Vortioksetin za depresiju u odraslih osoba.

Zašto je ovaj sustavni pregled važan?

Mnogi ljudi pate od teške depresije. Teška depresija je ozbiljna bolest koja može uzrokovati ozbiljne poteškoće oboljelima i njihovim obiteljima. Teška depresija utječe na posao oboljelih kao i njihov odnos s drugim ljudima, ali može imati i fizičke posljedice kao što su na primjer promjene u koncentraciji ili apetitu. Dostupni antidepresivi nisu uvijek učinkoviti u liječenju teške depresije i mogu imati neugodne nuspojave. Ovaj Cochrane sustavni pregledni članak usporeduje učinak novog antidepresiva, vortioksetina (engl. vertioxetine), s placebo terapijom (lažnom terapijom , npr. šećernim tabletama) i drugim antidepresivima. Pretpostavka je da vortioksetin djeluje drugačije od ostalih dostupnih antidepresiva i važno je razumjeti da li je terapija njime učinkovita i moguća zamjena za već dostupne lijekove.

Koga bi mogao zanimati ovaj pregledni članak?

Oboljele od teške depresije i njihove obitelji, liječnike opće prakse, psihijatre, farmaceute i druge koji rade u području psihološkog zdravlja odraslih.

Na koja pitanja ovaj pregledni članak želi odgovoriti?

Je li vortioksetin učinkovitiji od placebo terapije u liječenju epizode teške depresije?
Kakva je učinkovitost vortioksetina u odnosu na ostale dostupne antidepresive?
Koliko pacijenata nastavlja dugotrajno liječenje vortioksetinom u odnosu na placebo terapiju ili druge antidepresive?
Kakve su nuspojave vortioksetina u usporedbi s drugim antidepresivima?

Koje su studije uključene u ovaj pregled literature?

U svibnju 2016. pretražili smo elektroničke baze medicinskih podataka kako bi pronašli istraživanja koja uspoređuju vortioksetin s placebo terapijom ili drugim antidepresivima. Uključili smo samo one studije koje su bile randomizirani kontrolirani pokusi (u kojima su sudionici nasumice razvrstani u dvije ili više skupina) i u koje su bile uključene odrasle osobe (starije od 18 godina) sa dijagnozom teške depresije. U ovaj pregledni članak uključili smo 15 istraživanja, s ukupno 7746 sudionika.

Što nam govore dokazi iz pregleda literature?

Kvaliteta dokaza varirala je od vrlo niske do umjerene, ovisno od ishoda (koji simptom ili učinak je analiziran) i usporedbe. Vortioksetin je bio učinkovitiji od placebo terapije, ali nije bio učinkovitiji od drugih često propisivanih antidepresiva. Istraživanja nisu pokazala razliku kod prekida terapije u usporedbi sa placebo terapijom ili drugim antidepresivima. Vortioksetin je analiziran u usporedbi s jednom vrstom lijekova (dualni inhibitori preuzimanja serotonina i noradrenalina), ali ne i antidepresivim akoji se najčešće propisuju. Rezultati su se značajno razlikovali među studijama.

Što bi dalje trebalo učiniti?

Nema pouzdanog zaključka o vortioksetinu. Vortioksetin je učinkovit u liječenju akutne teške depresije, ali nije pokazao jasnu prednost u odnosu na druge već dostupne terapije. Teško je donijeti konačan zaključak jer učinak vortioksetina nije usporedivan sa najčešće propisanim antidepresivima (selektivni inhibitori preuzimanja serotonina). Nadalje, nejasno je da li vortioksetin ima manje specifičnih nuspojava ili slabijeg intenziteta povezane s drugim antidepresivima, kao sto su na primjer seksualni problemi. Ova pitanja bi trebala biti postavljena u budućim istraživanjima.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Tina Čatela Ivković
Ovaj sažetak je preveden u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information