Pomoćna tehnologija (elektronička pomagala) za slabovidnu djecu i mladež

Istraživačko pitanje
Cilj ovoga Cochrane sustavnog pregleda bio je ocijeniti učinak elektroničkih pomagala na čitanje, obrazovne ishode i kvalitetu života slabovidne djece i mladeži tj. onih koji „djelomično vide“ ili „imaju oštećenje vida“.

Dosadašnje spoznaje
Nove tehnologije koje su vrlo dostupne mladim ljudima, kao što su mobiteli i elektronička računala, često imaju osobine koje olakšavaju njihovu uporabu korisnicima koji imaju oštećenje vida ili neka druga oštećenja. Obitelj i nastavnici su zamijetili da djeca i mladi koriste funkciju povećala da povećaju tekst ili slike te često koriste ta sredstva u neovisnom pronalasku informacija. Elektronički uređaji su također društveno prihvatljiviji djeci i mladima koji se često boje izdvajati od vršnjaka kada se koriste nekim nezgrapnim pomagalom za vid.

Potrebno je provesti istraživanje da bi se otkrilo mogu li doista djeca i mladi slabog vida uspješno rabiti te „pomoćne tehnologije“ u školi i kod kuće, i da li te tehnologije poboljšavanju njihovo sudjelovanje u obrazovanju. Elektronička pomagala bi trebala omogućiti mladoj osobi samostalnije čitanje, brže i točnije nego bez pomagala te bi trebalo biti lako te uređaje prenositi iz jedne učionice u drugu. Učestalost korištenja elektroničke tehnologije u svakodnevici također je dobar pokazatelj da li je mladež prihvaća.

Ovaj Cochrane sustavni pregled ocijenio je učinak pomoćnih tehnologija na čitanje, obrazovne ishode i kvalitetu života slabovidne djece i mladih. Pretražena je objavljena literaturu i registri kliničkih pokusa. Nije pronađeno niti jedno visoko-kvalitetno istraživanje na tu temu. Mogući razlozi su ti što su te tehnologije još uvijek nove te zato što se tradicionalna istraživanja vode kao „prije /poslije“ studije, a ne tako da se sudionici nasumično rasporede u skupine, što je najbolji način osiguravanja da se bilo koji učinak poveže s terapijom, a ne s drugim čimbenicima.

Procjenjuje se da diljem svijeta postoji tri milijuna slabovidne djece i mladih. Obiteljima i zdravstvenim i obrazovnim ustanovama trebaju visoko-kvalitetni dokaze da bi lakše izabrali pomoćne tehnologije za slabovidno dijete ili mladu osobu. Buduća istraživanja bi trebala mjeriti funkcionalne ishode, kao što su točnost čitanja, razumijevanje i brzina čitanja, kao i učinak pomoćnih tehnologija na samostalno učenje i kvalitetu života te ishode važne za obitelji i nastavnike.

Datum pretrage
Pretražena je literatura objavljena do listopada 2014.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Silvana Atlaga
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information