Ocjena učinkovitosti i sigurnosti intravenskih imunoglobulina za liječenje djece s encefalitisom

Dosadašnje spoznaje

Trenutno postoji nesigurnost među kliničarima glede rutinske upotrebe intravenskog imunoglobulina (IVIG) za liječenje djece koja imaju neki oblik encefalitisa (upale mozga). Ovaj Cochrane sustavni pregled literature je važan jer analizira istraživanja koja su kroz izravnu usporedbu ocijenila je li dodavanje IVIG-a standardnoj terapiji donijelo povoljne učinke liječenju djece s encefalitisom, u smislu kliničke učinkovitosti i sigurnosti.

Značajke istraživanja

Pretražili smo medicinske baze podataka u potrazi za studijama u kojima ni ispitanici ni istraživači nisu znali koja se terapija primjenjuje kojoj skupini (takozvani randomizirani dvostruko slijepi pokus). Učinkovitost i sigurnost IVIG-a su razmotrene u pogledu pojave značajnog invaliditeta šest mjeseci nakon otpusta iz bolnice te udjela djece koja su doživjela barem jednu ozbiljnu nuspojavu.

Rezultati i kvaliteta dokaza

Do 30. rujna 2016. godine samo su tri studije koje su uključile 138 djece zadovoljile kriterije za uključenje u ovaj sustavni pregled. Sve tri studije su uključile samo djecu s virusnim encefalitisom. U jednoj studiji o japanskom encefalitisu, specifičnom obliku virusnog encefalitisa, analizirala se učinkovitost i sigurnost terapije te se došlo do zaključka da IVIG nije imao dodatnih povoljnih učinaka u usporedbi s placebom (bez liječenja). U drugim dvjema studijama analizirale su se daljnje mjere, kao što su duljina boravka u bolnici, vrijeme do prestanka grčeva, simptomi koji su se pojavili zbog oštećenja živaca i vrijeme potrebno za povratak svijesti te je zaključeno da je dodatak IVIG terapije bio učinkovitiji od samog standardnog postupka liječenja kad se i ovi ishodi uzmu u obzir. Kvaliteta dokaza bila je vrlo niska zbog malog broja studija i djece uključene u studije.

Zaključak

Kvaliteta dokaza u uključenim studijama bila je vrlo niska, pa je zbog toga nemoguće izvući čvrste i konačne zaključke o kliničkoj učinkovitosti i sigurnosti IVIG terapije za djecu oboljelu od encefalitisa.

Nadalje, nije bilo informacija o financiranju, dok je u jednoj studiji glavna grupa autora navedena u sklopu tijela za financiranje, što je dobro poznat potencijalni izvor sukoba interesa i naposljetku iskrivljenja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Dorotea Vodeničar
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information