. Inhibitori SGLT 2 nedavno su odobreni za liječenje šećerne bolesti tipa 2. Trenutačno nije poznato bi li se lijekovi iz te skupine trebali propisivati osobama s povišenim razinama glukoze u krvi kod kojih nije postavljena dijagnoza šećerne bolesti tipa 2. Autore ovog Cochrane sustavnog pregleda zanimalo je sprječavaju li inhibitori SGLT 2 nastanak šećerne bolesti tipa 2 ili samo odgađaju nastup bolesti. Isto tako, željeli su analizirati učinke navedenih lijekova na ishode koji su bitni za samog pacijenta, kao što su dijabetičke komplikacije (npr. bolesti bubrega i očiju, srčani i moždani udari), smrt bilo kojeg uzroka, kvaliteta života povezana sa zdravljem, te nuspojave koje se mogu javiti pri njihovom korištenju.

Obilježja studija

Pretražena je medicinska literatura i registri studija koje su u tijeku u potrazi za randomiziranim kontroliranim istraživanjima (klinička istraživanja u kojima su sudionici slučajnim odabirom raspoređeni u dvije ili više terapijskih grupa) učinaka inhibitora SGLT 2 u prevenciji ili odgađanju nastupa šećerne bolesti tipa 2 i povezanih komplikacija. Autori su namjeravali sintezom rezultata nekoliko različitih istraživanja dobiti odgovor na postavljeno istraživačko pitanje. Nažalost, takva istraživanja nisu pronađena.

Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do siječnja 2016.

Ključni rezultati

Nijedno istraživanje nije moglo biti uključeno u sustavni pregled. No, pronađene su dvije studije u tijeku u kojima su ispitivani učinici dapagliflozina u osoba s povećanim rizikom za razvoj šećerne bolesti tipa 2, uz praćenje ispitanika u trajanju od 24 do 26 tjedana. Obje studije, prilično kratkog trajanja, uglavnom će opisati ishode laboratorijskih vrijednosti, uz ponešto podataka o nuspojavama i kvaliteti života povezanoj sa zdravljem.

Kvaliteta dokaza

S obzirom da nisu pronađene odgovarajuće studije, kvaliteta dokaza nije se mogla procijenjeniti. U oba istraživanja koja su u tijeku sudionici su upoznati s vrstom lijeka kojeg uzimaju, što bi moglo stvarati probleme pri mjerenju određenih ishoda poput nuspojava i kvalitete života povezane sa zdravljem.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jelena Šimić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information