Može li održavanje usta hladnima tijekom liječenja raka pomoći u sprječavanju nastanka bolova i ulkusa u djece i odraslih?

Istraživačko pitanje

Ovaj Cochrane sustavni pregled je napravljen kako bi se utvrdilo može li održavanje usta hladnima tijekom terapije za karcinom, korištenjem leda, ledene vode ili sladoleda, spriječiti bol i ulkuse u djece i odraslih.

Dosadašnje spoznaje

Ljudi koji primaju terapiju za karcinom imaju rizik od razvoja boli u ustima i ulkusa kao nuspojavu liječenja. Ta nuspojava liječenja zove se oralni mukozitis i pogađa preko 75% visokorizičnih pacijenata (onih koji primaju radioterapiju glave i vrata ili visoku dozu kemoterapije). Bol koja nastaje kod te nuspojave može toliko jaka da onemogući osobi da jede i pije, što može značiti da moraju uzimati jake analgetike, liječiti se u bolnici ili primati hranu kroz cijev, ili čak venskim putem. To pak može dovesti do poremećaja u njihovom liječenju karcinoma, što znači da ne primaju najbolji mogući tretman. Posljedično se mogu smanjiti pacijentove šanse za preživljenje i povećati troškovi za zdravstveni sustav. Oboljeli od raka su oslabljenog imuniteta, zbog njihovog liječenja, što znači da su njihova tijela manje sposobna za borbu protiv infekcija. To može biti problem ako bakterije ulaze u tijelo kroz ulkus, koja je otvorena rana. Takvo stanje može dovesti do sepse (opasne upalne reakcije tijela na infekciju), što zahtijeva antibiotike i bolničko liječenje, a može uzrokovati smrt.

Oralna krioterapija je naziv hlađenje usta korištenjem leda, ledene vode i sladoleda. Smatra se da to pomaže u sprječavanju oralnog mukozitisa u pacijenata koji primaju određene vrste kemoterapije jer hladnoća sužava krvne žile, što smanjuje količinu krvi koja sadrži lijekove kemoterapeutike da dođe do usta i uzrokuje oralni mukozitis. To je jeftin i prirodan način liječenja bez ozbiljnih nuspojava.

Obilježja studija

Autori Cochrane uredničke skupine za oralno zdravlje proveli su ovaj sustavni pregled postojećih istraživanja i dokaza koji su objavljeni do 17. lipnja 2013. Pregled sadrži 14 istraživanja objavljenih od 1991. do 2015. u kojima je 1316 nasumično odabranih ispitanika (od kojih je 1280 uključeno u analize) primalo oralnu krioterapiju te su rezultati uspoređeni u odnosu na uobičajenu terapiju (otopine za ispiranje usta), nikakvu terapiju, drugačiju terapiju ili drugu metodu krioterapije, te broj ispitanika kod kojih se razvio oralni mukozitis različitog intenziteta. Gotovo svi dokazi odnosili su se na odrasle ispitanike koji su primali oralnu krioterapiju u usporedbi s uobičajenom ili nikakvom terapijom Dokazi su razvrstani u dvije glavne skupine: 1) odrasli koji su primali terapiju baziranu na fluoroacilu (5FU) za razvijene tumore; ili 2) odrasli koji su primali visoke doze terapije bazirane na melfalanu prije transplantacije hematopoetskih matičnih stanica (HSCT). HSCT se daju kako bi se pomoglo tijelu razviti sve tipove krvnih stanica, koje su uništene tokom terapije raka.

Ključni rezultati

Postoje dokazi koji pokazuju da oralna krioterapija može dovesti do velikog smanjenja broja pacijenata u kojih se razvije oralni mukozitis svih intenziteta nakon primanja terapije za karcinom koja se temelji na 5-FU. Postoje manje sigurni dokazi koji ukazuju da oralna krioterapija može smanjiti broj pacijenata koji razviju oralni mukozitis nakon primanja visokih doza terapije bazirane na melfalanu, a prije transplantacije hematopoetskih matičnih stanica. Dokazi ukazuju da u tih pacijenata dolazi do smanjenja pojave oralnog mukozitisa, no veličina tog efekta nije sigurna. Međutim, postoje sigurniji dokazi koji pokazuju da oralna krioterapija dovodi do značajnog smanjenja teškog oralnog mukozitisa u tih pacijenata.

Oralna krioterapija nije uzrokovala nikakve ozbiljne nuspojave kod nijednog ispitanika, te je većina ispitanika lako provodila terapiju na ispravan način te ju završila.

Kvaliteta dokaza

Predstavljeni dokazi koji govore o tome jesu li pacijenti razvili oralni mukozitis svih intenziteta su srednje kvalitete (zbog prirode same krioterapije gdje se ne može sakriti koju vrstu terapije pacijent prima, što je poželjna osobina kliničkih pokusa) do niske kvalitete (jer su, uz prethodno opisani problem, rezultati pojedinačnih ispitivanja bili toliko različiti da se ne može dati precizan rezultat kad se njihovi podatci zajedno analiziraju).

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Alem Fazlić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information