Terapija protutijelima za liječenje limfoma u djece

Istraživačko pitanje

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je procijeniti učinkovitost liječenja limfoma u djece pomoću protutijela, pri čemu je analizirano preživljenje, postotak relapsa (povratka) bolesti i odgovora na liječenje, a sve u usporedbi s terapijom koja nije uključivala protutijela. Nadalje, nastojali smo procijeniti učinke terapije protutijelima na kvalitetu života i nastanak neželjenih reakcija (nuspojava).

Dosadašnje spoznaje

Limfomi su po učestalosti treća najčešća zloćudna bolest djece. To su zloćudne bolesti limfnog sustava, koji je dio imunološkog sustava i štiti tijelo od infekcija. Limfomi se često pojavljuju kao bezbolne mase zajedno sa znakovima i simptomima koje uzrokuje njihov pritisak na okolne stukture , ali i s ostalim znakovima i simptomima poput vrućice i gubitka težine. Postotak izlječenja je visok i iznosi preko 80%, ali zadnjih nekoliko godina nema daljnjeg napretka u poboljšanju postotka preživljenja. Osim toga, postotak izlječenja za limfome koji kasnije imaju relapse (ponovno javljanje bolesti) je zabrinjavajuće nizak. Dugoročni učinci kemoterapije (lijekova koji se koriste za liječenje zloćudnih bolesti) vrlo su upitni. Stoga je nužno razviti nove oblike liječenja. Protutijela proizvodi naše tijelo da bi se lakše borilo s infekcijom. Liječenje ili terapija protutijelima je nov i uspješan način liječenja limfoma u odraslih. Međutim, nijedno od terapijskih protutijela dostupnih odraslima nije odobreno za liječenje limfoma kod djece. Monoklonalna protutijela su proteini koji prepoznaju specifične proteine na površini naših tjelesnih stanica. Ovo vezivanje bi se moglo koristiti kao terapija malignih bolesti. Vezivanje protutijela moglo bi uzrokovati izravnu smrt stanice ili bi moglo označiti stanice koje treba uništiti naše tijelo pomoću imunološkog sustava.

Datum pretraživanja literature

8. listopada 2014.

Obilježja studija

Uključili smo samo studije koje su uspoređivale korištenje terapije protutijelima sa standardnom terapijom kod jednakih grupa djece.

Izvori financiranja studija

Nismo uključili nijednu studiju u naše istraživanje.

Rezultati

Nismo pronašli nijednu studiju. Autori su analizirali 27 radova koji su istraživali sigurnost i podnošljivost dvije terapije protutijelima, rituksimab i brentuksimab vedotina, u djece s različitim oblicima limfoma. Ta su ispitivanja pokazala da je terapija protutijelima sigurna i dobro podnošljiva za korištenje kod djece. Osim toga, izgleda da ima pozitivan učinak i na preživljenje. Za daljnju procjenu trebalo bi napraviti randomizirane kontrolirane pokuse (kliničke studije gdje se ispitanici nasumično stavljaju u jednu, dvije ili više ispitivanih grupa).

Statistika

Nismo radili nikakve statističke analize.

Kvaliteta dokaza

Nismo pronašli odgovarajuće studije.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Andrija Babić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information