Laserska fotokoagulacija za proliferativnu dijabetičku retinopatiju

Istraživačko pitanje

Je li laserska fotokoagulacija učinkovita terapija za dijabetičku retinopatiju?

Dosadašnje spoznaje

Dijabetička retinopatija (DR) je čest problem za bolesnike sa dijabetesom i može dovesti do gubitka vida. Dijabetes može razviti promjene na pozadini oka (mrežnici), uključujući i rast novih štetnih krvnih žila (proliferativna dijabetička retinopatija - PDR). Laserska fotokoagulacija je čest način liječenja DR u kojemu oftalmolog koristi laser da na pozadini oka zaustavi neke od štetnih promjena.

Obilježja studija

Pronađeno je 5 studija. Literatura je pretražena u travnju 2014. Tri studije provedene su u SAD-u, jedna u Ujedinjenom Kraljevstvu i jedna u Japanu. U studiju je uključeno ukupno 4786 bolesnika (9503 očiju). Većina bolesnika imala je PDR.

Ključni rezultati

Pronađeno je da je umjerni gubitak vida nakon 12 mjeseci sličan na očima koje su liječene laserom i onima koje nisu, međutim slične analize provedene za vrijeme nakon 12 mjeseci pokazale su da će oči koje su liječene laserom imati manju šansu za nastanak umjerenog gubitka vida. Liječenje laserom smanjilo je rizik od nastanka ozbiljnog gubitka vida preko 50% za 12 mjeseci. Sličan učinak uočen je i na napredovanje DR. Ni jedna od ovih studija nije navela nuspojave važne za pacijenta kao što su bol i gubitak vozačke dozvole.

Kvaliteta dokaza

Nije pronađeno mnogo studija, a one koje su pronađene provedene su prije mnogo vremena kada su standardi provođenja istraživanja i njihovi opisi bili lošiji. Kvaliteta dokaza je loša, osim za rezultate ozbiljnog gubitka vida, za koje se smatra da su umjerene kvalitete.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Antonia Jeličić Kadić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information