Lijekovi PCSK9 inhibitori za sprječavanje srčano-žilnih bolesti

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu opisana je učinkovitost i sigurnost lijekova PCSK9 inhibitora za sprječavanje srčano-žilnih (kardiovaskularnih) bolesti.

Dosadašnje spoznaje

Unatoč dostupnosti učinkovitih terapija lijekovima (statini ili ezetimib) koji smanjuju kolesterol niske gustoće (LDL-C), srčano-žilne, odnosno kardiovaskularne bolesti (KVB) i dalje ostaju važnim uzrokom pobola i smrtnosti. Dodatno smanjenje LDL-C stoga može biti opravdano, naročito za pacijente koji ne reagiraju ili im primjena trenutno postojećih terapija s djelovanjem na smanjenje LDL-C nije moguća. Blokiranje (inhibicija) PCSK9 monoklonalnim protutijelima (PCSK9 inhibitori) može dodatno smanjiti razine LDL-C i rizik za KVB.

Obilježja uključenih istraživanja

U okviru ovog Cochrane sustavnog pregleda pronađeno je ukupno 20 istraživanja provedenih u ambulantnim klinikama u kojima je procijenjen učinak PCSK9 inhibitora u ispitanika s visokim rizikom za KVB. Autori su ovog sustavnog pregleda pretraživanjem elektroničkih baza podataka pronašli istraživanja provedena do svibnja 2016. godine, te su uključili i tri velika istraživanja objavljena u ožujku 2017. godine.

Ključni rezultati

PCSK9 inhibitori skupina su lijekova koja smanjuje LDL-C i stoga mogu smanjiti i učestalost KVB. U ovom Cochrane sustavnom pregledu pregledani su rezultati ukupno 20 kliničkih istraživanja, pri čemu je pokazan koristan učinak PCSK9 inhibitora na koncentraciju kolesterola u krvi i nakon 6 mjeseci i nakon 1 godine praćenja ispitanika. Iako se veličina ovog korisnog učinka razlikovala među istraživanjima, u svima je pokazani učinak bio koristan. Uspoređujući primjenu PCSK9 inhibitora i izostanak primjene PCSK9 inhibitora, postojeći dokazi upućuju kako PCSK9 inhibitori smanjuju učestalost KVB bez utjecaja na učestalost mortaliteta svih uzroka. Visokokvalitetni dokazi nedostaju pri usporedbi primjene PCSK9 inhibitora i alternativnog liječenja (već uspostavljenog) kao što su statini i ezetimib. Razlike u riziku između ljudi liječenih sa i bez PCKS9 inhibitora upućuju da će apsolutna korist liječenja vjerojatno biti umjerena (npr. < 1% promjene u riziku).

Kvaliteta dokaza

Većina je uključenih randomiziranih kontroliranih kliničkih ispitivanja (RCT) u ovom Cochrane sustavnom pregledu bila dizajnirana u svrhu istraživanja povezanosti biomarkera; međutim, kako su sva istraživanja bila sponzorirana od strane farmaceutske industrije, GRADE procjenom kvalitete dokaza utvrđena je umjerena kvaliteta. Za povezanost s kliničkim krajnjim ishodima (mortalitet i KVB), kvaliteta dokaza bila je od umjerene (usporedba s placebom) do jako niske (usporedba s ezetimibom i statinima).

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Diana Jurić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Share/Save