Lijekovi i prirodni proizvodi za liječenje samoozljeđivanja u odraslih

Pregledana je međunarodna literatura u kojoj je istraženo liječenje lijekovima i prirodnim proizvodima (dodacimaprahrani) u ovom području. Nađeno je ukupno sedam istraživanja koja zadovoljavaju kriterije za uključivanje u ovaj pregled. Pronađeno je malo dokaza o pozitivnom učinku terapije lijekovima ili prirodnim proizvodima. Međutim, provedeno je premalo istraživanja na tu temu, s tim da su postojeća istraživanja bila mala (uključila su malen broj ispitanika), što znači da se ne mogu isključiti potencijalni pozitivni učinci nekih terapija.

Zašto je ovaj sustavni pregled važan?

Samoozljeđivanje, koje uključuje namjerno trovanje samog sebe/predoziranje i nanošenje ozljeda samome sebi, velik je problem u brojnim državama i izrazito je povezano sa samoubojstvima. Stoga je važno razviti učinkovite terapije za pacijente koje se samoozljeđuju. Iako je došlo do povećanja korištenja psihosocijalnih intervencija kod samoozljeđivanja u odraslih (za tu temu postoji poseban Cochrane sustavni pregled), terapije lijekovima se redovito koriste u kliničkoj praksi. Stoga je važno procijeniti dokaze njihove učinkovitosti.

Koga bi mogao zanimati ovaj sustavni pregled?

Kliničare uključene u rad s pacijentima koji se samoozljeđuju, same pacijente te njihove obitelji.

Na koja pitanja ovaj sustavni pregled želi dati odgovore?

Ovaj pregled je obnovljena verzija ranijeg Cochrane sustavnog pregleda iz 1999. godine koji je pokazao mali broj dokaza pozitivnih učinaka tretmana lijekovima na ponavljajuće samoozljeđivanje osim za flupentiksol. Ova nova verzija ima cilj napraviti daljnju procjenu dokaza o učinkovitosti lijekova i prirodnih proizvoda za pacijente koji se samoozljeđuju, pri čemu se analizira veći broj rezultata.

Koja su istraživanja uključena u ovaj pregled?

Za uključivanje u ovaj pregled, bilo je potrebno da studije koriste slučajno raspoređivanje pacijenata u uvjete istraživanja terapija lijekovima za odrasle koji su koristili samoozljeđivanje u zadnje vrijeme.

Dokazi proizašli iz pregleda literature

Trenutno nema dokaza o učinkovitosti antidepresiva, antipsihotika, stabilizatora raspoloženja ili prirodnih proizvoda u prevenciji ponavljanog samoozljeđivanja.

Što bi sljedeće trebalo učiniti?

Predlaže se daljnje istraživanje lijekova za pacijente koji se samoozljeđuju, moguće u kombinaciji s psihološkom terapijom.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Kristina Ajduković
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information