Ketamin i drugi modulatori glutamatnih receptora za bipolarnu depresiju

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Zašto je ovaj pregled važan?

Bipolarni poremećaj jedan je od najtežih psihijatrijskih poremećaja, koji je obilježen kroničnim uzorkom relapsa manije (abnormalno povišeno raspoloženje ili razdražljivost i povezani simptomi koji uzrokuju ozbiljno onesposobljenje ili psihotične simptome sedam ili više dana) i velikog depresivnog poremećaja. Depresivna faza bolesti povezana je s povećanim rizikom samoozljeđivanja i samoubojstva. Današnja terapija depresivnih simptoma je ograničene učinkovitosti i nastup djelovanja je općenito spor. Među drugim mogućnostima liječenja s različitim mehanizmom djelovanja najviše obećavaju modulatori glutamatnih receptora, nova skupina lijekova. Ispituju se i nove tvari, uglavnom za unipolarnu depresiju, ali nedavne studije usmjerile su se na bipolarnu depresiju. Nedavno su objavljeni pregledi literature koji su pokušali sažeti dokaze o modulatorima glutamatnih receptora, ali oni su se ili fokusirali samo na ketamin ili nisu uključivali relevantne podatke iz najnovijih studija. Iz tih razloga, potreban je sveobuhvatan i ažuriran pregled svih dostupnih studija, što je napravljeno u ovom Cochrane sustavnom pregledu.

Koga bi mogao zanimati ovaj sustavni pregled?

- Osobe s bipolarnim poremećajem, njihove obitelji i prijatelje.

- Liječnike opće prakse, psihijatre, psihologe i ljekarnike.

- Stručno osoblje koje radi u ustanovama za mentalno zdravlje odraslih.

Pitanja na koja istražuje ovaj pregled

1. Je li terapija ketaminom i drugim modulatorima glutamatnih receptora učinkovitija od placeba i drugih antidepresiva?
2. Je li terapija ketaminom i drugim modulatorima glutamatnih receptora prihvatljivija od placeba ili drugih antidepresiva?

Koje studije su uključene u pregled?

Pretraživanje medicinskih baza podataka, kojem je cilj bio pronaći sve relevantne studije (posebice randomizirane kontrolirane studije), provedeno je 9. siječnja 2015. Kako bi bile uključene u ovaj pregled, studije su trebale uspoređivati ketamin ili drugi modulator glutamatnih receptora i placebo ili druge lijekove u odraslih. Uključeno je pet placebo kontroliranih studija koje su uključivale ukupno 329 sudionika. Studije su istraživale tri različita modulatora glutamatnih receptora: ketamin (dvije studije), memantin (dvije studije) i citidin (jedna studija). Sve studije u ovom pregledu uključivale su sudionike koji su primali i druge lijekove (litij, valproat ili lamotrigin). U većini studija, sudionici su već uzimali (i pokazivali neodgovarajući odgovor na) tu terapiju. Kvaliteta dokaza je procijenjena kao vrlo niska do niska među različitim usporedbama.

Što govore dokazi iz pregleda?

Učinkovitost je mjerena kao broj pacijenata koji su odgovorili na terapiju. Jedna intravenska doza ketamina pokazala se bolja od placeba, ali to se temelji na jako ograničenim dokazima (dvije studije s 33 sudionika) i učinak je trajao samo do 24 sata. Taj rezultat se temelji na dokazima ocjenjenima kao niske kvalitete. Nisu pronađene razlike u nuspojavama između ketamina i placeba, unatoč čestom bilježenju stanja sličnog transu ili halucinacijama. U ovom sustavnom pregledu uključeno je vrlo malo ispitanika, što može spriječiti uočavanje bilo kakve prave razlike. Nisu pronađene razlike između memantina ili citidina i placeba u broju osoba koje su odgovorile na terapiju ili koje su iskusile nuspojave.

Što bi sljedeće trebalo učiniti?

Ketamin bi mogao biti učinkovit lijek kao dodatna terapija stabilizatorima raspoloženja u osoba s akutnom bipolarnom depresijom, ali zbog male količine podataka koji su se mogli iskoristiti za analizu nije bilo moguće izvući čvrste ili pouzdane zaključke. Učinci ketamina mogu biti vrlo brzi, ali vjerojatno će trajati manje od tri dana. U svim studijama koje su ispitivale učinkovitost ketamina korištena je samo intravenska primjena, što potencijalno može ograničiti primjenjivost u kliničkim okruženjima. Buduća istraživanja trebala bi se usmjeriti na studije koje uspoređuju dugotrajno korištenje ketamina (i uz druge aktivne intervencije) kako bi se izvukli pouzdani zaključci o komparativnoj učinkovitosti između terapija. Na žalost, ovaj sustavni pregled nije našao pouzdane informacije o podnošljivosti modulatora glutamatnih receptora; međutim nuspojave, posebice one koje uzrokuje ponovljeno izlaganje ketaminu, i dalje ostaju veliki problem u tom području medicine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Adam Galkovski
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr