Drenaža kirurške rane za operaciju arterija noge

Istraživačko pitanje

Kirurški dren je cijev koja se koristi za uklanjanje krvi, gnoja ili neke druge tekućine iz rane. U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirali smo dokaze o tome može li postavljanje drena nakon operacije smanjiti broj komplikacija u usporedbi s nepostavljanjem drena.

Dosadašnje spoznaje

Pacijentima koji imaju ozbiljne blokade u arterijama nogu često treba liječenje. Te blokade mogu se liječiti operacijom i u tom slučaju se može izvesti nekoliko vrsta operacija. Arterijska premosnica (engl. arterial bypass) je operacija u kojoj se blokada premosti pomoću dijela vene ili umjetne cijevi tako da krv može zaobići opstrukciju. Endarterektomija je operacija u kojoj kirurg uklanja masni sadržaj koji uzrokuje blokadu, te tako poboljšava protok krvi. Ponekad nakon operacija arterija nogu, kirurzi stavljaju drenažne cijevi u rane. Smatra se da ti odvodi mogu pomoći u smanjenju infekcija, spriječiti nakupljanje krvi ili drugih tekućina u rani, i izbjeći neke druge komplikacije nakon operacija. Te prednosti nisu dokazane i nitko ne zna jesu li su drenovi uistinu korisni. Moguće je da drenovi mogu naškoditi tako da potiču infekcije rane, koje uzrokuje krvarenje i produljuju liječenje u bolnici. Nitko ne zna bi li kirurzi trebali koristti drenove u svakoj rani svaki put, ili samo u slučajevima kad smatraju da su drenovi stvarno potrebni.

Obilježja uključenih istraživanja

U lipnju 2016 smo tražili radnomizirane kontrolirane pokuse (RCT) koji ispituju korištenje drena nakon operacije arterije nogu. Pronašli smo tri prihvatljiva ispitivanja koja uključuju 333 rane u 222 pacijenta, uglavnom stare preko 65 godina, koji su imali operaciju arterije na nozi. U pokuse su uključeni i muškarci i žene i sve rane su bile u području prepona kao dio operacije premosnice i endarterektomije da bi se poboljšala cirkulacija krvi.

Ključni rezultati

Istraživanja su uključivala mali broj pacijenata i nisu jasno opisana. Sva tri istaživanja su imala ozbiljne slabosti na način na koji su bila izrađena i izvedena. Rezultati pojedinih studija ne pružaju pouzdane informacije zbog slabosti u ustroju studija. Nejasno je jesu li drenovi korisni ili štetni jer nismo pronašli nikakve korisne informacije. Niti jedno od tih istraživanja nije navelo informaciju skraćuju li ili produljuju drenovi liječenje u bolnici. Niti jedno od istraživanja nije dalo informaciju o tome utječu li drenovi na pacijentovu kvalitetu života.

Kvaliteta dokaza

Ukupna kvaliteta dokaza o učincima drenova nakon arterijske operacije noge je vrlo niska, i nismo bili u mogućnosti reći jesu li drenovi korisni ili štetni za pacijenta. Potrebna su istraživanja bolje kvalitet ako pacijenti i pružatelji zdravstvenih usluga misle da je ovo važna tema.

Ovaj Cochrane sustavni pregled uključuje istraživanja objavljena do 8 lipnja 2016. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Ante Topić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information