Liječenje fibromialgije tjelovježbom u vodi

Istraživačko pitanje

Pregledane su studije o učincima tjelovježbe u vodi na opće dobro stanje, simptome, tjelesnu formu te štetne učinke u ljudi koji boluju od fibromialgije.

Dosadašnje spoznaje: Što je fibromialgija i što je tjelovježba u vodi?

Ljudi s fibromialgijom imaju trajnu bol proširenu po cijelom tijelu i često osjećaju simptome kao što su umor, ukočenost, depresija i poteškoće sa spavanjem.

Tjelovježba u vodi je vježba u bazenu na dubini vode do struka, prsa ili ramena. OvajCochrane sustavni pregled ispitao je učinke nadzirane skupine programa za tjelovježbu u vodi (vođenu od strane instruktora).

Značajke studije

Pretražena je literatura objavljena do listopada 2013. godine i pronađeno je 16 studija koje su uključivale 866 žena te 15 muškaraca s fibromialgijom; 439 osoba uključeno je u program tjelovježbe u vodi.

Devet studija usporedilo je tjelovježbu u vodi s izostankom tjelovježbe uopće; pet studija usporedilo je tjelovježbu u vodi s tjelovježbom izvan vode, a dvije studije usporedile su tjelovježbu u vodi s različitim vježbama u vodi.

Ključni rezultati: za one koji su sudjelovali u programu tjelovježbe u vodi u usporedbi s onima koji nisu vježbali uopće

Sveukupno dobro osjećanje (multidimenzionalna funkcija) na ljestvici od 0 do 100 jedinica

Ispitanici koji su izvodili tjelovježbu u vodi ocijenili su svoje opće dobro stanje za 6 jedinica bolje od onih ispitanika koji uopće nisu vježbali.

Tjelesna funkcionalnost (mogućnost izvođenja normalnih radnji) na ljestvici od 0 do 100 jedinica

Ispitanici koji su izvodili tjelovježbu u vodi ocijenili su vlastitu sposobnost funkcioniranja za4 jedinice boljom od ispitanika koji uopće nisu vježbali.

Bol na ljestvici od 0 do 100 jedinica

Ispitanici koji su izvodili tjelovježbu u vodi ocijenili su vlastitu bol za 7 jedinica boljom nakraju studije od onih koji nisu vježbali.

Ukočenost na ljestvici od 0 do 100

Ispitanici koji su izvodili tjelovježbu u vodi ocijenili su vlastitu ukočenost 18 jedinica boljomna kraju studije od onih koji nisu vježbali.

Mišićna snaga

Ljudi koji su izvodili tjelovježbu u vodi povećali su svoju mišićnu snagu za 37% više od onih koji je nisu izvodili.

Tjelesna forma procijenjena na temelju daljine prohodane u šest minuta

Ispitanici koji su izvodili tjelovježbu u vodi hodali su na kraju studije 37 metara više od onih koji nisu vježbali.

Isključenje iz studije

Još dva sudionika od 100 koji su sudjelovali u programu tjelovježbe u vodi isključeni su iz studije (15 vodenih vježbača isključeno je te 13 nevježbača).

Kvaliteta dokaza – vježbanje u vodi naspram kontrola

Dodatna istraživanja općega osjećanja dobroga stanja i mogućnost funkcioniranja vjerojatno će biti presudni za pouzdanje ispitivača u ove rezultate, a možda će ih i modificirati.

Daljnja istraživanja o boli, ukočenosti, mišićnoj snazi i tjelesnoj formi zacijelo će imati učinakna pouzdanje ispitivača u ove rezultate, a vjerojatno će ih i promijeniti.

Ključni rezultat: za one koji su izvodili tjelovježbu u vodi u usporedbi s onima koji suizvodili tjelovježbu izvan vode

Ljudi u oba programa imali su slične rezultate u općenitom dobrom osjećanju, tjelesnim funkcijama, boli i ukočenosti. Međutim, ljudi koji su izvodili tjelovježbu izvan vode povećali su svoju mišićnu snagu za 9% više od onih koji su izvodili vodenu tjelovježbu. Otprilike isti broj ljudi isključen je iz obje skupine.

Kvaliteta dokaza - vježbanje u vodi naspram vježbanju izvan vode

Budući da je svega nekoliko studija napravljeno do sada, istraživači ne mogu biti sigurni uvrijednost rezultata.

Ključni rezultati za one koji su izvodili jednu vrstu tjelovježbe u vodi u usporedbi s onima koji su izvodili različitu vrstu vodene tjelovježbe

Dvije su studije u ovoj usporedbi: jedna uspoređuje Ai Chi (Tai Chi u vodi) s rastezanjem uvodi, a druga uspoređuje tjelovježbu u vodi u bazenu s tjelovježbom u moru. Jedina bitna razlika koja je pronađena bila je povezana s ukočenosti i pokazala je boljim Ai Chi tjelovježbu.

Kvaliteta dokaza - vježbanje u vodi naspram vježbanja u vodi

Budući da je do sada napravljeno tek nekoliko studija, daljnja istraživanja će vjerojatno promijeniti rezultate.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Maša Drušković Ristić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information