Usporedba kirurškog i nekirurškog liječenja karcinoma jednjaka

Pitanje sustavnog pregleda

Da li je nekirurška terapija jednaka kirurškom liječenju pacijenata s karcinomom jednjaka?

Dosadašnje spoznaje

Karcinom jednjaka je šesti najčešći uzrok smrti povezanih s rakom na svijetu te postaje sve češći. Liječenje i preživljavanje ovise o proširenosti karcinoma. Kada je karcinom ograničen na jednjak, te je osoba pogodna za podvrgavanje teškoj operaciji, kirurško uklanjanje jednjaka (ezofagektomija) je trenutno preporučeni način liječenja. Dodatna kemoterapija (korištenje lijekova za selektivno uništavanje karcinoma) i radioterapija (korištenje rendgenskih zraka za uništenje karcinoma) se mogu primijeniti uz kirurško liječenje kod nekih pacijenata sa karcinomom jednjaka. Međutim, kemoterapija, radioterapija ili kombinacija obiju metoda (kemoradioterapija), se može koristiti i samostalno bez kirurškog liječenja, ali se trenutno preporučuje samo u pacijenata koji nisu pogodni za podvrgavanje teškoj operaciji zbog svoga općeg stanja. Sama kemoradioterapija može izazvati nuspojave poput teških oštećenja bubrega, infekcija i povraćanja, ali je manje invazivna od ezofagektomije, te može rezultirati kraćim boravkom u bolnici i smanjenim rizikom od smrti. Ezofagektomija može nositi značajan rizik nuspojava poput infekcije kirurškog reza, sužavanja i raspada tkiva na mjestu gdje se odrezani dio jednjaka spaja sa crijevom, upale pluća, te poteškoća sa gutanjem. Stopa smrtnosti također može biti viša, posebice kada se zahvat izvodi u manjim centrima. Nije u potpunosti jasno da li nekiruški pristup može biti jednako djelotvoran kao kirurško liječenje u liječenju karcinoma.

Obilježja studija

Osam studija je ispunilo kriterije za uključenje u ovaj Cochrane sustavni pregled, a sedam studija je pružilo podatke za pregled. Sama kemoradioterapija se koristila kao oblik nekirurškog liječenja u 5 studija, a radioterapija u 3 studije. Uključeno je 1114 ispitanika podvrgnuta nekirurškom (510 ispitanika) ili kirurškom liječenju (604 ispitanika) raznim analizama u sedam studija koje su pružile podatke za sustavni pregled. Metode nalik bacanju novčića su korištene da bi se odlučilo da li će ispitanik biti podvrgnut kirurškom ili nekirurškom liječenju i da bi se osiguralo da ispitanici u obje grupe budu slični. Većina istraživanja je uključivala ljude koji su bili zdravi u svim aspektima osim stanja potrebnog za operaciju. Dokazi se odnose na studije objavljene do 4. ožujka 2016.

Ključni rezultati

Većina podataka je bila iz istraživanja koja su uspoređivala kemoradioterapiju sa kirurškim liječenjem. Nije bilo razlike u dugoročnoj smrtnosti između kemoradioterapije i operacije kod ljudi sa karcinomom jednjaka koji su sposobni za podvrgavanje operaciji. Dugoročno gledano više je ljudi umrlo u radioterapiji nego u kirurškom pristupu kod bolesnika sa karcinomom jednjaka koji su bili sposobni za podvrgavanje operaciji. Nije bilo razlike u dugoročnom povratku karcinoma između nekirurškog i kirurškog liječenja. Razlika između nekirurškog i kirurškog liječenja je bila nejasna za kratkoročne smrti, postotak ispitanika sa ozbiljnim nuspojavama u tri mjeseca, te za postotak ispitanika kod kojih se karcinom vratio u ili oko jednjaka. Kvaliteta života povezana sa zdravljem (pokrivajući aspekte poput aktivnosti, svakodnevnog života, zdravlja, potpore obitelji i prijatelja, te daljnjih izgleda) je bila viša kod nekirurškog liječenja u periodu između četiri tjedna i tri mjeseca nakon liječenja, premda nije jasno što ova razlika znači za pacijenta. Razlika između nekirurškog i kirurškog liječenja je bila nejasna za srednjoročnu kvalitetu života (tri mjeseca do dvije godine nakon tretmana). Čini se da je sama kemoradioterapija barem ekvivalentna kirurškom liječenju u pogledu kratkoročnog i dugoročnog preživljenja kod pacijenata s jednom vrstom karcinoma jednjaka, zvan karcinom pločastih stanica, i koji su sposobni za podvrgavanje operaciji. Još je više neizvjesnosti kod usporedbe same kemoradioterapije s kirurškim liječenjem kod još jedne vrste karcinoma jednjaka zvane adenokarcinom, te ne možemo isključiti značajne prednosti ili štetnosti definitivne kemoradioterapije u usporedbi sa kirurškim pristupom kod ove vrste karcinoma jednjaka. Više pacijenata je imalo poteškoće s gutanjem prije smrti nakon liječenja kemoradioterapijom u usporedbi s kirurškim liječenjem.

Sama radioterapija rezultira manjim dugoročnim preživljenjem nego kirurško liječenje (otprilike 40% povećanje rizika od smrti). Daljnje dobro osmišljene studije su potrebne da bi se utvrdili ishodi koji su značajni za pacijente.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza je bila slaba ili veoma slaba zbog toga što su uključene studije bile male, te su imale greške u svom dizajnu. Zbog toga se ne možemo pouzdati u njihove rezultate.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Josip Rajić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information