Prehrambena vlakna za sprječavanje srčano-žilnih bolesti

Dosadašnje spoznaje

Kardiovaskularne bolesti (KVB) skupina su bolesti koje pogađaju srce i krvne žile. KVB su velik problem u cijelom svijetu i njihova se učestalost razlikuje između regija. Te varijacije pripisuju se dijelom prehrani. Takvi faktori su važni jer se mogu mijenjati kako bi pomogli u sprječavanju i liječenju KVB. Ovaj Cochrane sustavni pregled analizirao je klinička istraživanja koja su ispitala učinkovitost povećanog unosa vlakana kao pojedinačnog dodatka prehrani ili sastojku hrane na smanjenje kardiovaskularne smrti, svih uzroka smrti, ne-smrtonosnih ishoda (kao što je srčani udar, infarkt i angina) i KVB faktore rizika kod zdravih odraslih osoba i odraslih osoba s visokim rizikom od KVB.

Obilježja uključenih istraživanja

Pretražene su znanstvene baze podataka kako bi se pronašla randomizirana kontrolirana ispitivanja (klinička ispitivanja gdje su ljudi raspodijeljeni nasumce u skupine koje primaju jednu ili više terapija), a u kojima je ispitan učinak uzimanja prehrambenih vlakana kao dodatka hrani kod zdravih odraslih osoba ili onih s visokim rizikom za razvoj KVB. Nismo uključili ljude koji već imaju KVB (npr. srčani udar i moždani udar). Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do siječnja 2015.

Ključni rezultati

Dvadeset tri ispitivanja zadovoljila su kriterije uključenja u sustavni pregled literature. Sva ispitivanja bila su kratkoročna, stoga nisu mogla ispitati učinak unosa vlakana na štetne kardiovaskularne događaje. Sva ispitivanja istražila su povezanost unosa vlakana s razinama lipida u krvi (lipidi su spojevi slični mastima, uključujući kolesterol), krvnim tlakom ili oboje. Rezultati pokazuju da uz povećan unos prehrambenih vlakana dolazi do korisnog smanjenja ukupnog kolesterola i LDL kolesterola (zvanog još i "loš kolesterol") te dijastoličkog krvnog tlaka. Temeljem dostupnih dokaza nije bilo moguće jasno utvrditi koji učinak ima pojedina vrsta prehrambenih vlakana (topljiva ili netopljiva vlakna) te pojedini način primjene (kao pojedinačni dodatak prehrani ili kao sastojak hrane). Postoji malo ispitivanja za svaku od ovih grupa i stoga su rezultati nejasni.

Rizik sustavne pogreške u uključenim studijama

Sveukupno, rizik pristranosti nije bio jasan. Za nekoliko ispitivanja procijenjeno je da imaju nizak rizik pristranosti (tako da je bila manja vjerojatnost donošenja pogrešnih zaključaka zbog favoriziranja od strane sudionika ili istraživača), dok je za neka ispitivanja procijenjeno da je visok. Stoga se rezultati ovog sustavnog pregleda trebaju oprezno tumačiti, imajući na umu navedeno. Potrebno je provesti dugotrajna randomizirana kontrolirana ispitivanja da bi se utvrdio učinak prehrambenih vlakana na štetne kardiovaskularne događaje. Također, treba se istražiti i učinak pojedine vrste prehrambenih vlakana te načina na koji se ona primjenjuju.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Marinka Babić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information