Dijeta, fizička aktivnost i promjena ponašanja za liječenje prekomjerne težine ili pretilosti u predškolske djece do 6. godine

Istraživačko pitanje

Koliko su učinkoviti dijeta, fizička aktivnost i bihevioralne intervencije (kojima je cilj promjena ponašanja) u smanjenju težine predškolske djece s prekomjernom težinom i pretile predškolske djece?

Dosadašnje spoznaje

Diljem svijeta prisutan je sve veći broj pretile djece i djece s prekomjernom težinom Takva djeca su pod većim rizikom od zdravstvenih problema u djetinjstvu, ali i u kasnijem životu. Potrebno nam je više informacija o tome koje je najbolje rješenje za liječenje tog problema.

Obilježja studija

U ovom Cochrane sustavnom pregledu pronađeno je 7 randomiziranih kontroliranih istraživanja (kliničkih studija u kojima su ljudi nasumično razvrstani u dvije ili više grupa koje dobivaju različitu terapiju) koja su uspoređivala prehranu, fizičku aktivnost i bihevioralne intervencije (čiji je cilj promjena ili poboljšanje ponašanja, odnosno životnih navika) intervencije s različitim kontrolnim skupinama (koje nisu primile nikakav tretman). U tim je istraživanjima sudjelovalo 923 predškolske djece u dobi do 6 godina, s prekomjernom težinom ili pretilošću. Studije su razvrstane prema vrsti intervencija koje su istražene. Ovaj Cochrane sustavni pregled prikazao je rezultate za učinke intervencija koje su sadržavale više postupaka i prehrambene intervencije u usporedbi s nikakvim intervencijama, uobičajenom skrbi, pojačanom uobičajenom skrbi, ili neke druge terapije ako je bila istražena. Djeca uključena u te studije su praćena između šest mjeseci i tri godine.

Ključni rezultati

Većina studija pokazala je podatke za prilagođeni indeks tjelesne mase (engl. body mass index, BMI) koji se naziva BMI z-vrijednost. BMI je procjena uhranjenosti koja se računa tako da se podijeli težina tijela (u kilogramima) s kvadratom visine tijela (kg/m²). Kod djece BMI se često računa uzimajući u obzir spol, težinu i visinu tijekom odrastanja djeteta (BMI z-vrijednost). Sažeti su rezultati iz 4 istraživanja provedena na 202 djeteta, gdje je BMI z-vrijednost u prosjeku iznosila 0,4 jedinice manje u skupini djece koja je primala različite intervencije u usporedbi s kontrolnim skupinama. Niže vrijednosti ukazuju na veće smanjenje težine. Na primjer, petogodišnja djevojčica s visinom od 110 cm i težinom od 32 kg ima BMI vrijednost 26,4 i BMI z-vrijednost 2,99. Ako ta djevojčica izgubi 2 kg u godinu dana (i naraste 1 cm), smanjila bi svoju BMI z-vrijednost za približno 0,4 (njezin BMI bi iznosio 24,3, a njezina BMI z-vrijednost 2,58). Isto tako, prosječna promjena težina kod složenih intervencija koje su sadržavale više komponenti bila je 2,8 kg niža nego u kontrolnih skupina. Drugi učinci intervencija, poput poboljšanja u kvaliteti života vezanoj uz zdravstveno stanje ili procjena odnosa roditelj-dijete, bila su manje jasna i većina studija nije promatrala štetne učinke. Nijedna studija nije istraživala smrtne slučajeve zbog nijednog uzroka, pobol ili socioekonomske učinke. Jedna studija je ustvrdila da je BMI z-vrijednost bila veća na kraju prehrambenih intervencija vezanih uz mliječne proizvode i ograničenje energije koja se unosi hranom s edukacijom o zdravom načinu života. Međutim, samo je prehrana bogata mliječnim proizvodima pokazala koristan učinak dvije do tri godine kasnije, dok je prehrambena skupina s ograničenjem energetske vrijednosti hrane pokazala povećanje BMI z-vrijednosti u odnosu na kontrolnu skupinu.

Ovi se podaci odnose na literaturu objavljenu do ožujka 2015. godine.

Kvaliteta dokaza

Sveukupna kvaliteta dokaza bila je niska ili jako niska, uglavnom zbog malog broja studija koje su ispitale pojedine rezultate ili zbog malog broja uključene djece. Uz to, mnoga su djeca napustila studije prije završetka.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Hrvoje Malenica
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information